Skoltidningen - Svenska med Gulzat

SKELLEFTKMMUN
ÅRGÅNG 2, 6
NY H ET E R
FÖ R
S FI
JABUARI 2015
ELEVER SOM BLIR ”JOURNALISTER” I JANUARI
I DET HÄR NUMRET:
MEDBORGARSKOLAN
Det är grupp 3C4 som skriver skoltidningen i januari. Vi
skriver om olika artiklar och
1
vi är stolta över det. Äntligen
RÖDA KORSET
2
STUDIEBESÖK
PÅ VATTENVERKET
2
ARBETSFÖRMEDLINGEN
3
har vi möjlighet att skriva och
visa hur duktiga vi är. Vi är
inte så många just nu men vi
försökte göra vår bästa att
ta upp viktiga informationer.
Hoppas att ni ska ha en trevlig läsning.
ETT RIKTIGT
3
JOBB I SVERIGE
PRAKTIK PÅ
SOLKRAFT ÖST
4
INTERVJU MED
BUSSFÖRARE
ENTERVJU MED
EN BUSSFÖSTUDIETEKNIK
5
DTUDIEBESÖK
PÅ TUVAN
6
INSTEGSJOBB
7
EN INVANDRARE FRÅN
SYRIEN
8
SVAR TILL INSÄNDARE
MEDBORGARSKOLAN
Jag pratade med
Carina Burvall. Hon
är 54 år och hon har
jobbat i 13 år på
Medborgarskolan
som ligger på Storgatan 35. Den har
varit där i 42 år.
Medborgarskolan är
ett
studieförbund
som har många
olika kurser, till exempel, språk, matlagning, data, skoter, sjöliv, silversmide, bokbinder,
dans och musik.
Chefen på Medborgarskolan
heter
Anita Österstrand.
Det är 6 personer
som jobbar på medborgarskolan:
4
kvinnor och 2 män.
De hjälper invandrare med svenska
språket. Medborgarskol
an satsar sedan
många år mycket på språkkurser i
svenska som är
gratis för invandrare. Jag går dit
varje dag efter sko-
Grupp 3C4
Till höger är Carina Burvall.
lan som praktik. Jag
lyssnar på svenska
CD-skivor
och
ibland bakar jag kakor. Vi pratar mycket med medspråkare. Det är som
vårt språkkafé.
Grmay Teklit
NYHETER FÖR SFI
Sida 2
VAD ÄR RÖDA KORSET?
Röda korset är
en organisation
eller plats där
fattiga människor
kan få hjälp.
Mötesplats Kupan är en av två
mötesplatser
som finns i Skellefteå kommun.
Den ligger i centrum nära bussstationen. Röda
Korset öppnades
2000 och den
består av fem
olika lokaler som
ligger i Bureå,
Burträsk, Byske,
Lövånger
och
Skellefteå. I Mötesplats Kupan
finns en secondhandbutik
och
kafé.
De som
jobbar där är
ett stöd till nyanlända flyktingar
och hjälper med
familjeåterförening. De är
med i första hjälpen-gruppen
som ger första
hjälpen när det
händer en olycka
i samband med
festivaler
och
konserter.
Flykting, Invandring och Asyl.
Gruppen tar
hand om:
- Rådgivning i
asylärenden
- Familjeåterförening
- Efterforskning
av anhöriga
- Kontakt med
familjen när post
och telefon inte
fungerar.
Mötesplats Kupan
Röda korset hjäl- Shemshdin Abd
per
människor ulwahab
på olika sätt, till
exempel,
det
finns en grupp
som heter FIA
och den jobbar
med flyktingfrågor. FIA står för
STUDIEBESÖK PÅ VATTENVERKET
I Skellefteå kommun finns 6 vattentorn. 35 tusen
människor
använder
vatten
från den här platsen i centrum
som grundades
1970. Här jobbar vänder 160
bara fyra perso- liter
per
ner. Vi fick se hur dag.
vatten från Skellefteå älven blir
Av: 3C4
så ren att man
kan dricka det.
En person an-
Vattenverket
Röda korset
hjälper
människor.
ÅRGÅNG 2, 6
Sida 3
OM ARBETSFÖRMEDLINGEN
NU ska vi berätta
om
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ligger på Kanal gatan mitt emot Max
Restaurang i Skellefteå. Arbetsförmedlingen
som
nationell myndighet ordnar människor med jobb. Arbetsförmedlingens
uppgift är också
att hitta jobb och
ge olika utbildningar för invånare
som bor i Skellefteå. Det finns 320
arbetsförmedlingar
i hela landet och
huvudkontoret
finns i Stockholm.
Arbetsförmedlingens organisation
leds av en general
direktör.
Där arbetar personalen med olika
saker. De stödjer
människor. Det
finns psykologer,
sjuk gymnaster,
syn- och dövkonsulenter. På arbetsförmedlingen i
Skellefteå arbetar
cirka 90 personer:
cirka 60% är kvinnor och 40% är
män.
Det finns också 4
chefer som heter:
1. Anna Viklund
2. Åsa Wallin
3. Stina Sandbladh
4. Anders Eriksson
Man registrerar
sig och får en
handläggare
som hjälper, till
exempel, att
hitta lediga jobb.
Arbetsförmedlingens öppettider är från
kl 10:00-16.00
från tisdag till
fredag och på
mandag är kl
09:00-18:00
De har också 15
minuters rast på
morgonen och 15
minuters rast på
eftermiddagen och
lunch 33 minuter.
Adhanet Okube
Jasmin Beshr
Arbetsförmedlin
gens uppgift är
också att hitta
jobb och ge
olika
utbildningar för
invånare.
ETT RIKTIGT JOBB I SVERIGE
Jag är född i Iran
ock kom till Sverige 2012. Jag är
bosatt i Skellefteå.
I dagsläget läser
Svenska för invandrare
alltså
(sfi).
Jag jobbar dessutom på Bureå skolan som skoltekniker.
Jag har haft tur att
få jobba vid sidan
med en föreståndare som heter
Stigola. Han är
faderlig sympatisk
och mycket vänlig. Jag tycker
mycket om honom. Jag är verkligen stolt över att
kunna jobba och
försörja mig själv
ock dessutom betala skatt.
Nu när jag har en
ekonomisk möjlighet att engagera
sig i och kunna ta
ansvar för andra
som
inte
kan
jobba ock försörja
sig, När jag kom
till Sverige för två
år sedan hade jag
svårt att hitta något jobb.
Hossein Selahi
NYHETER FÖR SFI
Sida 4
Praktik på Solkraft Öst
Vi praktiserar på
Solkraft tre dagar
i veckan. Solkraft
är ett stort företag som ligger i
Skellefteåhamn.
Det är 18 km från
Skellefteå. I Skellefteåhamn finns
två stora företag.
De heter Sövens
och Brännbart.
Det är ganska
bra för oss att
träna att snickra,
måla och bygga
hus.
Människor som
jobbar där är
cirka 70 personer, 67 män och
bara 3 tjejer. Man
jobbar i tre skift.
De kommer från
olika länder och
de är jätte snälla.
Vi trivs bra att
jobba med dem.
Vi jobbar från kl
8.00 till 16.00.
Det finns många
personer som
gör praktik på
Solkraft som lär
sig olika yrken. Vi
lär oss många
olika saker som
är maskiner som
skär träd och sedan gör vi olika
möbler och skickar till hela landet.
Om man behöver
kontakta Solkraft
Öst
ring på telefonnummer:
091034855
eller besök på
adressen: Brygatan 39
93233 Skellefteåhamn
Michael kör truck.
AV MICHAEL
OCH TEDROS
Chefen heter Tomas och han är
mycket duktig
och han är bra
med alla som
jobbar där.
På Solkraft
Öst lär vi oss
många olika
yrken.
INTERVJU MED EN BUSSFÖRARE
Jag känner en
man som heter
Samul.
Han flyttade hit
till Sverige för
fyra år sedan.
Han fick utbilda
sig till bussförare
för två år sedan.
Han tycker att
det var svårt att
utbilda sig till
bussförare därför
att man måste
göra
på
svenska för att
göra
teoriprov.
Samuel
berättade till mig att
det var svårt för
honom att hitta
jobb efteråt.
Nu jobbar han
som bussförare
på Skelleftebuss
i Burträsk. Det
finns tio personer
som jobbar där.
De har tio bussar
som kör varje
Han är duktig
och förebild
för alla.
ÅRGÅNG 2, 6
Sida 5
dag och två reservbussar. Som Samuel
sa till mig har de
krångliga arbetstider.
Ibland börjar han
klockan kvart över
fem på morgonen
och slutar halv sex på
kvällen och ibland
slutar han tjugo över
tio på kvällen. Efter
jobbet hjälper han sin
son som går i skolan i
tvåan. Han är nästan
nästan
upptagen
hela tiden. Han är
nöjd med sitt jobb.
Anledningen som jag
vill skriva om honom
är att han klarade
buss utbildningen och
börja jobba efter två
år i Sverige. Han är
duktig och en förebild
för alla. Alla invandrare måste tänka som
han.
Samuel Resom
Michaele Hailu
NY ELEV I KLASSRUMMET
Jag heter Ferenc
Hausel och jag
kommer från
Ungern. Jag är gift
men har inga barn.
Min man jobbar på
Skellefteå sjukhuset. Han är chef kirurg. Jag har en
hund som heter Demona.
Demona är en
Grand Danois. Jag
har bott i Sverige i
2,5 år men jag bor i
Skellefteå bara 2
månader. Jag tycker
om snö, vinter och
naturen. Jag har
flera hobby: jag fiskar, jagar, cyklar
och promenerar i
skogen.
”Om du vill bli
duktig måste
du träna”
Ferenc Hausel
STUDIETEKNIK
Jag skriver om
studieteknik hur
man förstår och
pratar
bra
svenska.
Det
finns
många
olika studieteknik, till exempel,
titta på svenska
filmer,
läsa
svenska böcker,
lyssna på musik,
lyssna på radioprogram. Det är
bra teknik. Om
du vill bli duktig
måste du träna,
försöka
läsa
mer och skriva
svenska ord.
Man måste prata
svenska
med
sina vänner och
folk. Man måste
gå till skolan
varje dag. Det är
viktig att prata
svenska.
Maedin Tewelde
RUBRIK PÅ NYHETSBREVET
Sida 6
STUDIEBESÖK PÅ TUVAN
Först var vi på
avloppsreningsverket där rensar
vår bajs och kiss.
Det finns fyra reningssteg: mekaniskt, kemiskt,
biologiskt och kemiskt igen. I det
första mekaniska
steget tas papper
och andra skräp
bort till container
för grovrens som
ni ser på bilden.
Avloppsvattnet
rensas med sand
som luftas nerifrån. Sanden
tvättas innan den
går till sandcontainer.
sätts kemikalier.
Här bildas klumparna ihop och
lägger sig på botten och sedan
skrapas bort till
slamförtjockare.
igen och rent vatten skickas till älven.
I det tredje biologiska steget finns
bakterier.
Skellefteåbussar,
taxi och bilar går
på biogas.
I det andra ke- I sista steget tillmiska steget till- sätts kemikalier
På biogasanläggningen gör metan
(biogas) från
våra matrester.
3C4
Skellefteåbussar, taxi och
bilar går på
biogas.
NY
HE
TS
RU
På biogasanläggningen
ÅRGÅNG 1, NUMMER 1
Sida 7
INSTEGSJOBB PÅ CATERING
Jag arbetar på
Catering i Skellefteå. Här lagas
mat till alla. Folk
skickar in en beställning. Vi förberedder mat
och besticken
och porslinet sedan kommer folk
och tar beställning med sig. Vi
har olika mat: en
vanlig skinka,
rökt skinka, julskinka, skinksmörgåsar,
svampomelett,
lammkött, kött
och potatis osv.
mat. Alla dagar
gör jag smörgåsar och fruktsallad och lägger
dem fint på porslintallrikarna.
Jag börjar jobba
kl. 9 och slutar kl
17.00. Till skolan
Jag jobbar i kökommer jag två
ket och jag tycker dagar i veckan.
om att designa
Sara Saberi
Smörgåstallrikar
INSTEGSJOBB PÅ KAPLANSKOLAN
Jag arbetar på
Kaplanskolan tre
dagar i veckan.
Jag har ett årskontrakt
och
jobbar där sedan
november 2014.
Jag jobbar som
städare
med
många
andra
människor.
Vi
städar skolan två
timmar och sedan lagar vi skolmat. Efteråt städar vi matsalen.
Vi börjar jobba
halv åtta på morgonen och slutar
fyra på eftermiddagen. Jag är
glad att arbeta
därför att jag fick
lära mig hur man
”jag fick lära
städar och lagar
olika mat. Jag
läser i skolan två
dagar i veckan.
mig hur man
städar och
lagar olika mat”
Liban Musa
INSTEGSJOBB PÅ RESTAURANGEN
Jag är Ayoob
Mousa jag bor i
Byske. Jag arbetar på en restaurang
som
heter
Nygatan
57. På jobbet
serverar jag och
städar. Min chief
heter Anna. Där
jobbar vi nästan
10 personer. De
är trevliga och
jag känner mig
bekväm
med
dem.
Kockar
som jobbar där
lagar en god
mat.
Ayoob Mousa
Välkomna på Restaurang 57
www.skelleftea.se/vux
EN INVANDRARE FRÅN SYRIEN
Jag heter Abdulaziz Alhamdan. Jag kommer från
Syrien och bor i Lövånger på Prästgårdsvägen.
Min modersmål är arabiska. Jag kan engelska
också. Jag har jobbat som mekaniker ingenjör och
konstnär. Jag målade tavlor om lidande barn i Syrien. Här ser ni några av mina tavlor.
SVAR TILL INSÄNDARE
ANNONS
Svar till “Dåligt att
röka cigg” i SFItidningen n. 5
Svar till “Älska Internet” i SFI- tidningen n.5
Svar till Alains och
Resas insändare i
SFI-tidningen nr.5
Jag tycker att det inte
bra att folk röker cigaretter. Cigaretter innehåller tusentals ämnen som är direkt farliga för kroppen för att
inte tala om hur illa
luktar kläder och hela
hemmet.
Nästan alla rökare har
någon gång försökt
att sluta. Att själv vilja
är det bästa förutsättningen för att sluta.
Jag tycker likadant
som dig.
Jag håller med dig
att Internet är bra.
Vi använder många
olika webbsidor för
att läsa tidningar
och få särskilt ny
information. Vi kan
också
kontakta
kompisar, använda
online lexikon på
olika språk, titta på
roliga på filmer och
lyssna på musik.
Jag tycker att det
är mycket bättre
om vi har en skolsköterska bara för
akut så att vi inte
behöver vänta på
ambulansen. Jag
tror att vi behöver
första hjälpen i
skolan för akut.
Yasmin Bashir
Adhanet Okube
Exuperancia
Laron
Jag har börjat en skolblogg för mina elever för
att öka lusten att skriva.
De är välkomna att
skriva i den. Du är också
välkommen att skriva i
bloggen om du har något intressant att berätta
för alla sfi-elever. Det är
bara kontakta mig via
svenskamedgulzat1.moobis.se
Hoppas att ni får nyttja
av min blogg. Det är
bara början. Så småningom ska jag fylla på
den när jag har tid.
Gulzat Crüsell
Sfi-lärare
Vuxenutbildning