Frihamnen

Frihamnen Workshop 1 presentation
Frihamen Workshop 1 presentation
Welcome
River city Vision
Spring presentation
Facilitators
Present briefly the consortium
What are the collective values
What has been agreed
What has different scenarios
What needs more study in depth
Frihamnen
En utmaning med stora möjligheter.
Hela staden
Möta vattnet
Stärka kärnan
”Frihamnen är strategiskt viktig för innerstaden att växa
över älven och för att knyta ihop Kvillestaden,
Backaplan, Lindholmen och Ringön. Området ska vara
en knutpunkt med ett innehåll av arbetsplatser, socialt
blandat boende och god kollektivtrafik. Här ska vi bygga
tätt och stadsmässigt blandat. Kvillebäcken ska ledas
genom Frihamnen i ett grönt stråk. Inga godsfärjor ska
tillåtas här. Området ska kopplas till den historiska
stadskärnan genom en ny gång- och cykelbro mellan
Frihamnen och Östra Hamngatans och Avenyns
förlängning.”
TÄT INNERSTAD ÖVER ÄLVEN
Illustration Maria Kask
Jubileumsparken 2015:
Busshållplats
Det allmänna badet
Lekplatsframtid
Stadens salong i Magasin 113
Seglarskola,
Simskola,
Rollerderby
stadsodling….
VÄLKOMMEN!
SPRING WORKSHOP
OUTCOME
Final output Spring Workshop = Inputs for the detail plan
•
•
•
•
•
•
Main spatial frameworks
Positioning Jubilee Park and its 1st phase
Positioning 1st phase
Rules and principles
Outline timeline of 1st phase till 2021
Definition of first activities and projects to be implemented
WORKSHOP 1
The Spont a ne ous Ci t y I nt e r na t i ona l ( SPc i t I )
wor ks on t he c e nt r a l que s t i on of how t o
s t r e ngt he n t he r e l a t i ons hi p be t we e n c i t i z e ns
a nd t he i r c i t y.
t he s pont a ne ous c i t yi nt e r na t i ona l . or g
The Consortium
Magnolia Bostad AB
Magnolia Bostad AB
NCC
NCC AB
Förvaltnings AB Framtiden
och Göteborgs Lokaler
Parkeringsbolaget
Rikshem
Rikshem
Hauschild+Siegler
BoTrygg AB
Botrygg AB
Results of Workshop 1
Collective Values
•
•
•
•
Fysiska kvaliteter
Identitetsskapande
Främja hållbara resesätt
Hela staden
Fysiska kvaliteter
Identitetsskapande
•
•
•
•
•
•
•
Aktivt möta vattnet
Finmaskig stadsstruktur
Tät och blandad innerstad
Lätt att leva hållbart
Ambassadörer
Blandat innehåll
Mångfald
Främja hållbara resesätt
• God kollektivtrafik
• Tillgängliga cykelstråk
• Trafiksystem som prioriterar
gående och cyklister
Hela staden
• Centrum växer över älven och Frihamnen
blir en del av centrala staden
Agreed starting points
Focus on 2021
- 1000 apartments
(2500 inhabitants)
- 1000 employees
- Beginning of a park
Keep the quality of the water structure
- Embrace the water
Frihamnen and Backaplan
- Should be
complementary/in synergy
with each other
Connections
- Frihamnen should be
well connected to the
surroundings and the rest
of the city
- The Hising Bridge / tram
and bus stop should be an
important connectors and
not a barrier
- A frequent boat
connection should be
made before starting
phase 1
The Jubilee Park
- The park should start at
the head of water basin
between Kvillestaden and
Norra Frihamns Piers
First steps of first phase
- Connected to the start of
the park
- Connected to the existing
buildings
- Have safe routes to the
surroundings
Scenarios to be investigated
Scenarios for phase 1 to be investigated in WS 2
2 scenarios for the positioning and
configuration of first steps of phase1:

A development connected to the
Jubilee park, the existing buildings
and the public transport stop

A development connected to the
park, the existing building and the
Norra Frihamnspiren
Varför dessa scenarier?
• Bästa läget för första etappen av
Jubileumsparken – vind, buller,
tillgänglighet.
• Befintliga byggnader identitet och
tillhandahålla billiga lokaler.
• Tillgång till exploaterbara ytor och
en attraktiv plats redan dag ett.
• Vattenkontakt.
Scenario A
A development connected to the
park, the existing building and the
Norra Frihamnspiren
•
•
•
•
•
Befintliga byggnader ger identitet
och tillhandahålla lokaler med en
varierad prisbild.
Knyta samman identitets
skapande byggnader med flödet
från kollektivtrafiken.
Vattenkontakt ökar med en etapp
som når två hamnbassänger.
Kvalité och störningar av vidare
exploatering minskar om hela
piren exploateras.
För en levande stad i ögonhöjd är
dessa förutsättningar bättre mer
centralt i området.
Scenario B
A development connected to the
Jubilee park, the existing buildings and
the public transport stop .
•
Skapar bättre förutsättningar för
högre densitet i första etappen
och en geografiskt mindre yta.
•
Scenariot är mer integrerat med
första etappen av
Jubileumsparken
•
Stark koppling till hallplats.
Content to be developed further
Mobility/Movements of people and goods
•Mobility and interaction
with other flows at
Frihamnen level
(cars/bicycles/
/pedestrians/ boats)
•Connections over the
water basins and river
•Additional
pedestrian/bicycle path
from city centre to
surrounding areas
•Street profiles toolbox
Mixed use
•How to achieve social
mix at different levels
•Innovation platform,
business models, new
impact values
Phases
•Temporary uses for the
undeveloped areas
•Further outline of the
park after phase 1 at
Frihamnen level
•More definition of first
phase details of the park
•Investigate on
programme and
conditions for existing
buildings
Identity/Content
•Block and typologies toolbox
•Water plan at Frihamnen level
•Further outline of different
environments/percentages of
programme at Frihamnen leve
l
•Different kind of relationships
of buildings and water at
Frihamnen level
•Densities and qualities at
Frihamnen level
•Semi public spaces: micro
milieus/ interiors of
blocks/secondary
routings/courtyards at
Frihamnen level
WS 1 Short story
Frihamnen needs a pilot status!
To be continued