Välkommen till - Dalälvskatten

Välkommen till
Dalälvskattens
41:e & 42:e internationella utställning
2-certutställning
ställ en eller två dagar
26-27 september 2015
Badmintonhallen, Borlänge
Veikko Saarela, FI
I II
Jörgen Billing, DK
I II
Thea Friscovec, CH
I II
Marie Westerlund, SE
I II
Hannah Jensen, SE
I II
Åsa Hammarlund, SE
I II
Alessandro Ghibaudo, IT
I II
Mikael Edström, SE
I II
Robert Lubrano, FR
I II
Stephanie Serrai, SE
II
Reservation för eventuella ändringar
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
Assistenter:
Ägare bär fram sin katt till domarburen,
assistent visar katten för domaren.
Assistent (ej medlem i DÄK) ersättes med
340,-/dag samt lunch och fika. Anmäl till:
Lars Hammar, 070-225 09 01
e-post: [email protected]
IV
IV
Priser:
Mottages tacksamt, anmäl eller skicka, senast
11 september 2015 för att komma med i
katalog, till: Ewa Jansson, Dragstensgatan 4,
784 37 Borlänge, 070-749 31 97
e-post: [email protected]
Monter:
Förfrågan om monterplats, kontakta:
Kristina Kjell, 0243-104 82
e-post: [email protected]
Logi:
Borlänge Turistbyrå 0771-62 62 62
Allmänt:
Utställningen stänger senast 18.00.
Vita katter skall uppvisa hörselintyg.
Huskatt ska ha huskattsbevis och när de är
över 10 månader vara kastrerade, uppvisa
intyg.
Sista dag för revaccinering inför utställningen
är 11 september 2015.
Vi använder SVERAKs burpool och tillåter
inte egna burar.
Utställningen är begränsad till max 400
bedömningar per dag, vi förbehåller oss
rätten att fördela över kategorier och raser.
III
Anmälningtid: 27 juli - 17 augusti 2015.
Anmälan är giltig när betalning erhållits.
Anmälan:
Svenska utställare ombeds använda onlineanmälan via http://minakatter.sverak.se
Handledning hittar du på SVERAKs
hemsida, www.sverak.se
Ni som inte kan anmäla online skickar en
blankett per katt via egen klubb. Klubbsekreterare får gärna skicka anmälan via
mail till [email protected]
Kristina Kjell
Romansvägen 7
784 43 Borlänge
Anmälningsblankett oss tillhanda senast
24 augusti 2015.
För medlem i DÄK som ej kan anmäla
online skickar sin anmälan direkt till
Kristina, gärna via mail.
Konto:
Avgifter:
Plusgiro: 478 65 51-4. Bankgiro: 389-4714.
IBAN: SE87 9500 0099 6042 4786 5514,
BIC-kod: NDEASESS.
Var vänlig och ange registreringsnummer,
dag, EMS-kod, klubb, telefonnummer.
Inbetalare=ägare på anmälningsblankett.
Per katt
340,-/dag
Veteran & senior (ej i annan klass) 340,-/dag
Avelsklass (ej i annan klass)
150,-/dag
Uppfödarklass
0,-/dag
Kullklass (minst 3 katter, anm även i klass 12) 150,-/dag
Sällskapskatt (i mån av plats)
100,-/dag
För återbetalning av avgift efter 17 augusti
2015 krävs SVERAKs giltiga veterinärintyg,
DÄK tillhanda senast 12 oktober 2015
(enligt SVERAKs regler).
Veterinärincheckning: Lördag 07.00-08.30. Söndag 07.30 - 08.30.
FIFes och SVERAKs regler gäller liksom
Jordbruksverkets hälso- och gränsbestämmelser. För mer information, se
www.sverak.se
www.jordbruksverket.se
Eventuella ändringar offentliggörs på
http://www.dalalvskatten.se och DÄKs
facebooksida.
Upplysningar: Ring ej efter 21.00
Kristina Kjell
0243-104 82 Kassör,
e-post: [email protected] Montrar
Katarina Wolffram 0225-508 31 Sekretariat
e-post: [email protected]
Maja Karlsson
070-542 69 07 Allmänt
e-post: [email protected]