UPPSÄGNING AV LÄGENHET

UPPSÄGNING AV LÄGENHET
Härmed uppsäges lägenhet
Lägenhetsnummer ____________________________________________
Adress_______________________________________________________________
Postadress __________________________________________________
Eventuell parkerings-/garageplats_________________________________________
Kontraktsinnehavare 1:________________________ Pers nr _______________
Kontraktsinnehavare 2:________________________ Pers nr ____________
Flyttar till
Adress_______________________________________________________________
Postadress __________________________________________________
Kontaktuppgifter
Arbete/hem ________________________
Mobil _______________________________
Mejl _______________________________
Avflyttningsdatum
___________________
Lagstadgat datum
(3 kalendermånader efter datum)
(
Undertecknat datum
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
___________________
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
__________________________________
Underskrift kontraktsinnehavare 1
________________________________
Underskrift kontraktsinnehavare 2
Övriga upplysningar
_________________________________________________________________________
________________________________________________________
Observera att denna blankett måste skrivas ut och skickas per post för att kunna
handläggas. Om du inte fått någon bekräftelse inom sju (7) dagar bör du ta kontakt
med oss.