Att förstå och möta människor i kris

Det finns idag ett stort behov av att samordna aktörer med olika uppdrag för att
samverka i svåra situationer. I höst erbjuder Teologiska högskolan Stockholm i
samarbete med Betaniastiftelsen en grundkurs i
Att förstå och möta människor i kris
15 hp Grundkurs på THS. Sista ansökningsdag: 15 april 2015
Kursen presenterar grunderna för ett kvalificerat och rätt dimensionerat stöd vid katastrofsituationer, masskadesituationer och personliga katastrofer i enskilda familjer, släkter och grupper utfrån ett tvärprofessionellt och
tvärvetenskapligt perspektiv. Krissituationers olika fysiska, psykiska, sociala, och existensiella delar presenteras
utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet av landets ledande expertis i form av gästföreläsare vid varje undervisningstillfälle.
Kursen vänder sig till personer som i sin profession möter människor i kris, med det gemensamma uppdraget
att förstå och möta människor, men där var och en utifrån sin profession har ett eget ansvar och eget ansvarsområde. Att förstå och möta människor i kris
Kursledning: Daniel Brattgård, sjukhuspräst Sahlgrenska universitetssjukhuset; Annika Hedelin, sakkunnig,
fd. beredskapschef och Cecilia Melder, teol. dr THS (examinator)
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier
För mer information: Studierektor Marianne Källberg, [email protected], tel: 08-564 357 03 eller teol. dr
Cecilia Melder, [email protected]
Undervisningen är planerad till 10-11/9, 15-16/10, 19-20/11 samt projektredovisning 3 dagar under våren
2016, med reservation för eventuella förändringar.
Teologiska högskolan Stockholm • Åkeshovsvägen 29 • 168 39 Bromma • tel 08-564 357 00 • www.ths.se • [email protected]