ansökan om lägenhet - Anne och Jan Wingårdhs stiftelse Fristaden

ANSÖKAN OM LÄGENHET
KONTAKTINFORMATION FÖR FASTIGHETEN
Anne och Jan Wingårdhs stiftelse FRISTADEN Byggår 1961
E-post: [email protected]
Förvaltare Ann Wingårdh Telefon 073 0443826
Förvaltare John Wingårdh Telefon 070 5134017
Adress: Hammarbergsgatan 21, 254 53 HELSINGBORG
BEHÖRIGA ATT SÖKA
Stiftelseurkunden säger:
Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna personer som är o
eller varit bosatta i Helsingborg genom att bereda dem bostäder.
För att ansökan skall gå igenom måste fråga 1 och 2 bevaras med Ja + någon av
frågorna 3-6.
Var vänlig kryssa i nedanstående bedömningsgrunder:
1. Ålder över 65 år
2. Är eller har varit bosatt i Helsingborg
3. Lägre taxerad pension än 150 000 enligt senaste deklarations
underlaget
4. Funktionshindrad
5. Socialt utsatt / hemlös
6. Kronisk sjukdom
Vid kronisk sjukdom eller funktionshinder nämn kortfattat vari det består.
UPPGIFTER OM SÖKANDEN
Namn:
Personnummer
Adress:
Postnummer:
Stad:
JA NEJ
Telefon:
Mobil:
E-post sökande eller kontaktperson:
Eventuell kontaktperson:
Telefon:
Markera med ett X det Ni söker
enrumslägenhet
tvårumslägenhet
Övrig information:
GÖR SÅ HÄR!
1. Skriv ut ansökningsformuläret och fyll i det
2. Posta det till Anne och Jan Wingårdhs stiftelse Fristaden
Hammarbergsg. 21 254 53 Helsingborg eller
3. Lägg ansökan i brevlådan till höger innanför vår entrédörr
UNDERSKRIFT SÖKANDEN
Datum:
Namn: