Att förstå och utveckla insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Att förstå och utveckla insatser mot
hedersrelaterat våld och
förtryck
6 oktober
Uppsala Konsert
& Kongress
Konferensen syftar till att belysa och problematisera
hur vi kan förstå hedersrelaterat våld och förtryck och
hur det i sin tur påverkar vilka insatser vi gör.
Program 6 oktober
9-9.30
Frukostmingel
9.30-10
Välkomna och
inledning
10-11.30
Föreläsning:
Johanna Gullberg
11.30-13
Lunch
13-15.30
Föreläsning:
Mehrdad
Darvishpour
14.00
Vid frågor kontakta:
Lina Ploug, särskilt sakkunnig i
jämställdhet
[email protected]
010-22 33 401
Datum: 6 oktober
Plats: Uppsala Konsert &
Kongress
Målgrupp: Personer som i sitt
arbete möter barn och unga
såsom skolpersonal, socialsekreterare, poliser och anställda i
ideella organisationer. Även
personer med ett strategiskt
ansvar att arbeta med våld.
Utbildningen är kostnadsfri.
Sista anmälningsdag:
15 september
Klicka här för anmälan
Eftermiddagsfika
Johanna Gullberg är antropolog och håller på att avsluta
sin avhandling i socialantropologi vid Stockholms universitet.
Hon föreläser under rubriken Perspektiv på ”kultur” i
diskursen kring hedersrelaterat våld och förtryck.
Mehrdad Darvishpour Fil dr. i Sociologi från Stockholm
universitet och lektor i socialt arbete vid Mälardalens högskola är genus, etnisk och familjeforskare.
Han föreläser under rubriken Jämställdhet och hedersproblematik i skolan, familjen och samhället.