Presentation

Perspektivdagen 22 april
Clarion Hotel 22 april 2015
#perspektivdagarna
Annex SL =
 Gemensamma kapitel och underkapitel
 Gemensamt språkbruk (termer och viss
text)
Annex SL (ISO Directives)
Clause 1
Scope - Omfattning
Clause 2
Normative references - Normativa hänvisningar
Clause 3
Terms and definitions - Termer och definitioner
Clause 4
Context of the organization - Organisationens
förutsättningar
Clause 5
Leadership - Ledarskap
Clause 6
Planning - Planering
Clause 7
Support - Stöd
Clause 8
Operation - Verksamhet
Clause 9
Performance evaluation – Utvärdering av
prestanda
Clause 10
Improvement - Förbättringar
Figur 1 i standarden (PDCA)
Quality Management System (4)
Organization
and its context
(4)
Support &
Operation
(7,8)
Do
Plan
Customers
requirements
Leadership
(5)
Planning
(6)
Act
Needs and
expectations of
relevant
interested
parties (4)
Performance
evaluation
(9)
Check
Improvement
(10)
Note: Numbers in brackets refer to the clauses in this International Standard.
Customer
satisfaction
Results
of the QMS
Products and
services
Gilbert Ljungberger,
P4P Personnel Quality AB
Kristina von Oelreich,
Naturvårdsverket
Mikael Rappe,
E-Quality AB
4. Organisationens förutsättningar
4.1
Att förstå organisationen och dess
förutsättningar
4.2
Att förstå intressenters behov och
förväntningar
4.3
Att bestämma ledningssystemets
omfattning
4.4
Ledningssystem för XXX
5. Ledarskap
5.1
Ledarskap och åtagande
5.2
Policy
5.3
Roller, ansvar och befogenheter inom
organisationen
5.1 Ledarskap och åtagande
 Rollen Ledningens representant bortplockad
 Förstå organisationens sammanhang
 Säkerställa att policy och mål är i linje med
organisationens strategiska inriktning
 Säkerställa integrering av
kvalitet/miljö/arbetsmiljö i organisationens
verksamhetsprocesser
5.1 Ledarskap och åtagande (forts.)
 Kommunicera vikten av effektiv kvalitets-/miljö/arbetsmiljöledning och uppfyllande av
ledningssystemets krav
 Säkerställa att ledningssystemet leder till
avsett resultat och främjar ständig förbättring
 Leda och stödja andra relevanta ledande
befattningshavare så att de bidrar till ett
effektivt ledningssystem
6. Planering
6.1
Åtgärder för att hantera risker och
möjligheter
6.2
XXX-mål och planering för att uppnå
dem
Definition risk: ”osäkerhetens effekt”
7. Stöd
7.1
Resurser
7.2
Kompetens
7.3
Medvetenhet
7.4
Kommunikation
7.5
Dokumenterad information
8. Verksamhet
8.1
Planering och styrning av verksamheten
9. Utvärdering av prestanda
9.1
Övervakning, mätning, analys och
utvärdering
9.2
Intern revision
9.3
Ledningens genomgång
10. Förbättringar
10.1
Avvikelse och korrigerande åtgärd
10.2
Ständig förbättring
Övergångsperiod ISO 9001:2015
och ISO 14001:2015
2015
sep./okt. 2015
Publicering
2016
2017
2018
sep./okt. 2015 -- start på en 3 års
övergångsperiod till september 2018
Tolkningsfrågor via SIS hemsida
TK 207 Miljöledning
TK 304 Kvalitetsledning
2015-04-23
17
2015-04-23
18