Hjärtstopp och ISPASS 2 - Nya mottagare i LP15

RSPE
2015-06-30
Hjärtstopp och ISPASS 2 - Nya mottagare i LP15
Det skall läggas till fler mottagare i sändlistan på alla LP15 inom Region Skåne, totalt fem nya
mottagare.
Det är oerhört viktigt att stavningen blir helt korrekt, i annat fall kommer man inte att kunna
genomföra sändning till de nya adresserna.
1.
Dels skall det läggas till en för ISPASS 2, viktigt med stavning:
ISPASS 2 - Denna mottagare skall ansluta via Bluetooth.
I vissa LP15 har redan testgruppen för ISPASS 2 Journalgrupp, lagt till denna mottagare.
Kontrollera då enbart att detta är korrekt utfört.
2.
Samt fyra nya mottagare för Hjärtstopp.
En för varje ambulansdistrikt, och varje distrikt skickar till respektive mottagare.
Dessa skall ansluta via Direktanslutning (Sända via 3G-Modem, se instruktion).
Distrikt 1
HJARTSTOPP D1
Distrikt 2
HJARTSTOPP D2
Distrikt 3
HJARTSTOPP D3
Distrikt 4
HJARTSTOPP D4
Att vi inför sändning till hjärtstopp nu precis i semestertider, är för att vi vill följa upp de hjärtstopp
som nu tvingas köra till Malmö istället för till Lund.
Vi hoppas att all personal inom ambulanssjukvården i Region Skåne har förståelse för detta.
Den data man skickar in till Hjärtstopp, är det LP15 lagrat via defibrilleringselektroderna.
Anledningen till att vi har en mottagaradress per ambulansdistrikt är att vi redan nu förbereder för
kommande funktioner. Vi planerar att införa en CodeStat (mottagare) per ambulansdistrikt, där man
kan logga in och titta på de Hjärtstoppssändningar som är genomförda i eget distrikt. Detta
återkommer vi med när det blir aktuellt.
Därför gör vi distriktsindelning redan från början.
HJARTSTOPP D3
För ambulansdistrikt 3 som redan har rutinen att vid hjärtstopp, alltid skicka till
Hjärtstoppsmottagare från LP15, innebär detta inga stora förändringar.
Befintligt mottagarnamn i sändlistan ”HJARTSTOPP” måste tas bort och ersättas med mottagare
HJARTSTOPP D3.
Vid sändning till den nya mottagaren HJARTSTOPP D3, kommer dessa sändningar att gå till era
befintliga mottagare precis som tidigare.
RSPE
2015-06-30
Sändning till Hjärtstoppsmottagare kan göras på två olika sätt:
1. Man sänder medan patienten är uppkopplad till LP15.
2. Efter avslutat vårdtillfälle, går man in i LP15 arkiv och skickar aktuell lagrad patientdata.
OBS!
Sändning till Hjärtstoppsmottagare skickas inte till någon HIA-avdelning, utan endast
till en serverplats på RSPE.
Alla EKG skall skickas till respektive HIA mottagare för tolkning, precis som tidigare.
Exempel 1:
En patient med hjärtstopp som fortfarande är uppkopplad till LP15, med defibrilleringsplattorna.
Skicka till respektive ambulansdistrikts Hjärtstoppsmottagare, på samma sätt som man skickar EKG.
Exempel 2:
En pat. med hjärtstopp som man lyckas få hjärtrytm på, EKG skickas till respektive HIA för
bedömning. Precis som tidigare.
Efter att patienten är avlämnad, går man in i LP15 arkiv och skickar till respektive distrikts
Hjärtstoppsmottagare.
Exempel 3:
Efter att en hjärtstoppspatient är avlämnad, eller ärendet avslutas, går man in i LP15 arkiv och skickar
till respektive distrikts Hjärtstoppsmottagare.
Redigera och sända från LP15 Arkiv
För att komma till LP15 arkiv, tryck på Alternativ knappen.
Det kommer upp en ruta med frågan om du vill avsluta övervakning och stänga patientposten.
Välj JA med väljarvredet.
-
Välj ”Redigera”
Välj ”Patient” och bläddra fram till aktuellt ärende. (Senaste ärendet ligger överst).
Skriv in Namn, Personnummer, Ärendenummer, Ålder och Kön
Tyck på ”Hemknappen” på LP15 (Huset).
Välj ”Sänd data”
Välj ”Patient” och bläddra fram till aktuellt ärende
Välj Rapport ”Alla”
Välj rätt Plats, HJARTSTOPP D1 – D4
Välj ”Sänd”