PostNord Group AB, PostNord Sverige AB, PostNord Logistics TPL AB

PostNordkoncernen
Anvisning till dig som skickar fakturor
till PostNord Group AB, PostNord Sverige
AB och/eller PostNord Logistics TPL AB
Syftet med den här informationen är att säkra att dina fakturor till PostNord Group
AB, PostNord Sverige AB och/eller PostNord Logistics TPL AB kan hanteras effektivt
och betalas i tid.
PostNord Group AB, PostNord Sverige AB och PostNord Logistics TPL AB har en
central fakturaenhet, och fakturorna skannas och tolkas automatiskt. Därför är det
extra viktigt att du anger fullständiga och korrekta fakturauppgifter. Fakturor med
ofullständiga eller inkorrekta uppgifter returneras, med merarbete för dig och för
oss.
Fakturauppgifter
Fakturor till PostNord Group AB, PostNord Sverige AB och/eller PostNord Logistics
TPL AB måste innehålla fullständiga fakturauppgifter, bland annat fakturanummer,
korrekt fakturaadress och kostnadsställe som referens.
Fakturaadress
Fakturan ska vara utställd till rätt juridisk enhet för att vara godkänd enligt
Skatteverkets regler. Den måste även innehålla rätt fakturaadress eftersom bolagen
har en central fakturaadministration. Observera att PostNord Group AB, PostNord
Sverige AB och PostNord Logistics TPL AB har olika fakturaadresser, se nästa sida.
Referens
Kostnadsställe måste anges på fakturan. Kostnadsstället styr fakturan till rätt enhet
och attestant i PostNord Group AB, PostNord Sverige AB och/eller PostNord Logistics
TPL AB. Kostnadsställe (6 siffror) anges i referensfältet, om det inte går ange det då
i adressfältet. Se bifogad bilaga.
Belopp
Vi hanterar fakturorna elektroniskt och för att betalningen av fakturorna inte ska
försenas krävs viss information på fakturorna. Utöver de legala kraven på en faktura
bör den alltid innehålla:
- totalbelopp
- momsbelopp
- belopp exkl moms
Samlingsfaktura
Samlingsfaktura fungerar inte om fakturan gäller flera kostnadsställen. Fakturor
som avser flera kostnadsställen returneras, med merarbete för dig och för oss.
För flera inköp till samma kostnadsställe är det en fördel med samlingsfaktura,
eftersom det minskar administrationen.
Vid frågor
Om du har några frågor eller behöver hjälp är du alltid välkommen att kontakta
Posten Ekonomiservice på telefon 010-14 11 950.
Senast uppdaterad:
6 Maj 2015
Sida 1/3
Anvisningen gäller för följande bolag
Fakturaadresser 2015-01-01
Bolagsnamn
Organisationsnummer
Fakturaadress
556128-6559
PostNord Group AB
610022
FE312017
S-737 83 Fagersta
PostNord Sverige AB
(f.d. Posten Meddelande AB)
556711-5695
PostNord Sverige AB
610287
FE312017
S-737 83 Fagersta
PostNord Sverige AB
(f.d. PostNord Logistics AB)
556711-5695
(tidigare 556711-5380)
PostNord Sverige AB
610329
FE312017
S-737 83 Fagersta
556161-7191
PostNord Logistics TPL AB
410122
FE312017
S-737 83 Fagersta
PostNord Group AB
(f.d. Posten AB)
Version 0.0 XXXX.XX.XX
PostNord Logistics TPL AB
Anvisning till dig som skickar fakturor till PostNord Group AB, PostNord Sverige AB_PostNord Logistics TPL AB_SE
Referens
Kostnadsställe
Kostnadsställe
Kostnadsställe
Kostnadsställe
Sidst opdateret:
9.oktober 2014
Sida 3/3