Generell snabbguide till InPrint

InPrint
Grunderna för hur du kommer
igång och arbetar med
Communicate: InPrint
Habilitering & Hjälpmedel
Förord
Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan enkelt
sätta samman text och bilder till kommunikationskartor, tidningar, manualer eller annat du skriver
ut. För att programmet skall kunna användas effektivt, krävs att du har tillgång till en skrivare, helst
en färgsrkivare.
Med programmet följer en symbolbas som heter Widgit och innehåller över 10 000 symboler med
möjlighet att lägga till egna bilder/symboler. De bifogade symbolerna är både i färg och i svartvitt.
Det finns också 1 500 rena färgbilder i programmet och dessa kan användas som illustration eller
som bakgrund.
Principen i programmet är att du arbetar med olika rutor med text och/eller symboler som du
placerar på sidorna och fyller med text. När du skriver med symboler tänk då på att;

helst inte använda mer än åtta symboler per mening

inte göra längre meningar än en rad

tydligt avgränsa meningarna, gärna med ramar, rutor eller streck

tänka på vilka ord i meningen som bär mest betydelse

pronomen (han/hon/den/det etc.) bör bytas ut mot en symbol för det som de syftar på

dubbelkolla betydelsen på den symbol som kommer upp så att den motsvarar ordets avsedda
betydelse i meningen

försöka läsa meningen efteråt genom att hålla för texten och se om innehållet går fram
Mindre bra
2015-07-09
Bättre (vissa symboler bortplockade, Jag
symboliseras med ett foto, ”den” visar tydligt
att det är bilen som ordet hänvisar till)
Sida 1/15
Menyer och verktygsfält
Det första du ser är ett tomt papper men ett antal verktygsfält runt. Du har ingen markör som
väntar på att du ska börja mata in text, InPrint är inte ett ordbehandlingsprogram utan ett
layoutprogram.
Överst finns de vanligaste verktygen; öppna,
spara, redigera, färg och talsyntesen.
Vid
vänsterkanten
finns verktyg för att
skapa och justera olika
element
d.v.s
textrutor och bilder.
Längst ner i bild finns verktyg för att
byta sida, skapa nya sidor och zooma
ut och in.
Till höger finns verktyg som styr
textens storlek och utseende samt
vilken symbol som ska användas.
Under namnlisten finns ett antal menyer. Härifrån når du alla de olika kommandon som finns i
programmet. Under menyerna hittar du ett antal verktygsknappar. Dessa är egentligen genvägar till
vissa kommandon du hittar i menyerna. De är framdragna för att du enkelt och snabbt skall kunna
utföra vissa kommandon.
2015-07-09
Sida 2/15
Till vänster hittar du två programknappar med gul bakgrund. Den översta, Skapa
använder du då du vill skriva och/eller lägga till objekt.
Knappen Justera använder du då du vill flytta symboler, text och bilder.
Lägg märke till att sidan byter skepnad beroende på vilken av knapparna du
aktiverar.
Text & symbol i
sluten ram. Texten
anpassar sig efter
ramen.
Text i sluten ram.
Texten anpassar sig
efter ramen.
Text & symbol i öppen ram.
Ramen anpassar sig efter texten.
Text i öppen ram. Ramen anpassar
sig efter texten.
Skapar en pratbubbla som en ram.
Anpassar
textens
storlek till ramen.
Bildarkivet. Här kan du koppla ett ord till en ny
symbol, antingen som du fixat själv eller som
redan finns i bildbasen fast förknippat med ett
annat ord.
När det gäller bilder kan de infogas på två olika sätt; som en symbol för ett ord eller som en
fristående illustration. Använder du bildarkivet i Skapa-läge så blir det en symbolisering,
lägger du till bilden i Justera-läget blir det en fristående illustration.
2015-07-09
Sida 3/15
Skapa en ram
När man startar programmet börjar man alltid med ett tomt dokument redo för att skapa nya ramar.
Välj den typ av ram som du vill använda till vänster (med eller utan symboler samt öppen eller låst
ram). Klicka på någon av de fyra rut-ikonerna, denna blir då gul.
För muspekaren till pappret och klicka och håll nere vänster musknapp. Dra en
fyrkant där du vill ha din ram och släpp musknappen. En ram av den valda sorten
skapas med en blinkande markör. Nu kan du skriva din text. Valde du en ram med
symbolisering kommer symbolerna automatiskt.
Lägg märke till att symbolen kommer fram då du lägger till ett mellanslag. När du
klickar utanför ramen kommer den att avmarkeras och du ser direkt hur sidan
kommer att se ut då den skrivs ut.
Flytta eller radera en ram
Om du vill ändra storlek, flytta eller radera en ram byter du läger från Skapa till
Justera. Klicka på Justera.
Klicka på en ram för att markera den. Du ser att det är marerad eftersom den får
åtta blå fyrkanter runt kanterna och hörnen.
För att radera ramen klickar du Delete på tangentbordet.
För att flytta ramen klickar du och håller nere vänster musknapp någonstans i ramen. När du rör
muspekaren kommer ramen att följa med tills du släpper musknappen.
För att ändra storlek klickar du med vänster musknapp på en av de åtta blå punkterna och håller
nere musknappen. Dra till ösnkad storlek (större eller mindre) och släpp därefter musknappen.
2015-07-09
Sida 4/15
Välja symbol
Under tiden du skriver en text visas eventuella symboler för ordet så fort du trycker mellanslag.
Om du inte är nöjd med den symbol som visas kan du enkelt byta.
Nere till vänster visas alla alternativ för det aktuella ordet. Ibland finns det mer än ett alternativ och
då kan du välja mellan dem genom att klicka på det alternativ du föredrar. Du kan välja att inte få
ett ord symboliserat alls genom att klicka på ikonen i nedre högra hörnet.
Då du har möjlighet att välja vilken symbol som skall representera ordet, hittar du alternativen i
rutan nere till höger. Om du vill byta symbol, klicka på den du önskar byta till så kommer nuvarande
symbol att bytas ut i texten. Du kan klicka på en symbol med musen eller växla mellan symbolerna
med kortkommandot F9.
Ibland finns flera symboler och då kan det vara viktigt att kontrollera att man valt den symbol som
passar bäst för tillfället.
För vissa ord finns ingen symbol alls, eller någon symbol man är nöjd med. Eftersom inte alla ord
alltid måste symboliseras är detta inte automatiskt ett problem. Om det skulle vara ett ord som är
meningsbärande måste man dock åtgärda genom att komplettera ordlistan med en symbol för
ordet.
2015-07-09
Sida 5/15
Symbolisera ett ord med en ny bild
I programmet finns ett stort antal bilder och symboler i bildbasen Widgit. Bildbasen innehåller
både konkreta ord som hus, bil och skola men även symboler för mer abstrakta ord, bilder på
platser, yrken, skolämnen os.v. Du kommer ganska fort att stöta på ord som saknar bilder eller ord
som symboliseras med en bild som du inte tycker är bra. Du har då två alternativ som vi ska gå
igenom nedan; välja en annan symbol från Widgit-bildbasen eller välja en helt egen bild som du
t.ex. hämtat från Internet.
Till höger i programfönstret hittar du bildarkivet. När du klickar på denna öppnas ett
fönster till höger i programmet där du kan välja nya bilder. Principen är följande;
- öppna bildarkivet
- välj flik i ovankanten; Bilder om det är en bild som du själv hämtat eller Från
ordlista om det är en symbol som finns i Widgit-bildbasen.
- Sök eller klicka dig fram till rätt bild.
- Klicka en gång på bilden/symbolen. Inte hålla inne, inte dubbelklicka. Ett klick med vänster
musknapp, en gång.
- Klicka på ordet ute i texten som du vill koppla ihop symbolen med.
Du måste alltså först ha skrivit själva ordet ute i dokumentet så att du har något att klicka på med
bilden.
Fliken Bilder använder du för att
hämta en bild som du har på din
hårddisk. Du kan komma åt vilken
katalog som helst men enklast är att
spara alla de bilder du vill plocka in i
Mina bilder eftersom det är hit du
kommer när du klickar på knappen
Bilder A i nedankant. Knappen
Widgit-bilder ledet inte till själva
bildbasen
utan
enbart
lite
bakgrundsbilder.
Från Ordlista
Skriv in ett sökord och klicka på Sök.
Om det finns en bild som heter så,
får du fram den och kan klicka in den
i ditt dokument.
2015-07-09
Sida 6/15
Navigeringsverktyg
Knapparna i fönstrets nedre del hjälper dig med att navigera mellan dina olika sidor. Här hoppar
du till början och till slutet, en sida fram och tillbaka och bläddrar eller skriver in sidnummer du
önskar gå till. Du kan även zooma upp eller ner dina sidor samt anpassa sidan till ditt fönster.
Knapparna till höger, infogar eller tar bort sidor.
Teckensnitt
I fönstrets högerkant hittar du inställningsmöjligheterna för teckensnitt. Detta förutsätter att du
står i Skapa-läge.
Teckensnitt
Textens storlek
Fetstil, kursivt, understruket
eller skuggat.
Textens färg
Växla mellan text och
symbolläge
Symbolens storlek
Symbolens färg
Centrerar text & symbol
Centrerar text & symbol i
höjdled
Om det finns flera symboler
att välja mellan väljer du här.
Ingen symbol till ordet
2015-07-09
Sida 7/15
Autoanpassa innehåll
Det finns möjlighet att justera text- och bildstorlek exakt som du vill ha det. Ibland
vill man dock bara att det ska se snyggt ut, man är inte intresserad av exakt hur
många punkter symbolen och texten är.
Genom att klicka på ”Autoanpassa innehåll” så räknar InPrint själv ut bästa storleken och anpassar
detta. Knappen används ofta tillsammas med ”centrera”-knapparna (ute till höger i Skapa-läge).
Pratbubbla
Pratbubblor kan vara effektiva att använda. De kan användas för att
skapa underlag för seriesamtal, sociala berättelser samt olika typer
av inlärningsmaterial. Man kan få symboler till texten i en
pratbubbla men den dyker inte upp automatiskt, du måste klicka på
varje ord och välja symbolen som ska visas.
När du väljer att infoga en pratbubbla kan du välja mellan prat,
tanke, POW samt välja åt vilket håll pratpilen skall riktas.
2015-07-09
Sida 8/15
Infoga en bakgrund och bilder
Det finns två olika sätt att infoga en bild; som en illustration eller som en symbolisering. På sidan
6 visas hur du använder en bild för att symbolisera ett ord, knyta själva bilden till ett specifikt ord.
Du kan även använda både Widgit-bilderna såväl som dina egna foto eller bilder från Internet som
illustrationer, bilder som inte är kopplad till text utan kan läggas var som helst, hur som helst på
pappret.
Allra enklast är detta att göra i Justera-läge. Klicka på Justera uppe till vänster (bakgrunden blir
grön). Nu kan du se bildarkivet till höger men denna gång kommer bilderna du klickar in, inte att
lägga sig som symboler utan ”flyta fritt”. De fungerar som illustrationer och är inte knutna till
något ord eller ram utan kan flyttas runt med musen i Justera-läge utan hinder.
Under fliken Bilder hittar du Wigitbilder. Välj mappen ”Havet” och
skapa en havsbild.
Börja med att lägga in en bakgrund och fyll på med växter och
varelser och avsluta med en eller flera pratbubblor.
Lägg märke till att bilderna läggs över befintliga bilder. Enklast är
därför att börja med eventuell bakgrundsbild. Skulle du vilja ändra
vilken bild som ligger ovan resp. under varandra så går det även
att göra i efterhand, se nästa sida.
2015-07-09
Sida 9/15
Framför/bakom
Allt det du infogar i en bild, kan justeras och flyttas. Klicka på ”Justera”-knappen, så får du fram
följande verktyg. Gruppera-knapparna kopplar ihop två eller fler objekt till ett lager som kan flyttas
på bilder. Knappen under, löser upp gruperingen och du kan flytta objekten var för sig.
Ordna-knapparna
använder du när du
vill placera objekt
framför eller bakom
andra objekt. I
exempelbilden
är
sjögräset
placerat
framför
havstulpanen.
I
justeraläget
markerar du det
objekt
du
vill
påverka genom att
klicka på det. Om du
vill påverka fler
objekt, klick-drar du
över
de
olika
objekten.
Varje objekt du markerar, får åtta
markerade kvadrater. Med hjälp av
dessa påverkar du storlek på
objektet, Ta tag i en markering,
vänsterklicka och dra eller skjut ihop objektet. Om du tar tag i en av kvadraterna i ett hörn, håller
ner ”shift-tangenten” och drar, kommer bilden att behålla proportionerna. Markera allt på bilden
genom att placera din musmarkör utanför den röda – streckade linjen och dra diagonalt över bilden.
2015-07-09
Sida 10/15
Linjer
Att infoga en linje eller pil är lika enkelt som att infoga en bild.
 Välj vilken typ av linje du önskar.
 Gå till ditt dokument och vänsterklicka.
 Släpp musknappen och dra.
 Klicka igen för att avsluta linjen.
 Pilhuvudet kommer att läggas där du börjar dra ditt streck.
Ibland vill man använde lijer för att rita pilar men det
kan också vara ett bra verktyg för att avgränsa delar av
ett papper från varandra. Då är det snyggt om linjerna är helt
vertikala eller horisontella vilket kan vara knepigt att få till för
hand. Knappen här till vänster visar en funktion som innebär att
alla streck som du drar blir helt i 90 graders vinkel när den är
aktiverad.
2015-07-09
Sida 11/15
Skapa ett rutmönster
1. Början med att välja en låst ram och rita upp ytterkanterna
med hjälp av ramen.
2. Nu ska vi fylla ramen. Se till så att ramen är markerad (om
du nyss ritade den så är den det) och klicka sedan på menyn
Ramar och bilder. Välj Skapa rutnät.
3. En ny ruta dyker upp på skärmen som ber dig
ange hur många kolumner respektive rader
som du vill ha i ditt rutmönster. Skriv in
önskade värden i rutorna och klicka på OK.
4. Nu får du ett rutnät som täcker större delen
av sidan. Vänsterklicka och håll nere
musknappen på någon av de gula fyrkanterna
i hörnen eller sidorna för att dra och ändra
storlek på själva rutmönstret.
För att ändra mellan att redigera individuella rutor
respektive hela rutnätet så högerklickar du någonstans
i rutnätet. Vill man redigera alla rutor samtidigt och
spara tid så ska man se till att hela rutnätet är markerat
och sedan t.ex. välja centrerad text. Då hamnar all text i alla rutor i mitten och man slipper ändra
ruta för ruta.
Skulle text & bild se väldigt små ut i rutorna efter att
man ändrat storlek kan man markera hela rutnätet
igen (se till så att de åtta gula prickarna i hörnan och
längs sidorna syns).
Klicka återigen på Ramar och bilder och välj Anpassa
innehåll till ramen så blir alla bilder och ord snyggt
anpassade till rutornas storlek.
2015-07-09
Sida 12/15
Sociala berättelser
InPrint är ett utmärkt verktyg för att förbereda sociala berättelser och seriesamtal. Sociala
berättelser och seriesamtal är en metod som används för att tydliggöra handlingar samt olika val
med påföljande konsekvens. Metoden är vanlig för personen med olika neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar inom t.ex. autismspektratillstånd. Idén är att byta ut ”Du får inte prata rakt
ut i luften på lektionen/Du måste räcka upp handen” mot en sekvens bilder där ni tillsammans
beskriver händelseförloppet kring en situationen som du och/eller personen kände blev fel. Hur
började det? Vad gjorde du då? Hur reagerade andra? Gjorde de likadant som du? Blev de glada
eller arga? Vad sa de? Varför tyckte de så? Hur kände du då? Vad sa du?
Därefter börjar man om och ritar och skriver sekvensen igen utifrån så som man vill att det skulle
kunna fungera. Hur vill du att dina klasskompisar ska göra? Vad vill du att de ska säga? Hur kan du
göra för att det ska bli så?
Du väljer själv till vilken grad du vill skapa underlaget;
 en grov skiss som ni tillsammans sedan ritar och skriver i
 färdiga figurer med tomma pratbubblor som ni tillsammans fyller i
 ett helt färdigt underlag som används vid själva samtalet
Ytterligare ett alternativ är att ni sitter tillsammans med InPrint och skapar seriesamtal direkt i
programmet för utskrift.
I programmet finns en del mallar men för den som använder InPrint ofta och blir van vid
programmet är det mycket enkelt att själv skapa dessa mallar från grunden. Det finns flera olika
sätt att göra en social berättelse men här kommer ett förslag.
Välj Öppna gemensamt dokument och gå in i mappen Mallar. Öppna någon av de dokument
som heter Social berättelse. Pröva dig fram genom att öppna dem en i taget och jämför vilken som
bäst passar dina behov.
Välj Justera-läget. Du vill inte skapa vanliga ramar med symboliserad text utan lägga till
illustrationer.
Välj en bild från Bilder eller
sök fram en Widgit-symbol i
fliken ”Från ordlista”. Klicka
en gång på bilden och en gång
där du vill infoga illustrationen.
Klicka och dra i de blå
prickarna för att ändra storlek.
2015-07-09
Sida 13/15
Ett bra komplement är
sedan
att
använda
pratbubblor. Dessa finns i
Skapa-läge.
Välj
vilken
typ
av
pratbubbla du vill använda
och rita in den på samma
sätt som en textram.
Texten i en pratbubbla är
inte
symboliser
som
standrad men du kan välja
att symbolisera vissa ord
ändå genom att ställa
markören i ordet och klicka på en symbol i urvalsrutan till höger.
2015-07-09
Sida 14/15
Symbolisera ord med flera bilder (”Fido”-knappen)
I sin ursprungliga form hade InPrint inte funktionen med att enkelt klicka in en bild från bildarkivet
till ett ord och därmed skapa en symbolisering. Istället fanns en särskild funktion för det som var
ganska krånglig med att skriva ordet, trycka på en funktionstanget, skriva igen etc. Denna funktion
finns fortfarande kvar eftersom den är enda sättet att lösa dilemmat med att symbolisera ett ord
med en bild eller vice cersa; flera ord med en bild. Några exempel;
Ordet maskerad består av ordet ”mask” och ”kalas” som tillsammans
symboliserar maskerad. Notera att symbolerna hamnar precis brevid
varandra och ordet centreras mellan orden.
Orden ”Skånes djurpark” symboliseras av ordet ”landskap” och
”djurpark” vanligtvis vilket kan se konstigt ut. Istället kan jag välja att
symbolisera frasen ”Skåned djurpark” med enbart ordet djurpark. Här
kan man även använda en bild från entrén till Skånes djurpark eller deras
logga vilket vi av upphovsrättsliga skäl inte kan ha med här.
1. Skriv ord så att du får fram rätt symboler. T.ex. ”mask kalas”. Kontrollera så att symbolerna
ser ut så som du vill ha den/-m.
2. Markera den text som symbolerna tillhör. Viktigt att du inte råkar markera för mycket (t.ex.
mellanslag) eller för lite.
3. Tryck F11 eller ikonen som säger ”hund -> Fido” (uppe till höger). Texten ska nu
försvinna.
4. Skriv den text du vill ha t.ex. ”maskerad”.
5. Tryck pil höger. Det är mycket viktigt att du avslutar med pil höger på tangentbordet och
inte fortsätter skriva annan text innan du gjort detta.
Du kan även använda detta trick för att skapa dubbel symbolisering på vissa ord. Om du exempelvis
vill att ordet Apelsin ska symboliseras av både ett foto på en apelsin och TAKK-bilden från
RitadeTecken så kan du skriva apelsin två gånger, välja foto på det ena ordet och TAKK-bild på
det andra och sedan byta ut ”Apelsin Apelsin” mot enbart ett ”Apelsin”.
Funktionen är full med buggar. Ibland är det värt det men ibland blir det helt tokigt när man jobbar
med denna funktion och bilderna fungerar inte alls som de ska. Spara ofta. När man sparar denna
typ av symboler i ordlistan så kommer enbart första ordet och första symbolen att sparas.
Pröva gärna funktion när det finns behov av den men var beredd på att den kan uppföra sig lite
udda.
2015-07-09
Sida 15/15