Sas flex - Borlänge kommun

VUXENUTBILDNINGEN
Svenska som andraspråk
flex
Kursen sva flex, Svenska som andraspråk med flexibel
undervisning, motsvarar sva del1- 4 i klass. Sva flex
erbjuder ett lärande som tar tillvara på de möjligheter som
dagens teknik ger, för dig som arbetar eller på annat sätt
har svårt att läsa i klass.
Ämnet syftar till att ge dig möjlighet att utveckla dina
språkliga förmågor i det svenska språket på grundläggande
nivå. Du kommer att utveckla din svenska i både tal och skrift. För att lyckas med kursen
krävs att du är duktig på att studera på egen hand. Du måste även ha god datorvana för att
klara av kursen.
Genom att studera på sva flex, kan du studera hemifrån och väljer därför själv studiemiljö
och tidpunkt för dina studier. Genom vår IT-plattform får du tillgång till material,
uppgifter, föreläsningar och annat som gör det möjligt för dig att klara av studierna. Men
du behöver komma till skolan ett par gånger i veckan för handledning, uttalsträning,
genomgångar och prov.
Dina erövrade kunskaper bedöms utifrån kunskapskriterierna i kursplanen för Svenska som
andra språk GRNSVA2.
Mål:
Att få grundskolekompetens eller förbättra sina kunskaper från grundskolan
eller repetera inför vidare studier på gymnasienivå.
Förkunskaper:
SFI D-nivå eller högre. God studievana och förmåga att lära via IT-stödd
undervisning.
Kurslängd:
Kursstarten är flexibel och pågår mellan 1-4 terminer. Kursen är till hög grad
individuellt anpassad, vilket innebär att du har möjlighet att läsa kursen på
kortare tid.
Lärare/handledare
När du påbörjar dina studier kommer du bli tilldelad en lärare som handleder
dig genom kursen.
Studiestöd
Kontakta CSN 0771-27 60 00 för information om studiemedel
Information
Kontakta Vägledningscentrum för mer information 0243-740 54
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Borlänge kommun
Vägledningscentrum
781 81 Borlänge
Humanistgatan 4
Borlänge
0243-740 54
Telefax
0243-741 90
[email protected]
Hemsida
www.borlange.se/vux