Fordonskunskap

Avsnitt B
Viktigt i avsnittet!
Fordonets konstruktion
Fordonets miljöpåverkan
Miljöanpassad körstil
Lagstiftning
Fordonskunskap
Det här får du köra med
AM-körkort
Moped
Mopedbil
Traktor
EPA-traktor
Det här får du köra med
Förarbevis
Det finns många olika
sorters mopeder att köpa:
•
•
•
•
•
•
Mopedbil
ATV – fyrhjulig moped
Crossmoped
Motardmoped
Scooter
Trehjulig moped
Oregistrerade mopeder klass II
24
www.mopedbok.se
Motorredskap klass II
Hälludds förlag©
Avsnitt B – del 1
Fordonskunskap
Fordon är ett övergripande namn på maskiner som kan förflytta sig. Oftast används de
för transport av varor eller människor. Det
finns även fordon som används för att utföra
arbeten så som grävmaskin eller traktor.
Fordonen kräver en chaufför eller en programmering för att kunna förflytta sig eller
göra sitt jobb.
De flesta fordonen har liknande uppbyggnad bestående av:
• Bärande konstruktion / Chassi = Ram /
Bärande kaross
• Drivlina = delarna som får fordonet att
rulla, från motor till drivhjul.
• Hjälp och manöversystem = Bromsar,
styrning och instrumentering m.m.
• Skal = Kaross / kåpor.
Fordon
Anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken
och ej löper på skenor. Fordon indelas i
motordrivna fordon, släpfordon, terrängsläp,
efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon
och övriga fordon. Vägtrafikkungörelse
(1972:603)
Två hjul/
MC, Moped
Dessa delar knyts ihop av mekanik, hydraulik, pneumatik och elektricitet.
A-traktor/
Mopedbil
Terrängvagn/
Motorredskap
Släpvagn/
Släde
Ram / Chassi
Drivlina
Hjälp- och manöversystem
Kaross/kåpor,
påbyggnad
Mekanik, hydralik,
pneumatik och el
Hälludds förlag©
www.mopedbok.se
25
1
13
2
8
3
17
10
5
6 Skivbroms
Mopedens utrustning
Var noga med att få med en skötselinstruktion
när du köper en moped. Köper du en EU-moped ska det även finnas ett registreringsbevis
och en registreringsskylt. Fordonet ska vara
besiktigat och godkänt enligt svenska normer
vilket framgår av besiktningsinstrumentet.
6 Trumbroms
6. Bromsar på tvåhjulig moped, en fram
och en bak, med god bromsverkan. På tre
eller fyrhjuliga mopeder ska det även finnas en parkeringsbroms. ABS-bromsar
är vanligtvis standard på moderna bilar
och motorcyklar.
7. Chassi- eller ramnummer; ska vara instansat på chassi- eller moped­ram.
Om du köper en begagnad moped bör du
vara extra noga med att kontrollera:
8. Körriktningsvisare / blinkers; orange­
gult ljus bak och fram.
1. Backspeglarna, bör vara två stycken, en
på vänster sida och en på höger sida. En
del fordon tillverkas med en backspegel.
Det finns mopeder som är godkända
med en backspegel på vänster sida.
9. Ljudsignal/Tuta med dov och jämn ton.
2. Bakljuset; som ska ge ett rött ljus bakåt.
3. Bromsljus; rött ljus bakåt när någon av
bromsarna används.
4. Bilbälte; ska finnas i mopedbilarna.
5. Däcken; bör ha bra mönsterdjup.
Corden får inte synas
30
www.mopedbok.se
10.Ljuddämpare; sitter i avgasröret, kontrollera att avgasröret är intakt, att ljuddämparen fungerar. Det är inte tillåtet
att göra några egna förändringar på avgassystemet. Om du köper en sådan moped kan du själv råka illa ut och få böta
för att mopeden är trimmad.
11. Säkringar förebygger brand på grund av
elfel och finns för att fordonets elsystem
inte skall bli överhettat.
Hälludds förlag©
1 Backspeglar
12 Styrenhet
1.
2.
3.
4.
5.
Tvåtaktsmoped har även en indikatorlampa för olja som varnar
om det är för låg
3
oljenivå. Då är det
lämpligt att stanna
omedelbart.
1 2
6 Bromsar
13 Styrlås
12. Styrenhet; var noga med att kontrollera att ingenting glappar, det gäller även
hjulen.
13. Styrlås; kontrollera att styrlåset fungerar,
komplettera med exempelvis kabellås.
Du kan även rådgöra med MC-försäljarna om elektronisk låsning av mopeden.
Det kostar lite extra men den högre kostnaden kan kompenseras genom sänkt
försäkringspremie hos vissa försäkringsbolag.
14. På en moped som är godkänd för passagerare (framgår av registreringsbeviset
för EU-moped, och /eller typintyget för
moped klass II) ska det finnas ett handtag bak som passageraren kan hålla sig i.
15. Reflexer; röda baktill och orange på
mopedens sidor. Inte föreskrivet för tre
och fyrhjulig moped – mopedbil.
Hälludds förlag©
Indikator för körriktningsvisare
Kilometerräknare
Bränslenivåmätare
Indikatorlampa för helljus
Hastighetsmätare
4 5
16. Registreringsskylt; ska sitta på anvisad
plats.
17. Strålkastare; hel- och halvljus, vitt eller
gult sken.
a)
b)
Instrumentsymbol
för hel- (a) och
halvljus (b)
18. Släpvagn; om du ska dra en släpvagn efter mopeden ska det finnas en kopplingsanordning.
19. Varningstriangel ska finnas med i tre eller fyrhjuliga mopeder/bilar liksom för
bilar i övrigt.
20. Mopedbilar skall vara utrustade med
LGF-skylt (LGF=Långsamt Gående Fordon)
www.mopedbok.se
31
Mopedbilens/A-traktorns
utrustning och funktion
Styrning
Fordonet
Bilder, illustrationer och beskrivningar i den
här boken stämmer kanske inte med just ditt
fordon och just din modell. Det är därför
vikigt att du tar del av ditt fordons instruktionsbok. Instruktionsboken är framtagen
för att ge dig en enkel och klar beskrivning
av hur ditt fordon fungerar.
Sätt dig i bilen med intruktionsboken
och läs igenom handhavandet för
fordonets digitala instrumentpanel,
växlar, belysning, säkringar, vindrutetorkare, fönsterhissar, inställning av
backspeglar m.m.
Kontroll före körning
1. Hjul
Däck, fälg, mönsterdjup & skador.
2. Styrning
Rattglapp.
3. Efter start av fordonet
Positionsljus, halvljus/helljus, blinkers,
tuta. Broms- och backljus. Registeringsskyltsbelysning. Vindrutetorkare och
spolare.
Känn efter glapp i styrningen. Vrid på ratten, titta på hjulen och kontrollera att dom
rör sig motsvarande mycket.
Körställning
Du ska se väl i sidospegel och backspeglar.
Var noga med att ställa backspeglarna åt rätt
håll och att dom är rena. Tänk på att den
döda vinkeln även finns när du kör mopedbil.
Justera stolen så att den är på rätt avstånd
och höjd i förhållande till pedaler och ratt.
Du ska sitta bekvämt. Måste du sträcka ut
hela benet när du trycker ner någon pedal i
botten sitter du för långt bak. Armarna ska
vara lite böjda när du sätter händerna på ratten.
När du kör bör du ha båda händerna på
styret och använda den så kallade i tio i två
ställningen. Om något oväntat inträffar när
du kör måste du kunna ha ett stadigt grepp
om ratten så du kan hantera situationen.
Kontrollera att bältet rullar och stannar vid
hårt ryck.
3. Körställning
Speglar, ratt och stol.
4. Broms
Färdbroms och parkeringsbroms.
32
www.mopedbok.se
Hälludds förlag©
Broms
Vid bensinstationen
Tryck ner bromspedalen hårt. I nedtryckt
läge ska den stanna halvvägs och inte fjädra
eller sjunka. Parkeringsbromsen ska inte ta
för högt upp och mopedbilen ska inte gå att
rulla med bromsen i. Kontrollera även att
parkeringssymbolen på instrumentpanelen
lyser och slocknar när parkeringsbromsen
släpps.
Kontrollera motorutrymmet med jämna
mellanrum. Se efter om det finns några läckage och fyll eventuellt på vätskor och olja.
Tag fram din instruktionsbok och följ hänvisningarna i den.
Växelspak
De flesta mopedbilarna har en variator
som fungerar som en automatväxellåda och
växelspaken har därför ofta ett
normalläge (N), körläge
(D) och back (R). När
du startar fordonet ska
du ha normalläge ilagt.
Det finns två pedaler i
en mopedbil - gas och
broms. Till vänster
bromspedalen och till
höger gaspedalen. Använd endast den högra
foten och låt den andra
foten ligga i viloläge till
vänster. Däremot på EPA-traktor och A-traktor finns oftast både koppling
och manuell växellåda.
När du kör iväg
Vrid tändningsnyckeln till läge ON. Om
du har en dieseldriven bil startar du när förvärmningsindikatorn på instrumentpanelen
har slocknat.
Spolarvätska
Kylarvätska
Både spolar- och kylarvätska blandas med
vatten. Var noga med kylarvätskan att du får
rätt frysskydd som räcker ner till -25 grader.
Oftast blandar man 50% glykol och 50%
vatten. Använd gärna ett mätinstrument
som ser ut som en pipett och som finns att
låna på bensinstationer.
Variatorn
Variatorn sitter mellan motorn och drivaxeln. Där finns en variatorrem som löper mellan primär- och sekundärvariatorn. Använd
inte fett för att smörja variatorerna eller remmen. Tag bort smuts lufttyck vid underhåll.
Byt variatorrem om den är skadad och enligt
instruktionsbok. På EPA- och A-traktorer
med manuell växellåda gäller inte detta.
När förvärmningsindikator
slocknat kan du lägga in
”R” eller ”D” och köra om
du har en dieselbil.
Variatorrem
Hälludds förlag©
www.mopedbok.se
33