Malaria och Babesia

Malaria och Babesia
Likheter och skillnader
Kristina E M Persson
Region Skåne
Lunds Universitet
[email protected]
Malaria och Babesia
Krisp
Gathany
Parasiter som bor inuti
röda blodkroppar
K Persson
Malaria: Myggor
Babesia: Fästingar
K Persson 28 aug 2015
Malaria
• Dödar nästan 1 miljon
människor per år
Gathany
• Symtom: Feber, anemi,
medvetslöshet, död
K Persson
K Persson 28 aug 2015
5 OLIKA MALARIA:
•
•
•
•
•
Plasmodium falciparum
†
Plasmodium vivax
hypnozoiter
Plasmodium ovale
Plasmodium malariae
Plasmodium knowlesi (ursprungligen från apor)
K Persson
K Persson
P falciparum
P ovale
Här finns Malaria idag
Gathing Et Al
K Persson 28 aug 2015
Malaria: Livscykel
Hill et al
Utveckling av sjukdom
Mild
Allvarlig
K Persson 28 aug 2015
Utveckling av immunitet mot malaria: Man måste
överleva kanske 10-15 gånger innan man blir immun!
Langhorne et al (2008) Nature Immunology
Immunförsvar vid malaria
• Redan på 60-talet fann man att
immunglobulin från immuna gjorde barn friska
från malaria (Cohen 1961)
• Nyfödda får inte malaria de första månaderna
av livet (om mamman är immun), inte förrän
mammans IgG börjar försvinna
• Brist på minnesceller vid malaria? Hur
påverkar malaria och B-celler varandra?
K Persson 28 aug 2015
Antikroppar i Elisa
Antibodies measured by Elisa at a single time point do
not reliably reflect an individual’s immune status!
Diagnostik av malaria:
VÄNTA INTE
Malaria var en av de första
analyserna vi satte upp i vårt
säkerhetslab som vi byggt för att
kunna analysera prover från
misstänkta Ebola/MERS fall
Diagnostik av malaria
Mikroskopi: Tunt utstryk och tjock droppe
Diagnostik av malaria
Mikroskopi: Här kan man se differentialdiagnoser!
K Persson
P. Ovale
Uthman
Trypanosoma Brucei
Borrelia Recurrentis
RDT: Rapid Diagnostic Test=Snabbtest
- Bra för snabbt svar när man inte har tillgång till duktig
mikroskopist
- Använder sig av t ex P. Falciparum HRP-2 ag, som dock
kan finnas kvar flera veckor efter att parasiterna
försvunnit från blodet
- plasmodium LDH ag (laktatdehydrogenas)
- Snabbtester ofta relativt bra för P. falciparum, inte lika
bra för de andra. För P. knowlesi: Många är inte testade
för det; ibland sensitivitet kring 30-40%
- Snabbtest kan vara falskt neg vid riktigt höga
parasitemier
PCR: Framtiden! Används nu ffa i forskning
För snabbtester:
WHO gör sammanställningar
http://www.finddiagnostics.org/export/sites/default/resource-centre/reports_brochures/docs/malaria_rdt_results_Round5_eng.pdf
Resistensutveckling: Exempel Thailand
Yeung 2004
Nuvarande rekommendation för behandling: Artemeter+lumefantrin (Riamet)
Patientfall: Vad kan hända om man
kommer för sent med diagnosen malaria
• Svensk 30-årig man
• Var i Mocambique för en månad sedan. Tog profylax före resan och 3 veckor
efter hemkomst.
• Nu: Feber, värk i kroppen 5 dagar. Till vårdcentral, trots att han berättar att
han varit i Afrika får han diagnosen influensa men får antibiotika för säkerhets
skull
• Nästa dag: Tillbaka till vårdcentralen igen. Mår illa. CRP 87. Får besked att han
ska gå hem och fortsätta ta antibiotika.
• Nästa dag: Kommer till sjukhus kl 20. Blodprover togs kl 23. Ingen feber. CRP
231, trc 42. Kräks, diarré. Petechier på benen och i munnen. Kl 6 ställs
diagnosen malaria på utstryk. At 7.30: Skickas till universitetssjukhus. Han
börja tala otydligt. Kl 13 påbörjas behandling mot malaria. 16.45 respirator,
medvetslös.
• Nästa dag: †
Hur ska man skydda sig från att få
malaria?
•
•
•
•
Sov under myggnät
Skyddande klädsel kväll-natt
Insektssprayer
Vektor kontroll där man
bor! Inga gamla däck
som samlar vatten!
Babesia
• Parasit som sprids med fästingar
• Lever inuti röda blodkroppar  hemolys
• Känd hos veterinärer som ”sommarsjuka” hos
nötkreatur, finns mycket i Skåne! Kor kan drabbas
av spontan abort, röd urin och död.
• Kalvar blir inte sjuka av parasiten, men äldre djur
får symtom
• Även rådjur, hjortar kan smittas
• Det finns ett hundratal olika sorters Babesia, varav
3 är vanliga hos människor: B. divergens, B.
microti, B. venatorum
K Persson 2015
Babesia hos människor
• Vi blir smittade av fästingar eller av blodtransfusion
• Inkubationstid: Någon vecka - månader
• I USA finns mer Babesia, flera hundra fall beskrivna av
transfusionsöverförd smitta. I USA diskuteras nu
screening av blod för Babesia
• Symtom hos icke-immunsupprimerade människor:
Feber, frossa, muskelvärk, infuensaliknande
symtom, ibland mörk urin
• Symtom hos immunsupprimerade, ffa de som saknar
mjälte: som ovan men även gulsot, njursvikt, död
K Persson 2015
Babesia hos människor, forts
• Tidigare 3 publicerade fall i Sverige.
• Troligen många fall som aldrig
diagnosticeras!!!!
K Persson 2015
Hur upptäcker man Babesia?
Titta i mikroskopet!
Malaria
Babesia
Howell-Jolly
Malteserkors – specifikt
för Babesia!
Både Howell-Jolly OCH
parasiter i samma cell!
• Snabbtest för malaria negativt vid Babesia
K Persson 2015
Nu…
• Behandling: Kinin+Klinidamycin 1 vecka, sedan
azitromycin+atovakvon drygt 1 månad
• Nu: mår patienten MYCKET bättre!!!!
K Persson 2015
Malaria och Babesia:
• Intracellulära parasiter som man kan dö av!
• Det man inte letar efter det hittar man inte!
K Persson 2015
Frågor?
[email protected]