Info nätverksträffar

2015-01-29, Elin Westerberg
Nätverksträff i samarbete med FSA – Praktiska anvisningar
All planering och kommunikation om praktiskt genomförande (bokning av lokaler till exempel) och
logistik sker via Elin Westerberg, [email protected] eller 08-466 24 96.
Hjälp och stöd med planering av innehåll sker i samråd med Christina Lundqvist,
[email protected] eller 08-466 24 94.
Datum när
FSA behöver
underlag
Aktivitet
Bestämma datum och boka lokaler
Annons i kalendarium ut på webben
Anmälningslänk öppnas
Program klart
Sista anmälningsdag
Görs via Elin. Bokad lokal bekräftas av Elin
till kontaktperson i utskottet.
FSA behöver från utskottet:
 Kontaktperson i utskottet
 Träffens syfte
 Preliminärt program
Alt. innehåll på dagen
 Gärna namn på medverkande
 Målgrupp
Ett program med alla punkter klara.
Layout gör FSA, skicka en så ”ren text”
som möjligt, utan formateringar.
Deltagarna får via e-post:
 Program
 Deltagarförteckning
 Maillista
 Bekräftelsebrev med all info om
dagen
 Vägbeskrivning till FSAs kansli
Så tidigt som
möjligt
3 månader
innan
3 veckor
innan
2 veckor
innan
FSA skickar deltagarlista och maillista till
kontaktperson från utskottet.
(Eventuellt utskick av material inför
workshopen/nätverksträffen)
Ombesörjs av utskottet.
Utvärdering
Sammanställd utvärdering skickas till
utskottet cirka tre veckor efter träffen.
2 veckor
innan
Skickas via
mail dagen
efter träffen
Mall för webbannons i kalendariet
En mall för vad som ska finnas med i annonsen i kalendariet erhålls av Elin när datum för
nätverksträffen är satt.
2015-01-29, Elin Westerberg
Åhörarkopior, e-postlista
Till en nätverksträff räknar vi med att utskotten distribuerar alla åhörarkopior i förväg till deltagarna
via e-post. Efter att sista anmälningsdag löpt ut så skickar FSA ett mail till kontaktpersonen med alla
deltagare synliga. Kontaktpersonen raderar FSA på listan och kan sedan använda mailet i sin kontakt
innan träffen. Deltagarna kan efter träffen ”svara alla” för att nå alla som var med på dagen, om de
vill sprida någon information i gruppen.
Utvärdering
FSA gör en standardutvärdering som skickas med mail till deltagarna efter nätverksträffen.
Vill man göra tillägg/ändringar i denna ska detta avtalas i god tid innan. Utvärderingen sammanställs
och skickas till kontaktpersonen i utskottet 3 veckor efter träffen.
Kursavgift för deltagare
För nätverksträffar gäller, om inget annat avtalats, 300 kronor exklusive moms i avgift för deltagarna.
Icke medlemmar betalar dubbel avgift. I priset ingår lunch och fika.
Medverkande, ersättning/anmälan
Ingen ersättning eller arvoden betalas till de personer som gör inlägg (till exempel
föreläsning/presentation) vid nätverksträffen.
Reseersättning utbetalas till utskottens representanter, dock inget traktamente eller ersättning för
förlorad arbetsförtjänst. Resor bokas via Akademikerresor, referens Christina Lundqvist,
kostnadsställe 4570.
De deltagare som gör inlägg under dagen betalar ingen deltagaravgift, inte heller utskottes
medlemmar. FSA behöver dock information i god tid vilka från utskottet som ska delta och även vilka deltagare
som även ska göra inlägg under dagen. Alla anmäler sig via anmälningslänken. I rutan ”Eventuellt meddelande
till FSA” anger man att man är med i utskottet, alternativ ska göra ett inlägg under dagen. Utskottet
informerar dessa deltagare om förfarandet.
2015-01-29, Elin Westerberg
När programmet är klart skickas det till [email protected] FSA lägger in programmet i en mall så att allt
material, deltagarförteckning, program etc blir enhetligt. Skicka gärna ett så ”rent” dokument som
möjligt, utan formateringar och layout.
Den e-postlista som skickas ut innan nätverksträffen är tänkt att användas av alla deltagare och
utskottens representanter för att sprida information/material som alla i nätverket ska ta del av. FSA
åtar sig inte att vara distributör för detta material och ska heller inte vara med i utskickslistan. Efter
nätverksträffen är det upp till deltagarna/utskottet att hålla liv i nätverket. FSA uppdaterar inte epostlistan efter avslutad träff utan det ligger på utskottet/utsedd representant. Deltagarna på
nätverksträffen bör informeras om detta förfarande för att undvika missförstånd.
En möjlighet är att man på listan också inkluderar eventuella reserver (som inte fått plats på dagen),
avbokade deltagare och personer som inte kan komma på träffen men gärna vill vara med i nätverket.
Detta kan bestämmas under planeringens gång och behöver inte vara lika varje gång.
Om man skickar stora filer, till exempel Power Point-presentationer är det en god idé att först göra en
PDF-fil av filen först. Den blir då mindre och lättare att skicka.
2015-01-29, Elin Westerberg
Bilaga
Frågor utvärdering
Hur nöjd är du med nätverksträffen/workshopen som helhet?
Skala 1-10 där 1 är inte nöjd alls och 10 är väldigt nöjd.
Föredragshållaren/föredragshållarna:
Förmedlade informationen på ett lättillgängligt sätt
Var tydlig
Var lyhörd för deltagarnas frågor
Var inspirerande
Höll ett bra tempo
Hade en bra dialog med kursdeltagarna
Eventuell kommentar
Innehåll:
Tiden räckte till
Åhörarkopiorna var informativa och bra (om det inte användes några åhörarkopior, lämna frågan
blank)
Tiden avsatt för frågor var lagom
Tiden avsatt för diskussion var lagom
Nätverksträffen/workshopen känns prisvärd
Eventuell kommentar
Hade du önskat fler bensträckare?
Ja/nej
Hur nöjd är du med:
Lunchen
Fikabröd/smörgåsar
Lokalen
Kontakten med FSA inför kursen (information på webben, bekräftelsebrev etc.)
Eventuell kommentar
Något du vill att vi ska veta? Övriga kommentarer?