Ansökan till Yrkeshögskoleutbildningen Event

Ansökan till Yrkeshögskoleutbildningen Event Manager vid Campus Åre med start hösten 2015
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Folkbokföringsadress
Postnummer och ort
Folkbokföringskommun
Telefon (även riktnummer)
Mobiltelefon
E-postadress
Välkommen med din ansökan!
Ort och datum
Sökandens namnteckning
Du ska dessutom bifoga
1 Personbevis beställs hos Skatteverket.
2 Vidimerade kopior på de betyg skickar in
3 Vidimerade kopior på de merit dokument du skickar in
4 Ett personligt brev på omkring en A4 där du kort beskriver dig själv och dina mål med utbildningen
Du kan komplettera din ansökan med betyg efter ansökningstidens utgång. Vi kan bara behandla komplett ifylld ansökan. Det
du skickar in ligger till grund för antagningen. Antagningen beräknas vara klar och du får besked i slutet an juni
Ansökan skickas till
Antagningsenheten
Åre kommun
Box 201
830 05 Järpen
Skicka ansökan till:
Antagningsenheten
Åre kommun
Box 201
830 05 Järpen
Sida 1 av 4
Ansökan till Yrkeshögskoleutbildningen Event Manager vid Campus Åre med start hösten 2015
Detta är behörighets grundande. Ange dina yrkeserfarenheter.
Krav på minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid från upplevelse och mötesindustrin, servicenäringen,
idrottsverksamhet eller kulturell verksamhet. Du måste bifoga vidimerade kopior som styrker dina påståenden. Se mer om
behörighet på hemsidan
Uppdrag/arbete
Skicka ansökan till:
Antagningsenheten
Åre kommun
Box 201
830 05 Järpen
Arbetsgivare
Tidsperiod
Kontaktperson
Mobil
Sida 2 av 4
Ansökan till Yrkeshögskoleutbildningen Event Manager vid Campus Åre med start hösten 2015
Ange övriga erfarenheter som du anser vara viktiga för utbildningen Se mer i meritmallen. Du måste bifoga vidimerade
kopior som styrker dina påståenden
Aktivitet
Plats
Antal veckor
Kontaktperson
Mobil
Ange sådant som du själv anser vara bra att skolan känner till om dig
Skicka ansökan till:
Antagningsenheten
Åre kommun
Box 201
830 05 Järpen
Sida 3 av 4
Ansökan till Yrkeshögskoleutbildningen Event Manager vid Campus Åre med start hösten 2015
Vi är nyfikna på hur du hittat utbildningen, hjälp oss bli bättre i vår kommunikation genom att försöka svara på dessa frågor. Du
kan fylla i flera alternativ. Tack.
VIA INTERNET
□ studentum.se
□ studera.nu
□ mailutskick
□ allastudier.se □ Yhguiden.se
□ Googlade.................................
□ are.cc
□ freeride
□ are360
□ YHmyndighetens hemsida
□ facebook
□annat.......................................................
□ eventmarket.se
□ vistare
Kommentar
VIA PERSONLIG KONTAKT
□ SYV, coach
□ släkt
□ kollega
□ på mässa
□ träffat studenter □ annat.....................................
□ känner till utbildningen sedan flera år
□ tidigare Campus student. Namn .............................................................Tfn..............................................................
Kommentar
VIA ANNONSER; TIDNINGAR; ÖVRIGT
□ annons i ................................................................. □ tidningsartikel i ............................................................................
□ radio.......................................................
□ broschyr
□ annat...........................................................................
Kommentar
På hemsidan www.campusare.se finns information om boende och hur du skriver dig i Åre. Vidare finns information
om andra utbildningar och bra länkar.
Gilla oss gärna på facebookgruppen www.facebook.com/campusare
Information enligt 23 och 24 §§ personuppgiftslagen (PuL) (1998:204). De personuppgifter du lämnat kommer att användas vid
Campus Åres administration av vuxenutbildning. Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas
ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär de
Skicka ansökan till:
Antagningsenheten
Åre kommun
Box 201
830 05 Järpen
Sida 4 av 4