SPÅRA SJ-kurs + - SEKO Klubb Mälartåg

+
SPÅRA SJ-kurs
för medlemmar i
Seko klubb Mälartåg
19-20 november
Nu är det dags för en ny kurs i Spåra SJ. Vi
kommer under två dagar gå igenom vårt
kollektivavtal för att fördjupa oss om våra
rättigheter och skyldigheter.
Kursen kommer att gå av stapeln under
19-20 november, men vi går redan
nu ut med en intresseanmälan. Kom
ihåg att det är max ca 10 deltagare, så
skriv upp er redan idag på
anmälningslistan eller kontakta vår
studieansvarige Peter Svensson på 070
– 724 21 82 eller
[email protected]
Ekonomi:
LO-stipendium utgår skattefritt med 101 kr/h för förlorad arbetsförtjänst. För boende i Eskilstuna
med omnejd ersätter klubben billigaste resa mellan stationen i Eskilstuna till stationen i Västerås.
Resa från stationen i Västerås till utbildningslokalen, samt resor för personer boende i Västerås
med omnejd lämnar klubben ingen ersättning för.
Kunskap är makt!
Anmälningslista för SPÅRA SJ
19-20 november:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________