FoU i Väst söker en praktikant till hösterminen 2015

FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund
FoU i Väst söker en praktikant till hösterminen 2015
Stämmer detta in på dig?
 Du läser ett masterprogram inom offentlig förvaltning, statsvetenskap, socialt arbete,
sociologi, arbetsvetenskap eller liknande.
 Du längtar efter att använda dina teoretiska kunskaper i ett konkret uppdrag.
 Du kan arbeta självständigt.
 Du är duktig på att skriva och intresserad av att tillgängliggöra forskning för praktiker.
 Du är nyfiken på och har ett intresse av att lära dig mer om kommunal arbetsmarknadsverksamhet.
FoU i Väst
FoU i Väst är en mötesplats för forskning och praktik som finns på Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR). FoU i Väst syftar till att stärka kunskapsutveckling inom välfärdsområdet genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper, utveckla ny
kunskap och visa på goda exempel. Syftet med verksamheten är att bidra till att Göteborgsregionen är en lärande region avseende välfärdsfrågor (socialtjänst, hälso- och
sjukvård samt vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta).
Uppdraget
Ett av de områden som FoU i Väst arbetar med är kommunal arbetsmarknadsverksamhet. Praktikantens huvudsakliga uppdrag kommer vara att under handledning skriva en
kunskapsöversikt som är relevant för detta område. Förutom det egna uppdraget kommer praktikanten att följa det löpande arbetet och ingå i en arbetsgrupp på GR.
Kontakta oss
Vi tar emot ansökningar till och med den 12 april 2015. Vi vill att du skickar med CV, en
kort motivering till varför du vill göra praktik hos oss samt ett eget författat arbete som
du är nöjd med (exempelvis tidigare uppsatser eller uppgifter). Ansökan skickas till [email protected] Har du frågor om praktikplatsen kan du kontakta Cornelia Björk
på [email protected] Besked lämnas senast den 20 april.
Läs mer om praktikplatsen
Vill du veta mer om FoU i Väst och Göteborgregionens kommunalförbund kan du besöka
vår hemsida www.grkom.se/valfard.