Att förstå och leda förändringar

Kurs inom social-, hälso- och sjukvård
Att förstå och leda förändringar
För dig som behöver verktyg för att leda förändringsarbete
- Förändringens karaktär
- Förändringsdynamik
- De mänskliga reaktionerna
- Faktaprocesser
- Betydelseprocesser
- Praktiska workshops, att tänka i nya banor
Föreläsare:
Ulla Heilä
Ulla är organisationskonsult och arbetshandledare och har varit verksam
inom området i tjugo år. Hon har erfarenhet av konsultativt arbete i
förändringsprocesser tillsammans med personer, grupper och
organisationer med olika uppgifter och ansvarsområden, både inom
offentlig och privat sektor samt föreningar
Utbildningstid:
14.09.2015 samt 28.09.2015
Sista anmälningsdag 1.9.2015
Elektronisk anmälan via cll.fi, hälso-, och sjukvård och sociala
området
Målgrupp:
Det krävs inga förkunskaper för att delta i kursen
Ort:
Yh Novia, Seriegatan 2, VASA
Deltagaravgift:
160 € + 24 % moms
Förfrågningar:
Fortbildningsplanerare Marica Hinders, 044-7805294,
marica.hinders(at)novia.fi eller
Kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk, 044-5123201,
ann-sofi.storbjork(at)novia.fi
CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA
| Yrkeshögskolan Novia, CLL, PB 6, 65201 Vasa, tfn +358 (0)6 328 5211, www.cll.fi |
| Åbo Akademi, CLL Vasa: Strandgatan 2, PB 311, 65101 Vasa, tfn +358 (0)6 324 7102, www.cll.fi |
| Åbo Akademi, CLL Åbo: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo, tfn +358 (0)2 215 4944 , www.cll.fi |