Bilaga 2.1 Fotoautomat för SITHS

Sidnr
1 (5)
BILAGA 2.1
Uppgjord
Security
Cygate
Godkänd
Datum
Tillhör objekt
Rev
Dokument id
2015-09-22
Fotoautomat för SITHS
Fotoautomat för SITHS används för att förenkla processen för hantering av foton och
signaturer inför produktion av SITHS-kort.
Fotoautomat för SITHS från neXus levereras i två varianter:
Paket 1: Fotoautomat med möjlighet till identifiering via SITHS-kort samt
manuell användarregistrering.
Innehåll:
Höj- och sänkbart kabinett
Webbkamera
Pekskärm 19”
Kortläsare
Tangentbord med trackboll och signaturplatta
Dator med programvara
Paket 1 inkluderar kortläsare och programvara för inloggning med SITHS-kort.
Vid inloggning används SITHS-kortet och användaren anger sin pinkod. Kortets giltighet
kontrolleras mot spärrlista. Namn och HSA-ID hämtas och presenteras på skärmen.
Om användaren saknar SITHS-kort kan manuell registrering ske genom att ange
personnummer/HSA-id och namn via tangentbordet.
Paket 2: Fotoautomat med endast manuell användarregistrering.
Innehåll:
Höj- och sänkbart kabinett
Webbkamera
Pekskärm 19”
Tangentbord med trackboll och signaturplatta
Dator med programvara
Sidnr
2 (5)
BILAGA 2.1
Uppgjord
Security
Cygate
Godkänd
Datum
Tillhör objekt
Rev
Dokument id
2015-09-22
Användaren registrerar sig genom att ange personnummer/HSA-id och namn via
tangentbordet.
2 Om Fotoautomaten
Fotoautomaten är robust, kräver ingen bemanning och kan med fördel stå i ett offentligt
utrymme. Stationen är byggd efter svenska krav och kräver ett minimum av underhåll och
tillsyn. Genom att kabinettet är låst för åtkomst kan inte obehöriga påverka eller stänga
fotoautomaten. Detta innebär att automaten/funktionen är skyddad mot skada och intrång.
Genom att fotoautomaten är höj- och sänkbar kan automatens höjd enkelt anpassas. Detta
innebär att automaten även fungerar för personer som sitter ner.
Högtalare
Webbkamera
Pekskärm 19“
Kortläsare (Paket 1)
Tangentbord med track ball
och signaturplatta
Manöverknappar för nivåreglering
Sidnr
3 (5)
BILAGA 2.1
Uppgjord
Security
Cygate
Godkänd
Datum
Tillhör objekt
Rev
Dokument id
2015-09-22
Egenskaper:
Låsbar – all utrustning är skyddad inuti kabinettet. Levereras med två nycklar.
Stationen har två yttre anslutningskablar - för strömförsörjning och nätverk.
Strömförsörjning:
220 V
Nätverk:
RJ-45
Bottenplatta:
55 x 60 cm
Höjd:
210 cm
Vikt:
c:a 83 kg
3 Funktion och flöde
Funktionen består av ett antal skärmbilder som användaren går igenom:
1. Introbild
o Inledande text t.ex.: ”Välkommen till Fotoautomaten för SITHS-kort”
o Val av funktion: Nybeställning av kort eller förnyelse
2. Identifiering, inmatning av användarinformation
o Användaren identifieras/registreras med vald metod
3. Visuell kontroll av uppgifter
o Information om användaren visas på skärmen och bekräftas av användaren
4. Avtalsbestämmelser
o Avtalsvillkor visas upp på skärmen och användaren kvitterar genom att skriva
sin signatur på namnteckningsplattan.
5. Fotografering, val av foto
o Användaren justerar utrustningen och tar upp till tre foton.
o Väljer och accepterar foto
6. Utlämningsinformation
o Information om utlämning.
o Möjlighet att välja utlämningsställe finns
7. Avslut
o Information om nästa steg i processen
Ovanstående skärmsidor anpassas med kundens logotyp och kundspecifika texter.
Funktionsknappar för ”Avbryt” och ”Tillbaka till föregående skärmbild” finns i alla steg.
Information som är skapad via fotoautomaten, till exempel foto och data om användaren,
sparas på filarea på utpekad plats i kundens nätverk.
Sidnr
4 (5)
BILAGA 2.1
Uppgjord
Security
Cygate
Godkänd
Datum
Tillhör objekt
Rev
Dokument id
2015-09-22
4 Teknisk funktion, Säkerhet
Funktionen i Fotoautomaten styrs av en programvara i den dator som ingår vid leveransen.
I levererad Fotoautomat finns all nödvändig hårdvara, så som dator med programvara,
kamera, namnteckningsplatta och i förekommande fall kortläsera. Om inloggning sker med
SITHS-kort, kontrolleras kortets giltighet mot spärrlista.
I normalt driftläge kan applikationen inte stoppas/stängas ner från tangentbordet eller ge
tillgång till andra funktioner på datorn eller internet.
Fotoautomatens säkerhet bygger på att den har ett fysiskt lås med nyckel. För administration,
konfigurering och underhåll måste Fotoautomaten låsas upp och ett externt tangentbord
kopplas in.
Fotoautomaten kräver en användare för inloggning i kundens nätverk (domän), med
rättigheter att skriva på utpekad dataarea.
5 Garanti
Fotoautomat för SITHS har ett (1) års fabriksgaranti mot tillverkningsfel/fel i programvaran.
Undantag från fabriksgarantin: Yttre skada, vårdslöshet, påverkan av tredje part.
6 Leverans
Fotoautomaten tillverkas vid beställning och normal leveranstid är 6-8 veckor.
Fotoautomaten levereras komplett och funktionstestad till överenskommen adress.
neXus kontaktar beställaren efter genomförd beställning. En arbetsdag (8 timmar) assistans
för introduktion, utbildning och tekniskt stöd på distans (telefon) ingår. Beställaren och neXus
kommer överens om hur man vill planlägga dessa timmar.
I samband med leverans överlämnas dokumentation inklusive manualer och en utbildning i
hantering av Fotoautomaten genomförs, vilken också innefattar hur man anpassar texterna på
de sju skärmbilderna (se ovan).
Sidnr
5 (5)
BILAGA 2.1
Uppgjord
Security
Cygate
Godkänd
Tillhör objekt
Datum
Rev
Dokument id
2015-09-22
7 Krav på beställaren
Beställaren skall tillhandahålla:
-
El: 230 V
Inkoppling till internt nätverk
Dataarea på lämpligt filsystem för lagring av data, foto
En användare i interna nätverket med behörighet att skriva ner data på den utpekade
dataarean. (Denna användare används för inloggning vid uppstart av Fotoautomaten.)
För verifiering av SITHS-kort krävs utgående trafik mot internet (Paket 1)
Beställaren ansvarar för nödvändigt datorunderhåll och uppdatering av
säkerhetsprogramvara, såsom antivirus.