RFSL Malmö bladet Januari

Januari
WAD-World Aids Day
Kalendarium
Queer/Kvär
Julpyssel/Julfest
Månadens RFSLare
KALENDARIUM
PYSSEL
Söndagen 11/1
-Söndagscafé 13.00-17.00
Muffins och Tröjtryck
-------------------------------
Först ut är tröjtryck den 11e januari, så kom över till lokalen och var
kreativ!
Att knåpa är alltid kul, och i december körde vi ett söndagscafé med
julpyssel. Helmysigt och tämligen
produktivt så under våren kommer vi
ha fler pysselsöndagar.
Onsdagen 7/1
-Radio RFSL 17.00-18.00
Torsdagen 8/1
-Lokalen ÖPPEN 12.00-16.00
Söndagscafé 11/1
Muffins och
Tröjtryck
Tisdagen 13/1
-Lokalen ÖPPEN 12.00-16.00
Vi äter muffinsar och
pysslar med T-shirt
tryck. Närmre info
kommer på facebook.
Onsdagen 14/1
-Radio RFSL 17.00-18.00
Torsdagen 15/1
-Lokalen ÖPPEN 12.00-16.00
Söndagen 18/1
-Söndagscafé 13.00-17.00
Föredag 14.00 Hankycodes
------------------------------Tisdagen 20/1
-Lokalen ÖPPEN 12.00-16.00
Onsdagen 21/1
-Radio RFSL 17.00-18.00
Torsdagen 22/1
-Lokalen ÖPPEN 12.00-16.00
Söndagen 25/1
-Söndagscafé 13.00-17.00
Mer Information kommer
------------------------------Tisdagen 27/1
-Lokalen ÖPPEN 12.00-16.00
Onsdagen 28/1
-Radio RFSL 17.00-18.00
Torsdagen 29/1
-Lokalen ÖPPEN 12.00-16.00
Fredagen 30/1
-Club Transparence 20.00-24.00
Söndagscafé 18/1
Hankycodes
Handkerchief code, bandana code, flagging, kalla det vad du vill. En hel vetenskap är det iallafall, och SLM-arna
Linus och Ronny kommer till lokalen och
reder ut begreppen för oss. De förklarar
vilka koder, plagg, färger och andra symboler som indikerar vad man är ute efter.
Ska näsduken sitta i höger eller vänster
bakficka? Kom och lär er en fetish-radar
som av flera anledningar kan vara bra att
ha koll på.
QUEER/KVÄR
Som så många andra HBTQ-ord kommer det ifrån engelskan:
”Adjective: queer (comparative queerer, superlative
queerest)
Verb: queer (third-person singular simple present
queers, present participle queering, simple past
and past participle queered)
From Scots, perhaps from Middle Low German
(Brunswick dialect) queer (“oblique, off-center”),
related to German quer (“diagonally”), from Old
High German twerh (“oblique”), from Proto-IndoEuropean *twerk- (“to turn, twist, wind”). Related
to thwart.” (wiktionary)
Begreppet queer är minst sagt knepigt. Och då
menar jag inte att stava till.
Länge hade det dock en ganska tydlig betydelse,
sedan slutet av 1800-talet användes det som ett
skällsord för homosexuella, och det var först på
det tidiga 90-talet som det började få en positiv
innebörd. Det fanns ett behov inom gayrörelsen
av ett lite störigare ord, och queer lät mindre neutralt än ordet gay.
Aktivistgruppen Queer Nation uppstod som så
mycket annat i New York, i mars 1990. Ett gäng
icke-heterosar tröttnade på det homofobiska
våldet, och som ett sätt att bli av med det tog de
på sig uppgiften att öka homo och bisexuellas
synlighet i samhället.
Den 17maj 1990 antogs Queer Nation som gruppens officiella namn. (Samma dag som IDAHOT,
The International Day Against Homophobia and
Transphobia, för övrigt).
Queer Nation använde sig av en mer direkt aktivism än andra gay-aktivistgrupper. De vägrade
vara osynliga och ville ifrågasätta heteronormen och utförde aktioner som de kallade “Queer
Nights Out”, där de bland annat ägnade sig åt att
parodiera den klassiska heteronormen.
Queer nation spelade stor roll i omvandlingen
av ordet queer och i att cementera dess positiva
Definitioner av ordet queer:
Nationella sekretariatet för genusforskning:
1.
Queer Nations logga från 1992.
konnotationer, kanske för att de i sin aktivism
använde sig mycket av just slogans. Det var till
exempel de som myntade och spred slagordet:
”We’re here, we’re queer, get
used to it!”
Läste någonstans, för övrigt, att ordet ”kvär” är
ett tidigare svenskt ord som liksom engelskans
queer kommer från tyskans quer, alltså ”tvär” eller ”på tvären”.
Men ordet queer har utvecklats i många riktningar. Kring 1989-90 genomfördes ett par konferenser i USA, och 1909-91 gavs tre skrifter ut: Judith
Butlers Gender Trouble, Eve Kosofsky Sedgwicks
Epistemology of the Closet samt queernumret
av tidskriften Differences: A Journal of Feminist
Cultural Studies, och idag förknippas det i Sverige för många i första hand till den akademiska
queerteorin.
En kort, koncis och genomgående gångbar definition av ordet tycks dock vara svår att finna, något
jag ser som ett tecken på att ordet tar upp en
viktig och väldigt komplex del av vår verklighet.
Queer står alltså både för identiteter och uttryck,
politik och akademisk teori, och inte minst kulturella attityder och sexuell läggning.
Det är nog lite för mycket för ett enda ord att
täcka.
en paraplybeteckning som refererar till HBT-personer
2. en akademisk forskningsposition där man studerar det
”normala” istället för det som avviker utifrån de så kallade
avvikandes position
3. en aktivistisk motståndsrörelse mot heteronormativitet
som inte bara behöver inbegripa hbt-personer utan även heterosexuella, det vill säga ett generellt avståndstagande från
fasta identiteter.
RFSL:
Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i
grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin
könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan
innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig.
...och så har vi den välkända svenska genusvetaren Tiina
Rosenberg, som uttrycker saken såhär: “en blandning studier
vilka kritiskt fokuserar det heteronormativa, det vill säga de
institutioner, strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som en enhetlig, naturlig och allomfattande ursprungssexualitet”.
JULFEST
2014 må ha varit ett turbulent år för hela Sverige, men självklart är det allra viktigaste det som
har hänt i RFSL Malmö. Det blev ett superfestivalår (Regnbågsfestivalen-Malmö Pride drog rekordmånga
besökare), och i och med flytten till den nya lokalen öppnades många nya möjligheter.
Så det är en fortsatt sammansvetsad grupp som med
tillskott
av nya engagerade medlemmar
arbetar för att Malmö ska
bli mer HBTQ-vänligt på
alla olika nivåer. Medlemsantalet fortsätter att
öka vilket ju är det centrala: utan medlemmar, inget RFSL.
Därför anordnades en julfest för alla medlemmar med vänner, föreningens samarbetspartners
och såklart
alla andra som ville komma. Festkommittén slog
på stort. Det var pepparkakor och glögg, hela
paketet, Andreas och Johannes var lysande som
barmaids.
Luciatåget gick på många sätt över all
förväntan.
Vår notoriskt diviga Lucia var outsägligt vacker, men fick
stå åt sidan för en nioårig liten
Stalledräng.
Jul-quizzet var kanske lite svårt även
om jag kan tycka att alla borde ha
stenkoll på Liberias gaylagstiftning
och känna till
Professor Dumbledores sexuella
preferenser. Men
så tävlades det
också om väldigt
fina priser, varav vissa var mer
barnförbjudna än
andra (hälften av
priserna blev jag
aldrig riktigt
klok på hur de ska
användas). Men
vinnarna verkade
nöjda, som tog hem
MÅNADENS MEDLEM
Att träffa Eli är inspirerande, hens engagemang smittar av sig, och full av energi har hen trots sin ringa ålder redan
åstadkommit mycket. Inget tycks göras
till hälften, Eli vill göra en insats på riktigt, och har redan bevisat att hen har
det som krävs för att kunna göra det.
Eli föddes i Lund för drygt tjugo år sedan. Som
barn tränade hen simhopp och eftersom att det
är en individfokuserad sport passade den Eli bra.
Det ledde till SM-brons (i höga hopp 7-10 meter)
och Eli tycktes ha en lysande karriär framför sig.
Bakslaget kom när hen var 16 år gammal. Det
kom i form av en ryggskada som tvingade hen att
lägga ned simhoppet. När en lagt så mycket av sin
tid och energi i något blir det oundvikligen en del
av identiteten, och Eli upplevde nu sin första livskris. Hen tvingades tänka om kring sin framtid.
Sedan Eli var åtta år har hen varit med i
scouterna, och nu riktade hen istället sin energi
på denna mer inkluderande och prestigelösa
fritidssysselsättning. Det blev det internationella
spåret som lockade. Idag har hen redan varit iväg
på flera projekt, ledarskapsutbyte i Burundi och
Rwanda, lärare i Indien och utbildning i Serbien
och Tjeckien. Backpackingen i Europa och Thailand behöver knappt läggas till listan för att göra
Eli till en synnerligen berest 20-åring.
I slutet av gymnasiet startade Eli dessutom ett
integrationsfrämjande projekt för ensamkommande flyktingungdomar ute i Kroksbäck, via
scouterna, något som fick stor uppmärksamhet.
För det nominerades Eli för det Kungliga Stipendiet för Ungt Ledarskap, och fick det.
Eli har alltid varit mer pojke än flicka. När en är
liten brukar ju sådant inte ställa till med några
större problem, men ju äldre en blir, desto mer
kräver samhället av en att rätta sig efter rådande
könsnormer. Eli - eller Emelie som hen kallades
då - har alltid levt med en känsla av utanförskap
som inte gick att sätta ord på, och den känslan
bara växte med åren.
Det var först för något år sedan som Eli fick höra
talas om HBTQ-paraplyet. Det var i samband med
ett scoutläger som
hen kom att samåka
med en person som
länge jobbat aktivt
med HBTQ-frågor.
Hela vägen mellan
Göteborg och Stockholm fick Eli höra
någon sätta ord på
hens många frågor
och upplevelser. Det
blev en livsomvälvande bilresa, och igen
ställdes självbilden
på ända: Eli fick sin
andra livskris. Men Eli Emelie Blondin
den här gången på
Bor: På Möllan i Malmö
ett annorlunda sätt, På gång: Freds- och konfliktstudier
i Indien
då saker nu äntliFavoritserie: Orange Is The New
gen började falla
Black
på plats. Insikten
Favoritcitat: “Peace is not unity in
att hens upplevelse similarity but unity in diversity, in
av att aldrig riktigt the comparison and conciliation
passa in kunde vara of differences”
genetiskt betingad
var lika omvälvande som befriande.
Plötsligt hade Eli funnit ett ord för vad det var:
hen är transperson. Samtidigt som det var en
oerhörd lättnad fanns det dock en stor oro. Ordet
transperson är laddat med många fördomar,
vilket var nästa steg? Skulle hen bli tvungen att
hålla det för sig själv?
Det uppstod många nya frågor att fundera kring:
Vad innebär det att vara kvinna? Eller man?
intergender
En person som inte vill inordna sig i den traditionella
uppdelningen i enbart kvinnor och män. Någon som identifierar sig som mellan eller
bortom könen. Har inte att
göra med hur en kropp ser ut,
utan vilket kön en känner sig
som (könsidentitet). (rfsl)
hen är annorlunda. Att vara kvinna i kroppen och
samtidigt mer man i sinnet behöver dock inte vara
en motsägelse, det är helt enkelt i androgyniteten
som Eli känner sig som hemma.
Vad är det egentligen som definierar vårt kön?
Om en utgår ifrån den rådande tvåkönsnormen menar Eli på att det avgörs utifrån kombinationen olika egenskaper som beskriver en
individ, och som typiskt delas in i manligt eller
kvinnligt. Allt ifrån intressen, kroppsspråk,
karaktärsdrag och klädstil är uttryck för ens
könsidentitet. Eli, till exempel, har alltid haft
många typiskt manliga intresseområden, som
strategispel på dator, motorcross och annan
extremsport. Men hen har även en del av vad
som traditionellt skulle kallas för mer kvinnliga
sidor. Hens identitet är ’något mittemellan’, men
övervägande är Elis könsidentitet man.
Eli har aldrig varit obekväm i sin kropp, problem uppstår först när en känner att en inte
passar in i de ideal som finns i samhället, och
Eli har reflekterat mycket över sättet på vilket
intersexuell/intersexualism
Ett stort antal olika tillstånd och diagnoser samlas
under detta begrepp. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna
(testiklar eller äggstockar)
eller könsorganens utveckling är atypisk. ”Inter” betyder ”mellan” på latin och
”sexus” betyder ”kön”. Intersexuell betyder således ”mellan könen”. Det finns olika
åsikter om intersexuella bör
inräknas bland transpersoner
eller inte. (rfsl)
Hade Eli fått välja hade hen kommit i kontakt med
all denna kunskap tidigare i livet. Det hade besparat hen många år av den negativa upplevelsen av
att något är fel, men det har samtidigt gjort hen
till den människa vi ser idag. Inte minst har det
gjort att det, som hen uttrycker det, ’riktigt kryper
i kroppen’ då hen kommer i kontakt med orättvisor.
Eli är noga med språket, ord är viktiga när de är
till för att definiera och strukturera vår verklighet,
och poängterar bland annat skillnaden mellan
könsidentitet och sexualitet. Transidentitet handlar inte alls om vem en ligger med. Eli har i första
hand känt sig attraherad av män, men även det
har börjat förändras i takt med att hen fått nya
upplevelser. Det ord
Eli funnit
som bäst
beskriver
hens läggning idag är
pansexualitet.
Eli definierar sig varken som lesbisk eller straight kommer nog hinna få lite fart på HBTQ-Malmö
eller man eller kvinna, och ännu en gång blir
innan dess.
det tydligt att ju mer en försöker sätta ord på
saker som handlar om något så personligt som
För där Eli är händer det grejer.
identiteter, desto mer inser en att det faktiskt är
omöjligt. Men så länge det inte blir fart på samhällets förändring kommer väl en upplevelse av utanPansexuell / Pansexualitet
förskap att finnas, även i HBT-kretsar, och ännu är
En person som är pansexuell
det endast då Eli möter andra intergenders som
kan vara sexuellt och emohen upplever en direkt förståelse.
tionellt intresserad av ”alla”
eller ”vem som helst”. Av visOch Elis samhällsengagemang fortsätter. Alva Linsa ansett som sexuell läggndenbaum fick i höstas med Eli på idén att starta
ing, av andra ansett som bi’Lesbiska Frukostar´, som äger rum en söndag
sexualitet i bredare form där
i månaden. Flator och flingor och soft musik på
många säger sig vara intresseInkonst: ett lysande initiativ.
rade av “personligheten och
inte könet”. (rfsl)
En ny resa till Indien i vår kommer att hålla Eli
borta från Malmö i några månader, men hen
adrian
Eli har nu
bott i Malmö
i fem år, och
ett lyftande
steg i hens
identitetsomställning var att gå med i RFSL Malmös startgrupp i
höstas. Det gav oerhört mycket då hen fann ett
forum av likasinnade och hade möjlighet att ta
upp djupare frågor och funderingar om och kring
identitet och sexualitet.
Lättnaden i att äntligen få ge uttryck för den hen
egentligen alltid varit är en oerhörd lycka. För nio
månader sedan klippte Eli av sig sitt långa hår,
och nu känner hen glädje varje morgon när hen
öppnar garderoben och ska välja plagg, för att hen
äntligen är bekväm i sina kläder. Emelie kompletterades med det könsneutrala Eli i passet, familj
och vänner blev införstådda med hur det egentligen låg till, och livet tog en ny vändning.
Serietecknare: Therese Malmgren
www.theresemalmgren.com
WORLD AIDS DAY
World Aids Day instiftades av UNAIDS, FN:s organ för aidsfrågor,
för mer än 20 år sedan. Dagen
äger rum den 1 december varje år,
med syftet att uppmärksamma HIV
och AIDS, och hjälpa till med att
bryta stigman och diskriminering,
och den okunskap som ännu existerar kring sjukdomen. Samtidigt
är det en dag att minnas och hedra alla de som fallit offer för
sjukdomen.
Här i stan medverkade RFSL Malmö
i Noaks Ark Syds evenemang med
föreläsningar, gripande tal, en
konsert med ikonen Rickard Söderberg i St:Petri kyrka, och inte
minst ett fackeltåg genom Malmö
stad. Det blev en vacker och minnesvärd dag.
ETT STORT RED RIBBON AV LJUSLYKTOR
TÄNDES PÅ TRIANGELTORGET
B i o l o g i s k t k ö n
Vid befruktningen smälter spermien samman med ägget. Från
ägget kommer en X-kromosom och
från spermien en X- eller en
Y-kromosom. De flesta människor har XX- (kvinnor) eller
XY-kromosomer (män). Därtill
finns det både flickor och pojkar som har XXY som könskromosomer. Andra kombinationer
med fler X- och Y-kromosomer
finns också och detta är ett
av skälen till att man slutade med kromosomtester vid OS
och liknande. Därför är det
inte sant att XY alltid är män
och XX alltid är kvinnor.(RFSL)
Kontakt: andr[email protected]
www.rfsl.se/malmo
Ansvariga för BLADET ÄR:
andreas paulsson och ida thunström