Development and growth plan for a sustainable Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland
2015-2017
------------------------------------------------
Development- and growth plan for a sustainable Åland
2015-2017
Ann Nedergård
Hållbarhetsstrateg / Sustainability Strategist
14.9.2015
Development- and growth plan for a sustainable Åland
Springs from the Åland reform work ”community service reform”
with goals of meeting the economic and sturctual challenges in the
future and the Åland strategy for a sustainable Åland.
Goals:
A more active urban planning that promotes a
sustainable growth. To create a long term
development- and growth plan for a sustainable
Åland.
Focus:
Urban planning, growth, increased tax output and a
sustainable development.
The project is lead and managed by the Åland government and is to
include and cooperate with Åland municipalities, other public
authorities, NGO´s and business associations.
Utvecklings och tillväxtplan för ett hållbart Åland
2015-2017
Hållbarhetsstrateg:
Sustainability Strategist
• En översiktlig plan /för att förverkliga den
hållbarhetsstrategi som fastställts i Omställning Åland –
strategisk planering för en hållbar framtid 2013–2051,
beaktande lagtingets beslut i frågan tas fram. Start to fill in
the time span of 2015-2051 with goals, targets, project etc.
• Konkreta åtgärder och projekt som kan genomföras inom
de närmaste fyra åren, utgående från hållbarhetsstrategins
dimensioner för ekonomisk, social och miljömässig utveckling
samt lagtingets beslut föreslås. Identify project and concrete
actions that can be taken.
• Utbildning för personal inom främst landskapets allmänna
förvaltning samt avdelningsvisa och/eller sektorvisa
backcastingprocesser genomföras. Organize educational
activities and arrange backcasting processes.
Meddelande till lagtinget, dec 2013.
Remitterades till finans- och näringsutskottet
Behandling i lagtinget i september 2014.
Juni 2013
Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017
- Samhällsplanering
- Konkretisera hållbarhetsstrategin
http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/hallbar-utveckling/hallbarhetsstrategin
Strategic work for sustainability
By 2051 Åland is a sustainable, healthy, and competetive.
Sustainable is defined by the four systems conditions /
sustainablisity principles.
The Framework for Strategic Sustainable development, FSSD, is to
be used to find goals, targets, and make plans..
... The method of back casting is central
Samhällsplanerare:
Urban Planner
• Sammanställning och kartläggning av befintliga planer,
inventeringar och kommunöversikter från alla kommuner. Map
and collect present plans- municipal as well as natural- and
cultural inventories.
• Skapande av ett översiktligt förslag till koordinerad mark‐
och resursanvändning inom ramarna för 11§ och 15‐16§ PBL,
samt i samklang med hållbar utveckling. Create a proposal for
a coordinated land- and resource use, whithin present
legislation and hand in hand with a sustainable development.
• Identifiering av utvecklingsområden och möjligheter för
en hållbar tillväxt och ökad skattekraft. Identify development
areas and possibilities for growth and incresed tax output.
• Fördelning och förslag till ansvar för genomförande av de
framtagna förslagen. Divide responsibility for realisation of the
proposed development ideas and suggestions.
Starting year
2015
- Project planning
- Sustainable food systems (BTH and Acadia university Canada)
- Strategy for sustainable food production (Åland farmers union)
- Information, communication and education
- Technical preconditions- GIS
Ann Nedergård
Sustainability Strategist
Governments Office, Development Unit
[email protected]
+358 18 25246
System Conditions / Sustainability principles
In a sustainable future, nature is not subject to
systematically increasing...
...concentrations of substances from the Earth’s crust,
...concentrations of substances produced by society,
...degradation by physical means,
...and that people are not subject to conditions that
systematically undermine their capacity to meet their needs.
The ABCD process / backcasting
Awareness
Nutid
Baseline
Creative
Solutions
Sustainable,
healthy and
competetive Åland
Future
Decide on Priorities
1. A step in the right direction?
2. A flexible platform?
3. Return on investment?