Statistik för Boplats Syd 2014

Boplats Syd i siffror 2014
Sida 1 av 11
Förmedlade lägenheter
Antal förmedlade lägenheter totalt
Antal förmedlade lägenheter i Malmö
Antal förmedlade lägenheter i Helsingborg
Antal förmedlade lägenheter i Staffanstorp
Antal förmedlade lägenheter i Lund
Antal förmedlade lägenheter i Lomma
Antal förmedlade lägenheter i Vellinge
Antal förmedlade lägenheter i Landskrona
Antal förmedlade lägenheter i Burlöv
Antal förmedlade lägenheter i Båstad
Antal förmedlade lägenheter i Höganäs
Antal förmedlade lägenheter i Trelleborg
Antal förmedlade lägenheter i Svedala
2014
4365
3767
402
90
57
45
3
1
01
02
03
-
2013
3443
3293
102
32
15
1
-
2012
3154
3146
8
04
Fastighetsägare
Antal fastighetsägare med förmedlingsuppdrag
Andel förmedlade lägenheter från privata värdar
Andel förmedlade lägenheter kommunala värdar
35
39%
61%
25
24%
76%
18
18%
82%
Kötider
Genomsnittlig kötid hela området
Genomsnittlig kötid Malmö
Genomsnittlig kötid Helsingborg
Genomsnittlig kötid Staffanstorp
Genomsnittlig kötid Lund
Genomsnittlig kötid Lomma
Genomsnittlig kötid Vellinge
Genomsnittlig kötid Landskrona
Genomsnittlig kötid Båstad
Genomsnittlig kötid Höganäs
Genomsnittlig kötid Trelleborg
1 049
1 066
236
577
1 065
457
05
06
07
08
09
988
988
491
908
507
-
971
971
971
-
Sökande
Antalet registrerade sökande 141231
2014
46 604
2013
35 163
2012
30 080
1
Pågående förmedlingsuppdrag i Båstad avslutades inte under året.
Pågående förmedlingsuppdrag i Höganäs avslutades inte under året.
3
Pågående förmedlingsuppdrag i Trelleborg avslutades inte under året.
4
Pågående förmedlingsuppdrag i Svedala avslutades inte under året.
5
För få förmedlingsuppdrag i Vellinge för att dra sammanfattande slutsats.
6
För få förmedlingsuppdrag i Landskrona för att dra sammanfattande slutsats.
7
Pågående förmedlingsuppdrag i Båstad avslutades inte under året.
8
Pågående förmedlingsuppdrag i Höganäs avslutades inte under året.
9
Pågående förmedlingsuppdrag i Trelleborg avslutades inte under året.
2
Boplats Syd i siffror 2014
Sida 2 av 11
Detaljerad statistik sökande 2014
Antalet registrerade sökande 141231
Antal som sökt minst 10 lägenheter
Antal som gjort prenumeration 10
Antal som registrerat medsökande
Män
21 888
6 031
10 529
6 679
Kvinnor
24 047
6 206
12 180
6 631
Okänt
669
245
317
159
Totalt
46 604
12 482
23 026
13 469
Registrerade uppgifter ålder
Antal 18-34 år
Antal 35-64 år
Antal 65- år
11 983
8 015
1 908
13 383
8 039
2 634
423
231
14
25 789
16 285
4 556
Registrerade uppgifter månadsinkomst efter skatt
Huvudsökande kr/mån (netto)
18 658
Inkl medsökande kr/mån (netto)
23 392
16 698
21 980
17 823
21 336
17 634
22 634
Registrerade uppgifter huvudsaklig inkomstkälla
Anställning/Eget företag
11 936
Pension
1 965
Studiemedel
3 045
Försäkringskassa
1 162
A-kassa
319
Försörjningsstöd
701
Annan
1 958
Ingen uppgift
820
11 952
2 836
4 236
937
248
839
2035
973
315
26
147
10
20
17
120
8
24 203
4 827
7 428
2 109
587
1557
4 113
1 801
Registrerade uppgifter antal sökande
1 pers
2 pers
3 pers
4 pers
5 pers eller fler
11 401
6 045
1 890
1 634
935
12 300
7 202
2 515
1 402
637
323
206
66
53
20
24 024
13 453
4 471
3 089
1 592
Registrerad boendeform
Hyresrätt
Bostadsrätt
Hus/Villa
2:a hand
Inneboende
Familj/föräldrar
Studentboende
Saknar boende
10 745
2 427
1 760
1 265
2 415
2 703
21
567
12 300
3 103
2 068
1 375
1 890
2 975
26
312
280
71
37
44
54
141
0
41
23 325
5 601
3 865
2 684
4 359
5 819
47
920
10
Avser registrerad sökande som gjort mailprenumeration av lediga objekt som matchar önskemål.
Boplats Syd i siffror 2014
Sida 3 av 11
MALMÖ
Fastighetsägare I Malmö
Antal fastighetsägare med förmedlingsuppdrag
Andel förmedlade lägenheter från privata värdar
Andel förmedlade lägenheter kommunala värdar
2014
30
30%
70%
2013
20
21%
79%
2012
18
18%
82%
Fördelning per kategori i Malmö
Antalet förmedlade seniorlägenheter
Antalet förmedlade trygghetslägenheter
Antalet förmedlade studentlägenheter
Antalet förmedlade ungdomslägenheter
Antalet nyproducerade lägenheter
123
3
565
3
453
95
4
565
0 11
220
121
2
613
0 12
179
Fördelning till MKBs befintliga hyresgäster i kraft av boendetid
Enligt avtalet med MKB så kan max var tredje MKB-lägenhet i första hand förmedlas till befintliga
kunder efter boendetid i nuvarande lägenhet. I denna fördelning ingår inte studentbostäder.
Antalet lägenheter som publicerats som ”B – Boendetid”
Antalet lägenheter tilldelade sökande med boendetid
Antalet lägenheter tilldelade sökande utan boendetid
Genomsnittlig boendetid i antal dagar
Genomsnittlig kötid i antal dagar
655
480
175
2136
622
555
440
115
2132
589
577
485
92
1999
486
Fördelning till Stenas befintliga hyresgäster i Malmö i kraft av boendetid
Enligt avtalet med Stena så kan max var tredje Stenalägenhet i första hand förmedlas till befintliga
kunder efter boendetid i nuvarande lägenhet. I denna fördelning ingår inte studentbostäder.
Antalet lägenheter som publicerats som ”B – Boendetid”
Antalet lägenheter tilldelade sökande med boendetid
Antalet lägenheter tilldelade sökande utan boendetid
Genomsnittlig boendetid i antal dagar
Genomsnittlig kötid i antal dagar
11
12
Kategorin ungdomslägenhet saknades 2013.
Kategorin ungdomslägenhet saknades 2012.
36
24
12
2734
1198
Boplats Syd i siffror 2014
Förmedling i Malmö (siffror inom parantes avser 2013)
Den genomsnittliga kötiden för resterande 13 2 399 (2 074) lägenheter som förmedlades var 1 066
(988) dagar.
Kötiderna som krävts kan dock skilja sig något åt beroende på hyra, storlek, område eller typ.
Hyra/mån
Kötid/dagar
Antal förmedlade
<3 000:1 132 (809)
28 (23)
3-4 000:1 124 (971)
157 (169)
4-5 000:1 206 (1 151)
229 (221)
5-6 000:1 246 (1 096)
375 (355)
6-7 000:1 152 (1 108)
451 (393)
7-8 000:1 141 (1 051)
370 (273)
8-9 000:898 (877)
302 (259)
9-10 000:768 (814)
158 (121)
10-11 000:791 (827)
141 (80)
11-12 000:797 (634)
89 (80)
12-13 000:1 269 (802)
31 (29)
13-14 000:891 (483)
29 (34)
14-15 000:811 (519)
9 (17)
>15 000:569 (529)
30 (20)
Storlek
1:a
2:a
3:a
4:a
5:a
6-7:a
13
Kötid/dagar
1 048 (949)
1023 (1 002)
1 071 (936)
1 251 (1 153)
1 223 (1 296)
1 594 (1 231)
Antal förmedlade
429 (351)
957 (788)
789 (715)
169 (189)
44 (27)
11 (4)
Avser de lägenheter som inte är kategoriboenden med krav såsom ålder 55+, vara student eller redan
boende hos fastighetsägaren MKB och Stena.
Sida 4 av 11
Boplats Syd i siffror 2014
Den kötid som krävs skiljer sig också beroende på område. Här spelar dock också stor roll hur många
objekt som har funnits att söka inom respektive område. I nedanstående 23 område har funnits mer
än 40 lägenheter att söka under 2014:
Område
Västra hamnen
Lorensborg
Bellevuegården
Gamla Staden
Augustenborg
Lindängen
Norra Sofielund
Värnhem
Hyllievång
Hermodsdal
Segevång
Flensburg
Kroksbäck
Mellanheden
Möllevången
Örtagården
Dammfri
Slussen
Törnrosen
Nydala
Södra Sofielund
Östra Sorgenfri
Holma
Kötid/dagar
678 (660)
1 136 (1 045)
1 360 (1 122)
1 296 (1 053)
1 245 (1 030)
860
759
574
413
958
1 050 (811)
799
1 071
1 364 (1 221)
1 486
1 181
1 427
1 259
1 091 (858)
994 (1 192)
1 198
1 458 (1 101)
982 (957)
Antal förmedlade
185 (178)
107 (109)
104 (94)
101 (59)
97 (81)
93
92
88
82
80
69 (130)
58
57
57 (77)
57
55
50
48
48 (77)
44 (60)
43
43 (50)
42 (57)
Antal lägenheter i Malmö fördelade på lägenhetstyp
Typ
Seniorlägenhet
Studentlägenhet
Nybyggd lägenhet
Trygghetslägenhet
Ungdomslägenhet
14
15
Kötid/dagar
1 439 (1 667)
398 (379)
506 (451)
0 14
0 15
För få trygghetsbostäder för att dra sammanfattande slutsats.
För få ungdomsbostäder för att dra sammanfattande slutsats.
Antal förmedlade
106 (95)
565 (565)
379 (220)
3 (4)
3
Sida 5 av 11
Boplats Syd i siffror 2014
Antal förmedlade lägenheter i Malmö fördelat på fastighetsägare
Fastighetsägare
Antal lägenheter
Aberdeen
Atrium Ljungberg
Bellevue Park
BoAktiv
Briggen
ByggVesta
Contentus
Diligentia
Gyllenforsen/Folksam
Heimstaden
Hemsö
HSB Sundsfastigheter
Hyreshem
Ikano
Lagern
Leny
Lifra
Malmsjö & Persson
Malmö Studenthus
MKB
Prime Living
Rikshem
Stadsbostäder
Stadsfastigheter
Stena
Sundprojekt
Södertorpsgården
Tornet
Trianon
Victoria Park
Willhem
1
4
2
1
3
2
12
53
4
4
5
79
8
4
2
1
37
3
12
2 650
30
2
11
1
487
2
40
126
24
17
140
Totalsumma
3 767
Sida 6 av 11
Boplats Syd i siffror 2014
Medelkötid för studentlägenheter i Malmö uppdelat per månad
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Kötid/dagar
480
354
410
398
454
738
311
506
416
427
427
528
Antal förmedlade
40
50
36
27
25
10
198
37
44
33
38
27
Sida 7 av 11
Boplats Syd i siffror 2014
HELSINGBORG
Förmedling i Helsingborgs kommun
I Helsingborg har 81 av de 402 förmedlade lägenheterna gått till sökande med kötid överförd från
fastighetsägaren. Den genomsnittliga kötid som krävts för sökande med denna kötid var 320 dagar.
För resterande 16 321 lägenheter i Helsingborg var den genomsnittliga kötiden 236 dagar. Kötiderna
som krävts kan dock skilja sig något åt beroende på hyra eller storlek.
Hyra/mån
<3 000:3-4 000:4-5 000:5-6 000:6-7 000:7-8 000:8-9 000:9-10 000:10-11 000:11-12 000:12-13 000:-
Kötid/dagar
0 17
318
271
224
330
194
91
239
0 18
0 19
0 20
Antal förmedlade
3
22
48
70
82
50
27
12
3
1
3
Storlek
1:a
2:a
3:a
4:a
Kötid/dagar
258
234
259
320
Antal förmedlade
57
142
104
18
Den kötid som krävs skiljer sig också beroende på område. Här spelar dock också stor roll hur många
objekt som har funnits att söka inom respektive område. I nedanstående 3 område har funnits mer
än 40 lägenheter att söka under 2014:
Område
Eneborg
Fredriksdal
Elineberg
Kötid/dagar
300
228
289
Antal förmedlade
81
56
46
Antal förmedlade lägenheter i Helsingborg fördelat på fastighetsägare
Fastighetsägare
Antal lägenheter
Rikshem
402
Totalsumma
402
16
Avser de lägenheter som inte är kategoriboenden med krav såsom ålder 55+, vara student eller med överförd
kötid från fastighetsägaren Rikshem.
17
För få lägenheter <3 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
18
För få lägenheter 10-11 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
19
För få lägenheter 11-12 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
20
För få lägenheter 12-13 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
Sida 8 av 11
Boplats Syd i siffror 2014
STAFFANSTORP
Förmedling i Staffanstorps kommun
I Staffanstorp har 21 av de 90 förmedlade lägenheterna gått till sökande med kötid överförd från
Staffanstorpshus. Den genomsnittliga kötid som krävts för sökande med denna kötid var 1406
dagar. För resterande 21 64 lägenheter i Staffanstorp var den genomsnittliga kötiden 593 dagar.
Kötiderna som krävts kan dock skilja sig något åt beroende på hyra eller storlek.
Hyra/mån
Kötid/dagar
Antal förmedlade
22
3-4 000:0
4
4-5 000:0 23
3
5-6 000:623
21
6-7 000:688
17
24
7-8 000:0
9
25
8-9 000:0
9
26
9-10 000:0
1
Storlek
1:a
2:a
3:a
4:a
Kötid/dagar
0 27
603
569
0 28
Antal förmedlade
7
27
29
1
Antal förmedlade lägenheter i Staffanstorp fördelat på fastighetsägare
Fastighetsägare
Antal lägenheter
Folksam Fastigheter
78 (92)
Lifra
6 (6)
Staffanstorps kommunfastigheter
6 (4)
Totalsumma
90 (102)
21
Avser de lägenheter som inte är kategoriboenden med krav såsom ålder 55+, vara student eller med överförd
kötid från den kommunala kön hos Staffanstorpshus.
22
För få lägenheter 3-4 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
23
För få lägenheter 4-5 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
24
För få lägenheter 7-8 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
25
För få lägenheter 8-9 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
26
För få lägenheter 9-10 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
27
För få 1:or för att dra sammanfattande slutsats.
28
För få 4:or för att dra sammanfattande slutsats.
Sida 9 av 11
Boplats Syd i siffror 2014
LUND
Fördelning till Stenas befintliga hyresgäster i Lund i kraft av boendetid
Enligt avtalet med Stena så kan max var tredje Stena-lägenhet i första hand förmedlas till befintliga
kunder efter boendetid i nuvarande lägenhet. I denna fördelning ingår inte studentbostäder.
Antalet lägenheter som publicerats som ”B – Boendetid” 5
Antalet lägenheter tilldelade sökande med boendetid
4
Antalet lägenheter tilldelade sökande utan boendetid
1
Förmedling i Lund
Den genomsnittliga kötiden för resterande 29 53 lägenheter som förmedlades var 1 073 dagar.
Kötiderna som krävts kan dock skilja sig något åt beroende på hyra eller storlek.
Hyra/mån
Kötid/dagar
Antal förmedlade
30
<3 000:0
8
31
3-4 000:0
6
4-5 000:919
11
32
5-6 000:0
8
6-7 000:1126
14
33
7-8 000:0
2
34
8-9 000:0
3
9-10 000:0 35
1
Storlek
1:a
2:a
3:a
4:a
Kötid/dagar
932
1185
0 36
0 37
Antal förmedlade
24
19
7
3
Antal förmedlade lägenheter i Lund fördelat på fastighetsägare
Fastighetsägare
Antal lägenheter
Stena Fastigheter
57
Totalsumma
29
57
Avser de lägenheter som inte är kategoriboenden med krav såsom ålder 55+, vara student eller redan
boende hos fastighetsägaren Stena i Lund.
30
För få lägenheter <3 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
31
För få lägenheter 3-4 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
32
För få lägenheter 5-6 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
33
För få lägenheter 7-8 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
34
För få lägenheter 8-9 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
35
För få lägenheter 9-10 000:- för att dra sammanfattande slutsats.
36
För få 3:or för att dra sammanfattande slutsats.
37
För få 4:or för att dra sammanfattande slutsats.
Sida 10 av 11
Boplats Syd i siffror 2014
LOMMA
Förmedling i Lomma kommun
I Lomma har 14 av de 44 förmedlade lägenheterna gått till sökande med kötid överförd från Lomma
kommuns bostadskö. Den genomsnittliga kötid som krävts för sökande med denna kötid var 3161
dagar. För resterande 38 30 lägenheter i Lomma var den genomsnittliga kötiden 457 dagar.
Kötiderna som krävts kan dock skilja sig något åt beroende på hyra eller storlek. Men då det är få
lägenheter förmedlade inom respektive intervall går det inte att dra sammanfattande slutsatser.
Antal förmedlade lägenheter i Lomma fördelat på fastighetsägare
Fastighetsägare
Antal lägenheter
Stena Fastigheter
44 (15)
Totalsumma
44(15)
38
Avser de lägenheter som inte är kategoriboenden med krav såsom ålder 55+, vara student eller redan
boende hos fastighetsägaren Stena i Lomma.
Sida 11 av 11