Nyhetsbrev feb 2015 - Sveriges Åkeriföretag

”52 %”
NYHETER FRÅN REGION NORR
Sveriges Åkeriföretag Norr i media
Under februari har två debattartiklar fått mycket bra spridning i regionens lokaltidningar.
Debattartikeln om den kritiserade vinterväghållningen har
publicerats i Allehanda, Folkbladet, Tidningen Ångermanland, Östersundsposten samt lyfts fram både i Ekot och på
Sveriges radio.
Läs artikeln här.
Debattartikeln om vikten av att tillåta HCT fordon som
skrevs tillsammans med Företagarna har publicerats i Affärer i Norr, Norran, Sundsvalls Tidning, Lokaltidningen
och Mellanbygden.
Läs artikeln här.
Februari 2015
Aktuellt just nu:
Öppna YKB kurser
Boka och se datum på vår hemsida
Transportkonferens & Årsmöte
Åre,13-15 mars
RM i skidor
Sollefteå, 28 mars
Kvinnokonferens
Luleå, 7-8 maj
För anmälan eller mer info, ring:
0771-16 10 00
YKB- Då börjar din nya period
Det finns ingen anledning att vänta med din fortbildning
i YKB.
När sista kursen är färdig skickar sista utbildaren in
handlingar till Transportstyrelsen som skickar hem en
betalningsavi till föraren. Den nya 5-årsperiod börjar när
yrkeskompetensbeviset utfärdas, vilket görs först när inbetalningen sker. Man har ett år på sig att lösa ut yrkeskompetensbeviset efter det att sista kursen är genomförd.
Varning för oseriösa företag och falska fakturor
Just nu upplever vi att ni medlemmar i ökad omfattning
utsätts för oseriösa företag och falska fakturor.
Har du funderingar eller känner osäkerhet kring detta
kontakta gärna våra jurister för hjälp och konsultering på
010-51 00 300.
Kolla gärna på Varningslistan på Svensk handels hemsida.
Sveriges Åkeriföretag Norr, Storgatan 28 F, 903 21 Umeå
Tel: 0771-16 10 00 epost: [email protected]
Läs mer.
Möte med EU parlamentariker Jens
Nilsson
Fredag den 20 februari träffade Sveriges Åkeriföretag Norr
Jens Nilsson, en av 20 svenska europaparlamentariker och
den ända från norra Sverige. En viktig röst för åkerinäringen då han sitter i Europaparlamentets Transportutskott.
Mötet arrangerades på Curt Sillströms Åkeri i Östersund.
Läs mer på vår regionala hemsida.
Nyhetsbrevet utkommer 10 ggr/år
och skickas till medlemmar via epost.
Ansvarig utgivare: Carina Ahlfeldt
Nyhetsbrev - Februari 2015
Ny tag för ”här stannar sverige”
Måndag den 23 februari trappades aktionen ”här stannar
Sverige” upp till att åkare runt om i landet åter igen stannar två gånger per dygn , 12.00 och 24.00. Detta ska ske
fram till påsk.
Johan Kullgren, en av initiativtagarna, säger till Tidningen
Proffs att man även vill lyfta beställaransvaret denna gång.
Genom att lyfta fram den osunda konkurrensen på olika
sätt och från flera håll når vi längre med vår påverkan.
Som branschorganisation jobbar vi ständigt med riktat påverkansarbete mot beställare, politiker och beslutsfattare.
Ny ADR-S 2015
Från den 1 januari gäller nya föreskrifter om transport av
Farligt Gods. Tidigare föreskrifter MSBFS 2012:6 får til�lämpas längst till och med den 30 juni 2015. Länk till den
nya föreskriften:MSBFS 2015:1 föreskrifter om transport
av farligt gods på väg och i terräng (ADR S).
Transportkonferens för kvinnor
Nu bjuder vi in till en inspirerande och kompetenshöjande
konferens för dig som är kvinna och arbetar inom transportnäringen. Syftet är att stärka och utveckla dig i din
yrkesroll och samtidigt träffa andra inom branschen, knyta
kontakter, inspireras och skapa egna nätverk.
Datum: 7-8 maj 2015, Lunch till lunch
Plats: Hotell Savoy, Luleå
Pris: 2900 kr i delat dubbelrum, icke medlem 3600 kr. 50%
för en person/medlemsföretag.
Vi kommer bl.a få höra om digital marknadsförting och
att synas på nätet, avtalsrätt för åkerier, framtidens bränsle och oljepriset utveckling samt ges ett inspirationspass
kring ledarskap. Läs mer och se inbjudan på vår hemsida.
Läs mer på MSB:s hemsida.
Nu finns vi även på facebook.
Följ oss:
www.facebook.com/akerinorr
Samverkan bransch och skola gav
resultat i Örnsköldsvik
Många åkerier upplever det svårt att få tag på kompetent
arbetskraft. En stor del av de som utbildas till yrkesförare
idag, utbildas via gymnasieskolan. Tyvärr har många praktiska gymnasieutbildningar tappat i sökantal.
Ett exempel är Fordons- och Transportprogramet i Örnsköldsvik. För att komma tillrätta med detta har utbildningens branschråd agerat tillsammans med bl.a. TYA,
Sveriges Åkeriföretag Norr och Sandin Cargo. Artiklar har
skrivits och publicerats i lokalpress, dialog har förts med
informatörer som informerar om olika yrken till ungdomar och ärendet har diskuterats med arbetsförmedlingen.
För någon vecka sedan kunde vi glädjas åt allt arbete.
Utbildningens rektor, Maria Nygren, meddelade då att
Fordons- och Transportprogramet hade fått 47 stycken
sökande till de 36 platser de kan erbjuda.
Läs mer.
RM på skidor 2015
Den 28 mars arrangeras RM på skidor för åkeribranschen
på Hallstaberget i Sollefteå. Medarrangör för tävlingen
är VTG i samverkan med Sollefteå Skidor IF. Vill du veta
mer hör av dig till Elisabeth Wiklund, 070-320 99 00 eller
[email protected] Inbjudan och anmälningsblankett
finns på vår regionala hemsida.
Sveriges Åkeriföretag erbjuder ett digitalt
register för YKB-utbildningar genomförda
hos oss. Detta innebär att vi lätt kan hjälpa
dig om något intyg försvunnit eller om ni är
osäkra på vilka utbildningar ni genomfört.
YKB - frågor och svar
Transportstyrelsen har samlat ett antal frågor och svar
gällande YKB som kan vara bra att läsa. Bland annat;
- Kommer jag att kunna få dispens från kraven att ha gått
en fortbildning innan 2015 respektive 2016?
Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.
Sveriges Åkeriföretag Norr, Storgatan 28 F, 903 21 Umeå
Tel: 0771-16 10 00 epost: [email protected]
Nyhetsbrevet utkommer 10 ggr/år
och skickas till medlemmar via epost.
Ansvarig utgivare: Carina Ahlfeldt