HÄR - Svenska Handbollförbundet

Självstudier som kursdeltagaren ska göra innan TS2 –kursstart:
Information:
Dessa förkunskapskrav gäller dig som vill starta direkt på TS2:an utan att först gå TS1:an.
Dessa frågor ska du kunna svaret på för att kunna hänga med i undervisningen på TS2.
Det förväntas att du kan detta när du startar på TS2:an.
Instruktion:
1. Jobba igenom bilaga 4 och 6 i TS1-pärmen och skicka in till TS2-kursledaren som checkar av.
2. Genomför befintligt instuderingsfrågor på försvars- och anfallsspel TS1, se längre ner i detta
dokumentdokumentet ” InstuderingsFrågor försvars- och anfallsspel TS1”
3. Självtestet innehåller även följande frågor:
a. 17. Vad menar vi med grundteknik i handboll?
b. 18. I vilka fem stadier kan man dela in teknikträningen?
Ts1 Försvarsspel:
Se DVD/webb-utbildningsmaterialet ”Individuell Anfalls- och Försvarsspels teknik.
Du ska förstå och kunna instruera följande:
a.
b.
c.
d.
e.
Överlämna/överta/överblick
Bra eller dåligt spelavstånd till anfallaren
Stöta
Säkra
Utgångspositioner
Se nytt webbaserat utbildningsmaterial ”Samarbete i Anfall- och Försvarsspel”.
Du ska förstå och kunna instruera följande:
a. Övningar inom "man-man", "zonförsvar", ”kombinerat" försvar 19
b. Man-man försvar -i Grunder försvar
fortsättning nästa sida.
SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
MOBIL +46(0)8-699 60 00
TEL +46(0)8-699 60 00
FAX +46(0)8-93 85 74
www.handboll.info
TS1 Anfallspel:
Se DVD/webb-utbildningsmaterialet ”Individuell Anfalls- och Försvarsspels teknik.
Du ska förstå och kunna instruera följande:
Individuell teknik – skott (stäm- o hoppskott) och genombrott (stegisättning, Öststatsfint)
Frågor försvars- och anfallsspel TS1
Information:
Dessa frågor ska du kunna svaret på för att kunna hänga med i undervisningen på TS2.
Det förväntas att du kan detta när du startar på TS2:an.
Du hittar svaren på dessa frågor i Anfallsspels- och Försvarsspelsdelarna i TS1-pärmen.
Svara skriftligt på följande frågor:
1) Vilka är de fyra faserna i anfallsspel?
Beskriv de fyra olika faserna.
2) Vilka är försvarsspelets olika faser?
3) Vad är skillnaden på forechecking – backchecking?
4) Vilka är de olika försvarsformerna?
5) Varför förordar vi man-man försvar i tidig ålder?
6) Nämna 3st individuella försvarstekniker.
7) Vad står de 3 Ö:na för gällande samarbetsprinciper i försvar?
8) Vilka benämningar har vi på spelarna i 3-2-1 försvar och vad är viktigt att tänka på när det gäller
”spetsen”?
9) Nämn minst tre punkter varför vi tränar på kontringsspel.
SHF Utbildningskommitté
2 juni 2015
SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
MOBIL +46(0)8-699 60 00
TEL +46(0)8-699 60 00
FAX +46(0)8-93 85 74
www.handboll.info