Karlskrona Station

1
Karlskrona Station.
Östergötlands Båtsmanskompani.
Rulla för.
No.94 Fyrberg Axel Wilhelm Lundgren vid
Nr. 12 Östergötlands Roternigs-båtsmanskompani
Korpralskap 3:dje, 2:a afvdelningen
Östergötlands län. Björkekinds härad, Tåby socken, Brunneby huvudrote.
Torpet beläget 0,7 mil från Mems kanalstation, 0,2 mil från Fristad gård ………
0,1 mil från Tåby kyrka ……………….. nordost om vägen emellan Tåby kyrka och
uppfartsvägen till Brunneby.
Född den 31 mars 1853 i Borg och Löths socken, Östergötlands län.
Antagen till båtsman den 25 februari 1870.
Namn enligt prästbetyget Axel Wilhelm Lundgren, ålder vid antagningen 16 11/12 år.
Yrke dräng, Ogift
I lagstadd tjänst intill den 24 april 1870.
Legokontrakt daterat den 24 februari 1870.
Signalement den 15 september 1886.
Längd 5 fot, 8 tum. Ögon blå. Hår brunt. Skägg rödbrunt. Kroppsbyggnad stark.
Färgsinne undersökt 1877.
Ingått äktenskap den 13 juli 1876.
Befordrad till vicekorpral och erhållit vicekorpralsarfvoden den 10 oktober 1883.
Befordrad till korpral den 1 juli 1891.
Upp- ned- eller öfverflyttning
1870-02-25 tjänstbarhetsklass
R
1876-09-21 tjänstbarhetsklass
3
1876-09-25 uppmuntringsklass
3
1886-05-01 uppmuntringsklass
2
1888-11-15 uppmuntringsklass
3
1895-07-25 uppmuntringsklass
2 enligt station-befälets förslag
1897-04-02 korpral öfver no 71, 83 hvilka numera tillhör 3:e korpralskapet.
1900-09-25 uppmuntringsklass
1 enligt chefens för und.offs. Sjöm. Kårens
fastställda förslag
1906-02-20
Svärdsmedaljör.
Avsked på grund av K.M. Bref den 29 december 1896 – den 2 april 1908.
2
Tjänstgöring.
År
1871-1872
1874
1874
1876
1876
1876
1876
1877
1877
1877
1878
1878
1878
1879
1879-1880
1880
1882
1882-1883
1883
1883
1883
1883
1883
1885-1886
1886
1886
1887
1887
1887
1877
1888
1888-1889
1889
1889
1892
1895
1895
1895-1896
1897
1897-198
1898
1900
1900-1901
1901
1902
1902
1902
från
19/9
6/10
20/12
2/5
12/5
9/9
11/4
15/4
15/8
11/9
13/9
13/9
14/9
22/9
1/5
10/5
12/9
17/9
8/10
18/9
19/4
11/5
2/6
23/6
5/7
28/8
15/9
17/11
8/5
12/9
21/4
1/4
26/7
25/8
7/5
11/5
31/8
1/9
2/9
29/8
1/5
2/5
29/6
till
Tjänsgjort på
5/10
10/9
Korv. ”Norrköpng”
Korv. ”Norrköping”
….. ”Hjelmaren”
Ångf. ”Valkyrian”
Stationen
20/12
1/5
11/5
8/9
11/9
14/4
14/8
15/8
12/9
12/9
13/9
21/9
30/4
9/5
11/9
16/9
7/10
8/10
18/4
10/5
13/9
22/6
4/7
27/8
29/8
16/11
7/5
11/9
14/9
30/6
25/7
24/8
31/3
10/5
30/8
31/8
1/9
28/8
31/8
28/6
30/6
Stationen
Kungsholmen
Stationen
Korv.”Norrköping”
Stationen
Stationen
Kungsholmen
Stationen
Stationen
Sjöreserven
Stationen
Stationen
Rekrytkasernen
Stationen
Korvetten ”Saga”
Stationen
Sjöreserven
Stationen
Exercisskolan
Kanonbåt ”Gunhild”
Stationen
Pansarbåt ”Svea”
Stationen
”Hjelmaren”
Stationen
Sjöreserven
Stationen
Fregatten ”Vanadis”
Stationen
Stationen
Stationen
Stationen
Stationen
Stationen
Flottans sjukhus
Stationen
Stationen
Sjöreserven
Stationen
Stationen
Sjöreserven
Stationen
Tjänstetid
Till sjöss
I land
mån dag mån dag Befattning
11
4
2
12
13
11
17
Förmärsgast
Stormmärsgast
Toppsegelgast
Enl.komp Olaf´s
uppgift
10
2
4
16
10
10
4
Slupgast
Stormärsgast
3
4
4
12
7
4
Garnisonstjänst
1
2
6
1
8
8
9
5
Diverse
Stugvakt
Förmärsgast
7
5
21
1
2
4
6
22
21
Diverse
Stugvakt
Skansgast
Backsgast ?
12
1
24
2
5
4
2
3
22
7
Diverse
Backsgast
2
3
7
15
12
1
3
11
26
1
10
4
27
1
1
1
3
1
28
2
Garnisonstjänst
Garnisonstjänst
Kompanitjänst
Varfvet
Sjukhuskorpral
Öfvrig post
Öfvrig post
Diverse
Öfvrig post
Öfvrig post
Diverse
Öfvrig post
Uppfö Tjänstrande barhet
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
B
B
A
B
B
8
8
9
8
8
7
10
10
8
9
9
3
År
från
till
Tjänsgjort på
1903
1903-1904
1904
1905
1905
1906-1907
1907
1/9
2/9
31/8
12/5
29/10
1/9
17/4
1/9
30/8
Stationen
Sjöreserven
Stationen
Sjörreserven
Stationen
Exercisskolan
Sjömanskårens
kasern
1872
1874
1877- 1/9
28/10
30/10
16/4
30/8
Tjänstetid
Till sjöss
I land
mån dag mån dag Befattning
12
5
7
4
Lodhyvning
Lodhyvning
Rorgång
Infanteriexercis
Sabelhuggning
Exercis med segeloch rundhult
Rodd med båtsegling
Målskjutning med gevär
1
4
1
20
2
18
16
Öfvrig post
Diverse
Öfvrig post
Stugvakt
Öfvrig post
Stugvakt
Arrestkarl
3
2
2
3
3
2
2
6,0
Straff.
1888-11-15 Förbrytelse:Fylleri
Straff: 3 dagars vaktarrest utan tjänstskyldighet
Enligt strafflagen för krigsmakten.
Kap.11 § 148.11och Kap.7 § 102
Utdömt av Varfvschefen.
Uppfö Tjänstrande barhet
10
10
10
10
10
10
9
9
9
10
10
10
10
4
Generalmönsterrulla öfver Östergötlands
Båtsmanskompani år 1897.
Brunneby Nr. 94
Fyrberg AxelWilhelm Lundgren född i Borg och Löth
Född 1853-03-31. Antagen 1870-02-25.
Ålder 44 1/12. Tjänstetid 27 2/12
Tjänstbarhetsklass 3
Uppmuntringsklass 2.
Generalmönsterrulla öfver Östergötlands
Roterings-Båtsmanskompani år 1902. Tåby socken.
Brunneby Nr.94
Fyrberg Wilhelm Lundgren född i Borg och Löth.
Född 1853-03-31 Antagningstid 1870-02-25
Ålder 49 1/12. Tjänstetid 32 2/12
Tjänstbarhetsklass 3
Uppmuntringsklass 1
Mönstrad 1902-05-05
År 1902 den 5 maj förrättades generalmönstring med Östergötlands Roteringskompani,
hvarvid förhållandet befanns sådant som anteckningarna i denna rulla utvisar
Generalmönstringsplatsen Carlskrona som ofvan .
J.Hägg
Generalmönsterherre.