Airsonett kommer närvara på European Respiratory Society (ERS

Airsonett kommer närvara på European Respiratory Society (ERS)
kongressen i Amsterdam September 26-29. Om ni vill boka ett möte och
diskutera senaste uppdateringarna kring Airsonett, vänligen skicka ett
mail till [email protected] – väl mött!
Airsonett will be present at European Respiratory Society (ERS)
congress in Amsterdam September 26-29. If you wish to book a meeting
to discuss Airsonett’s latest progress, please contact Jonas Båghammar
via e-mail: [email protected]