Edwise nyhetsbrev 1

2015-03-19
Årgång 1, nummer 1
Sjöbo kommun
IKTeket
IKTeket #iSjöbo publicerar
Nyhetsbrev Edwise
Länkar i nyhetsbrevet
Rutiner kring Planering
förskola– Personal
Funktioner i Edwise
Året fick en rivstart med ”Planering förskola”
IKTeket med Chris i spetsen
gav sig ut på lanseringsturné
för vår nya modul ”Planering
förskola” där vi nu registrerar
barnens närvaro på både
förskola och fritidshem.
Idag ser vi att man på i princip
alla enheter har börjat använda systemet. Det är mycket glädjande för oss och inte
bara oss utan även för vårdnadshavare och personal.
Att förändra sina rutiner kring
in-och utskrivning på detta
radikala sätt och i hela kommunen samtidigt är en prestation! Ni har gjort ett fantastiskt jobb! Det är ett nytt
system för oss alla och som
med alla nya system så har vi
en del inkörsproblem och
frågor som uppkommer som
vi löser efter hand. Några
saker som kan vara bra att
tänka på kan ni läsa om här.
Rutiner kring Planering förskola– Personal
bjuder vi in till ett uppföljningsmöte kring Planering förskola.
Läs mer om detta i slutet av
vårt nyhetsbrev.
Under terminen har Tieto
uppdaterat modulen med nya
funktioner och flera frågor
har fått svar. För att sprida
denna information till alla så
I detta nummer ligger mycket
fokus kring just Planering förskola då det är ett hett ämne
just nu, men vi ger även en del
tidsbesparande tips till dig som
pedagog!
Edwise har många funktioner
och de är inte alltid så lätt att
upptäcka och komma igång med
på egen hand. Därför kommer
vi nu och om det faller väl ut
även framöver skicka ut
NYHETSBREV till er alla där vi
presenterar nyheter och funktioner i vår Lärportal.
SMS-tjänsten till ”planering förskola”
Genom att skicka SMS får
förskolan och skolan omedelbart in uppgifterna i systemet.
I början av året skickade vi ut
en lathund för hur man skickar SMS. Erfarenheterna från
de felanmälningar vi fått till
supporten gör att vi nu har
uppdaterat lathunden.
Skillnaderna är att när man
skickar ett SMS så ska man
inte ”trycka enter” och byta
rad efter personnumret. Hela
meddelandet ska skrivas i en
följd, givetvis med
”mellanslag”. Lathunden finns
bifogat i mailutskicket. Den
går även att hitta här:
Funktioner i Edwise
-för dig som pedagog
-för vårdnadshavare
Schemaregistrering för
VH
I det här numret:
Vi har upptäckt att när man
frånvaroanmäler ”hel dag” på
fritids så blir man automatiskt
frånvaroanmäld från skoldagen
Det har vi som ärende och en
prioriterad önskan till Tieto.
Vårt nya digitala system erbjuder en smidig SMS-tjänst
för vårdnadshavare.
Boka utvecklingssamtal:
Det har hänt att vårdnadshavare inte får in sina uppgifter
med SMS, det beror i 99% av
fallen på att man skrivit något
fel i SMSet. Om ni inte hittar
”felet” så skicka skärmdumpar
på utgående samt inkommande
SMS till edwise-supporten.
[email protected]
SMS-tjänst
Tidsbesparande
Registrera schema
Återkoppling
IKTeket #iSjöbo publicerar
Sida 2
Tidsbesparande för pedagoger –på kort och lång sikt!
Edwise erbjuder en mängd funktioner som kan underlätta administration och kommunikation för
pedagoger. Några lyfter vi här;
Boka utvecklingssamtal
Ni lägger in de tider ni har avsatt
för utvecklingssamtal och skickar sedan ett meddelandet till
vårdnadshavare om att tider går
att boka. De går sedan in på
Edwise och bokar den tid som
passar dem. Inga fler lappar och
tidsbyten fram och tillbaka!
Info om hur du som pedagog gör.
En film som visar hur VH gör.
”Schemat
rullar på
vecka efter
vecka efter
vecka!
Till dess att
man
registrerar
ett nytt!”
Faktablad
Samma information som finns
på kommunens ”pappersfaktablad” finns på Edwise så
att vårdnadshavarna kan fylla
i där direkt. Fördelarna med
det är att ni kan få ut listor,
sammanställning på ex allergier, vem som får fotograferas eller vilken annan info som
finns i faktabladet. Du kan
även nå barnens faktablad var
du än är, når du Edwise når du
dem. För att se om ni har
aktiverat faktablad så titta
under ”dokumentation”-Övriga
dokument. Saknas rubriken faktablad så kontakta förskoskolans Edwise-ansvarig.
SMS-tjänst för skolan
Alla skolor har nu en SMS/mailtjänst. När en elev har en ogiltig
frånvaro eller sen ankomst skickas automatiskt ett SMS eller mail
till vårdnadshavare. (de väljer
själv om de vill ha mail eller SMS)
Detta sparar mycket tid och har
fallit väl ut bland både pedagoger
och vårdnadshavare.
Schemaregistrering för vårdnadshavare
Med den nya modulen är det än
viktigare att vårdnadshavare
lägger in schema i Edwise.
För detta finns en utförlig lathund. Även den bifogad i detta
utskick samt går att nå här:
Exempel; Lotta jobbar med rullande tre-veckors-schema. Hon
lägger då in alla tre veckorna och anger vilken vecka som är
startvecka. Sedan rullar schemat på. Hon behöver inte lägga in
ett nytt för varje tre-veckors-period.
Registrera schema
Vi vill poängtera att de schema
som VH lägger in rullar på i
systemet och det gäller till dess
att ett nytt läggs in.
Vi går från klarhet till klarhet
Edwise-support
Under utbildningsdagen med Edwise
antecknade vi flitigt ner era frågor
gällande planering förskola. De allra
flesta frågor har fått svar:)!
Torsdagen den 23 april
Behöver du support kring Edwise?
Klockan 8-10 FÖRSKOLA
I första hand tar du kontakt med Edwise-ansvarig
på din förskola/skola.
Framförallt har Tietos uppdateringar
gjort att flera önskningar gått i uppfyllelse, och fler är på gång.
På kommunhuset, Vollsjörummet
Vi bjuder härmed in till återkopplingsmöte då vi går igenom frågor
och uppdateringar kring Planering
förskola.
Mötet riktar sig i första hand till er som
jobbar aktivt med Planering förskola
och i andra hand till assistenter och
skolsekreterare.
Klockan 10-12 FRITIDS
Anmäl dig till [email protected]
I andra hand skickar du ett mail till supporten i
Sjöbo; [email protected]