Minnesanteckningar 150526 - Regionförbundet Uppsala län

Minnesanteckningar Processgrupp för in och ut i slutenvården
Datum:150526
Närvarande: Katarina L, Kerstin S, Carita Ö, Anna- Lena A, Eva S, Anna- Karin B, Robert K,
Irene E, Ulf M, Eva L , Anette F, Björn M, Carin T, Britta G.

Genomgång av föregående anteckningar.

De som saknar en adress och är hemlös är svåra att få in i Prator.
Viktigt att kurator blir inkopplad så tidigt som möjligt så att handläggare inom kommunen
kan kontaktas i tid via telefon.
Eva Smith skickar ut en skrivning som sedan ska finnas med i Samverkan vid in –och
utskrivning av patienter i slutenvårded i Uppsala län, Riktlinje.
Eva skickar ut skrivningen och om hon inget hör så av oss inom ett visst datum så är det ok
och hon skickar sedan detta vidare till Kerstin Suber att få in det i Samverkan vid in –och
utskrivning av patienter i slutenvårded i Uppsala län, Riktlinje.

COSMOS Mottagning för asylsökande och nyanlända
Diskussion om vilka som får hjälp här kan se olika ut i länet.
Så här står det på hemsidan: Vi erbjuder hälsoundersökning för asylsökande i Uppsala län.
Hälso- och sjukvård för asylsökande boende i Uppsala kommun. Hälsosamtal för nyanlända
med uppehållstillstånd (gäller vissa grupper).

Vårdplanering i hemmet när det inte behövs HSL insatser enbart Sol insatser som
serviceinsatser som inte behövs sättas in på en gång.
Mas nätverket tittar på en lösning med kommunerna om detta går att göra.

Viktigt att Arbetsterapeut och fysioterapeuter och sjukgymnaster kan skriva i Prator
Alla inneliggande patienter som har behovet av att träffa rehab personal ska få det.
Landstinget köper denna tjänst internt i landstinget.

Rapport om fördjupad studie av oplanerade återinskrivna i Uppsala län.
Robert presenterar resultatet av studien kommer att skicka ut den till oss.
Journalgranskningen har visat det finns stora skillnader i utskrivningsprocessen.
Återinläggning har skett pga oro/ångest, ordinationer, ny inkomna symtom, nedsatt
allmäntillstånd.

Den nya betalningsansvarslagen Uppsala kommun har titta närmare på denna
sammanställning från Carita.
Kortfattat om detta i bifogad fil. Ej för spridning

Riktlinjer för Prator måste skrivas om
TUP tidig utskrivning måste införas på många ställen.


Projektplan för processgruppen 2015-2016.
Gruppen består av: Robert, Anna-Karin, Irene och Kerstin
Gruppen samlas 15 september 09:00-11:15.
Katarina Lönnmark meddelar att hon kommer att vara Tf chef för ortopeden i ett år.
Höstens mötesdatum:
15 september kl 09:00-11:15 Ekblomrummet, ing 10, Akademiska sjukhuset
27 oktober kl 13:30-15:30 Blåklockan, Landstingets Konferenscentrum
8 december kl 09:15-11:15 Blåklockan, Landstingets konferenscentrum
Minnesantecknare Carin Thunman