VC skickar digital TD- remiss till Hudklinik på KS Hudläkaren på KS

Misstänkt
hudförändring
Helkroppsundersökning
utförs på VC
VC skickar
digital TDremiss till
Hudklinik på
KS
Hudläkaren
på KS får ett
mail
angående TD
remiss
Remiss
besvaras
inom 3 dygn
VC ger svar
till patient om
den fortsatta
planen
1. Excision på
VC eller
patienten
avskrivs
2. Hudklinik
KS skickar
eventuell
kallelse till
patient