Ängelholm parkeringskarta 2015

™-&$+'.+,2-™1(-&2+(5 !341(23!81š+¼SOW¼HTHBUBOBOHFMIPMN
5FM
kkk#Yb[Y`\c`a#Wca!hif]gh5Yb[Y`\c`a#Wca
7JIBSÎQQFUWBSEBHBSIFMB½SFUPDITPNNBSUJE¼WFOIFMHFS'ÎSFYBLUB
ÎQQFUUJEFSTFW½SIFNTJEB
[x LBSUBQ½CBLTJEBO
K]gYgEHhUb]sb[Y`\c`aÄngelholm bjuder på en spännande mix av specialbutiker, boutiquer, konst, mat och
nöjen. På Stan kan du strosa länge utan stress i mysig miljö. Du parkerar enkelt och bekvämt på våra p-platser runt hörnet
med gratis parkering på lördagar och söndagar på kommunens p-platser (p-hus centrum t.o.m. augusti 2015).
Butikerna På Stan håller öppet vardagar 10–18
och lördagar 10–16.A}gaYfdkkk#Yb[Y`\c`a#Wca
D it t
bä sta
utflykts
mål!
Ängelholms
Hembygdspark
En butik fylld av r
velse
annorlunda upple
Tel 0431-183 00
Stor lekplats · Djurpark
Värdshus/Restaurang · Glass & Våffelstuga
Barnteater · Sommarlustspel · Muséer
Underhållning och mycket mer!
an
Åk med Pyt tet åge t mell
Sto rtorget och parken .
Att besöka parken är gratis
engelholmshembygdspark.se · 0431-41 12 20
WRUV±IUH±O|U
±
T U L L AT E AT E R N
www.tullateatern.se
0709-50 25 00
6RPPDUOXVWVSHOL
bQJHOKROPV+HPE\JGVSDUN
OVVRQ
H´&DU
´/RII
-DQQHUD
PHGIOH
Ängelholm
0709-28 08 98, Järnvägsgatan 4, Ängelholm
www.secondchance4life.se
Extra mycket för pengarna
Öppet alla dagar 7–22
Ängelholms kyrka:
Rebbelberga kyrka:
S:t Mikael:
Höja kyrka:
Ishallsvägen Höja by
Tel: 0431- 43 75 00
www.svenskakyrkan.se/angelholm
FAMILJENS ROLIGASTE
SHOPPING!
Landshövdingevägen 2
telefon 0431-193 35
www.vandrarhemmetiangelholm.se
Vi älskar barn. Stora som små. Butiker fyllda med rolig shopping & lekfyllda aktiviteter.
VÄLKOMMEN!
tis
1400inggsrpalatser!
parker
Följ oss på Facebook!
%
&
&
""&
!!! [[email protected]@[email protected]@™MFDKGNKL
Kanot
uthyrning
15
en
16
g
s vä
I I:
ngs
g
an
dvå
M
eå
ås
gr
Tä
rng
r
Kr
isti
San
1
nn
Rö
2
s
stia
bro n II:
3
12
Kri
Ås
Borg
bo
Lillg
22
ga
ta
n
og
v
g
No
rre
gå
rds
Kar
ls
Brageg
Sköldg Kyrkstig
en
Vikingag
Bryn.g
10
Till E6
el
åg
en
d
sle
16
d
år
ng
ev
Skörp
i
ga
ta
er
g
gs
n
Ku
19
yg
Hi
nd
äg
sv
tan
23
Pl
en
Ha
lund
sg
ps
vä
g
or
isg
Pol
23
an
gat
21
Pl
an
ter
v
Ka
rla
1
g
To
rg
L
at
an
isg
Ir
Freja
11
1
95
31
an
gat
11
36
29
ata
n
bo
g
Ås
10
2
25
nn
Karta: www.infabvitamin.se Kopiering, digitalisering eller avritning av materialet är ej tillåten
n
ata
skgFu
u
x
K
g
Tö
ltg
n
g
äs
Bussterminal/Bus station
N
Bl
vg
Apotek/Pharmacy
L
Ho
Toalett/Toilet
gås g a
Vi ld
Fl
an
Gågata/Pedestrian street
Skatepark/Skatepark
Järnvägsstation/Railway station
g
ök
f
ytt
Bangolf/Miniature golf course
Sevärdhet/Site of interest
Museum/Museum
g
vä
n
Huvudstråk för cykel/Main bicycle path
Informationsskylt/Information sign
ils
1
1 1
4
äge
Fotbollsplan/Football ground
Tennisanläggning/Tennis court
Bäckagården
Vårdboende
äg 1
en 1
Po
Hotell/Hotel
Teater/Theatre
BÄCKADAL
sv
0431-821 30
gat
of
1
Lergöksrundan (16 km på cykel/bike)
Offentlig byggnad/Public building
Sjukhus/Vårdcentral/Hospital/Health centre
al
ÄNGELHOLMS
TURISTBYRÅ
0431-870 00
32
n
ge
vä
B
m
al älgg
M
Turistbyrå/Tourist office
Polisstation/Police office
gatan
1
Öst 71
Fas ergata
ang
n
74
an
gat
18
i st
i an
Kr
me
Rosenholm
llg
sv
g
1
rl
br X V
o :s
Ca
n
ra v
äge
Söd
3
gs
g
pe
hö
Es
48
g
ck
1
YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
TEKNISKA KONTORET ÄNGELHOLM
eg
2
Bowling/Bowling
Parkskolan (Kameng, Lärkg) ...avgift
Lärkgatan ..............................avgift
Fågelsången Storgatan 85...... avgift
Järnvägsstationen .................. avgift
Centrum (Österg) ................... avgift
Centrum (Tingshusg).............. avgift
Kv Örnen (Storg) ................... avgift
lj
Li
ad
15
max 7 dygn, lastbil,
buss, släp, husvagn
och personbil
max 24 tim buss
EJ KOMMUNALA P-PLATSER
6
ra v
Vandrarhem/Youth hostel
skolan
Öst
Sportanläggning/Sports ground
11
an
Taxi/Taxi
Bibliotek/Library
Danielslundsgatan.................. –
Hembygdsparken (Thorslundsg)–
Klippanvägen (Östergatan)..... –
Kungsgårdens industriområde
(Transportgatan) ........................ –
(ej med på kartbilden)
Östra vägen (Thulingatan)...... –
11
v
g
18
g
at
Bä
El
Post/Post office
sg
g
h övdingeväg e n
a
SKÖRPINGE
1
an
n
n
n
ge
ol.
ils
vä
sg
1
2
Tr
reg
B
sN
gen
ä
anv
gm
re
ta
g
vä
Jön
s
llan
Hä
väg
1
27
La
F
nd
La
1
ng
.g
tan
51
vägen
vå
sga
a
at
en
ev39
Stefans
väg
Till Helsingborg
lun
da
äg
ing
ga
r
k
ric
VILLAN
Ek
gr
vg
sg
en
g
jav
öv
d
erg
in
3
Än
en
nb
vä
Sp
arv
Du
max 24 tim
max 24 tim
max 15 min
max 2 tim
max 1 tim
max 24 tim
max 24 tim
max 24 tim
max 24 tim
max 24 tim
max 7 dygn
max 2–24 tim
max 15 min–1 tim
max 30 min husbil
max 30 min–24 tim
max 24 tim
max 24 tim–7 dygn
max 24 tim
max 24 tim
max 24 tim
max 24 tim
max 24 tim
max 24 tim
även husbilar
max 24 tim
max 24 tim
max 24 tim buss
Södra Kyrkog. (kv Vakteln) .... avgift
Parkskolan (Kameng, Lärkg) .. avgift
Kamengatan .......................... –
Lärkgatan ............................. avgift
Rönnegatan ........................... avgift
Mejeritomten (Österg) ........... avgift
Rönneskolan (Skolg) ............. avgift
Södra vägen .......................... avgift
Thulingatan ........................... avgift
Nya Torg (Vaktg) ................... avgift
med 30 dagars-kort
Stadshuset (Östra v) .............. avgift
Stationen (Järnvägsg)............ –
Järnvägsgatan ....................... –
Svenskehögsgatan (polisen) ... –
Tegelbruksgatan .................... avgift
Värngatan ............................. –
Rosenholmsvägen .................. –
Idrottsplatsen (Kullav)........... –
Östra vägen (pendlarpark.) .... –
Fasangatan (Vaktg) ............... –
Badhuset ............................... –
Arbingatan–Rönneholmsg. ..... –
tan
msga
Nyhe
vä
g
gs
Willan
Vårdboende
13
öra
Bronsg
lle
13
Hö
S an
kf
Lo
Ängelholms
idrottsplats
Ös
tra
Ka
g
ns
lm 2
äs
ta
Till E6
KOMMUNALA P-PLATSER
Rå
Te
ge
station
1
Lan
dsh
sg
Till Höganäs
gymnasium
parken
25
n
Sti
gatan
rn
svägen
Kva
borg
32
ing
els
H
18
vägen
11
Del av Storgatan och Vattengatan är gågata
on
ga
all
2
n
1
K
TECKENFÖRKLARING/KEY
Östra
g
KOMMUNALA P-PLATSER ÄR
AVGIFTSFRIA PÅ LÖRDAGAR
& DAG FÖRE HELGDAG
gle
br
ma
rds
Till Klippan
an
K lipp
dm
skolan
Stadshus
an
n
n
äge
v
ulla
lbr.g 15
11
tan
17
gat
Tege
12
ga
21
St
ata
sg
ata
20
ors
kt
8
nsg
täll
mg
22
an
gat 1
hus
15
Ska
Sjö
Bos
Far
7
16
13
15
4
EPADALEN
Do
Lindhaga
59
rkg
41
Öst
e
5
g
tor
26
10
9
Thulingatan
II:s vä
Kyr
t ergatan
ra
16
Sol
ängen Södra
sjukhusområdet
7
Östra Promenaden
Laxen
1
Ängelholms
sjukhus
6
n
väge
Ug
27
29
12
gymnasiet
27
1
Teg
bruke
bron
Ös
Tå
S
33
hallen
an
24 illagat
V
evägen
hövding
nds 2
g
gmäst.
32
Vita
Räck
Skolg
atan
30
Laxg
ko
18 g
n
9
1
9
ata
2
Lä
48
eg
torget
Rådh.
Åvalla
Förs.hem
Sto
ne
å
Rö
n
sg
up
Tås
tr
g
ed.
h.
g
Tings
g
Rönn
skolan
31
ktg
Kn
ut
NS
ock
erb
.g
Sm
g
Stor2g5
atan
Väs
yrko
kyrka
gÄ.
at
23 an G:a
Söd
ten
torget BgPånaglms 5
Ö
Kysrtkra
og
g
tra
NK
7
rga
tan
va
Ga
r
3
g
rock
s
SB
19
Kyr
ko
ndg
Stra
3
La
Järnvägens
Museum 10
Ängelholm
45
Järn
33
om.
Vat
10
Nya
Va Torg
b ro CENTRUM
g
Ka parken 9
me
3
ng
4
on
skolan
V Pr
20
br
Jär
n
brov ä
n
85
ga
tan
re
2
n
ata
ust
rig
Ind
12
13
ker
Socbron
ägen
kolev
Järnvägsparken
25
an
at
Heim dal lg
22
Ätteg
station
13
18
g
Bans
skolan
Ängelholms
Montessoriskola
2
Ägirs
5
Ny
gårds
Kli
Väppan
rng vä g Sv. hö
at a en 14 gsg
n
Bru21
ksg
ata
16
n
5
Kungsg
å
GAMLA hallen
KUNGSGÅRDEN
Mim.g
g
rbruks
12
Socke
skolan
18
Ny
br
on
Skeppet
å
Ku ngsrgon
b
29
n
ta
BRUKET
t
1
a
rs g
1
eg
28
Ås
21
4
skolan
Ym e
en
g
1
2
2
ld.
tan
14
n
TORP
kar
bro
nk a
V Kungsgårdsg
t
O
ma
2
Mu
an
ga
n
de
2
tst
Sp
tan
sgagata
n
olm
väg
o
n
ata
rsg
To
eh
bro
0
sga
ott
Idr 11
nn
14
3
Ny
g
on
Kr
or
hem
ar
1 44
n
ata
ps
tor
g
an
t
te
e
gr2
jun 19
Rebbel
gby
Rebbelberga berga 8
väg
en
kyrka
skola
atan
Storg
lgat
Karlslunds
Vårdboende
M
5
g
Kaja
dsg
Till Båstad
13
Ba
21
Rö
en
22
LUND
ok
Kr
t
rus
Fu
lun
Val
9
28
äg
7
t
ts
ou
Sc
ver
k.g
100
Thors
33
sv
ad
vsb 23
Ha
Skala: 1:10 000
12
t an
Kapellgatan
13
tan
200 m
sg a
ta n
öksga
2
g
es 14
sga
OMRÅDET
16
en
oss
S iver
nd
Lerg
väg
P
ge
La 2
slu
2
14
Sp
23
Tho
r
24
atan
årg
Museer
2
g
ffli
Sta
4
12
parken
Heliga Korsets
kapell
18
Danielslunds
gat a n
Till Camping
Tullakrok
30
tellg
llg
are
Akv
g
nnå
Pa
Till Stugby
1
en
Reningsverk sv äg
Litog.g
Till Havsbaden
Till Ängelholms flygplats
16
PALETTEN
kkk#]bZUVj]hUa]b#gY
IfmW_/BYX]Udcc`Ef]bh'%&*
Till E6