DET HANDLAR OM ATT FÖRSTÅ FABRIKEN

DET HANDLAR OM ATT FÖRSTÅ FABRIKEN
FABRIKSPSYKOLOGENS
OKONVENTIONELLA METODER:
Utifrån fabrikens svårtolkade värden kan vi simulera fram
tydliga resultat som hjälper er att identifiera problem,
effektivisera produktionen och öka förståelsen för
dynamiken i fabriken.
Själva stommen i arbetsprocessen
utgörs av simuleringsdatorn. Med
kraftfull hårdvara och mjukvara
arbetar vår konsult med värden från
befintlig eller planerad anläggning.
SÅ TYCKER KUNDEN:
”Vi använde simulering i projekteringen av vår
nya härdanläggning. En simuleringsmodell av
anläggningen har hjälpt oss att utvärdera
leverantörer och utrustningsalternativ för att
undvika såväl över- som underdimensionering.
ÅF agerade mycket professionellt och
målinriktat.”
Fabrikspsykologens uppgift är att
analysera och simulera er
produktionsmiljö och logistikproblem
för att skapa beslutsunderlag åt er.
Christer Arrman
Projektledare
SKF Sverige AB
ERBJUDANDE:
FYRA DAGAR FABRIKSPSYKOLOGI
Arbetsområdena sträcker sig från
tillverkningsprocesser och
distributionsanläggningar till
fabriksdesign och
produktionsplanering.
Prova på produktionssimulering och förstå vad detta kan innebära för
din verksamhet. Efter fyra dagar har du fått en djupare inblick i hur
simulering kan hjälpa dig med:
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som
vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade
tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och
besiktning.
Bättre kapacitetsutnyttjande
Känslighetsanalys
Flaskhalsanalys
Visualisering och förståelse
PRIS: 28 000 SEK
FABRIKSPSYKOLOGI
Kontakt
Niklas Magnusson
Manufacturing & Logistics Development
Tala ut med fabriken idag!
T. 010-505 31 56
[email protected]