Produktblad, TKB

Produktblad, TKB
1
PRODUKTBESKRIVNING
Byggnad:
Fundament, tak och ytterväggar är tillverkade i prefabricerad betong. Fundamentet fungerar även som oljeuppsamlingskärl och rymmer 100% av transformatoroljan vid ev. läckage. Dörrar till Hög- och Lågspänningsutrymme är som standard tillverkade i betong men
kan som alternativ fås i målad aluzinkplåt. Dörrar till transformatorutrymme är tillverkade i målad aluzinkplåt. Taket är som standard
platt kuverttak med 5 gr. lutning. Samtliga dörrar är förberedda för cylinderlås.
Transformatorrum:
Transformatorutrymmet är dimensionerat för upp till 1250 kVA hermetiskt sluten, oljeisolerad transformator.
Observera att transformatorers dimensioner varierar, och kontroll måste göras att vald transformator passar i stationen.
Ventilation sker genom ventilationsgaller av labyrinttyp i transformatorrumsdörrarnas övre och nedre del. För samtliga TKB stationer
gäller temperaturklass K10.
Mellanspänningsutrustning:
Vi utrustar stationerna med högspänningsdel efter kundens behov och önskemål. För TKB används RMU-ställverk typ unerRING® och
solidRING® samt alternativ av andra fabrikat. Mellanspänningskablarna till transformatorn är som standard 50mm2 Al. Om RMU ställverkets transformatormatning innehåller vakuumbrytare är kabelarean 95 mm2 Al.
Lågspänningsutrustning:
Stationen är avsedd för lågspänningsställverk av typen LKL som finns i 1600A och 2500A utförande. Skenor/ställverk levereras förberedda för- eller inklusive lister av fabrikat ABB Kabeldon alt. Cewe.
LKL kan förses med kundanpassad mätutrustning och lokalkraft. Kontakta KL Industri för mer information.
Exempel på RK-förband;
För en 800 kVA transformator är RK-förbandet 2 x 400 mm2 per fas inkl. erf. kabelskor.
För en 1250 kVA transformator är RK-förbandet 3 x 400 mm2 per fas inkl. erf. kabelskor.
Testning och standarder:
TKB är tillverkad och testad enligt IEC 62271-202.
Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendationer enl. EBR KJ59:08.
Produktblad, TKB
MÅTT, UTRYMMEN OCH ANTAL HSP-FACK
Måttuppgifter:
Stationstyp
TKB1
TKB2
Yttermått
LxBxH
Höjdmått ovan mark
H
3090 x 2562 x 2888
2288
3090 x 4960 x 2888
2288
Kuverttak
taklutning
Vikt exkl. transformator *)
9500 kg
5°
16500 kg
*) Inkl. Standard HSP- och LSP utrustning
Transformatorutrymme:
Stationstyp
Mått
LxBXH
Max transformator
Lyft inkl. transformator
TKB1
2200 x 1300 x 2500
1250 kVA
Ja
TKB2
2200 x 1300 x 2500
2 x 1250 kVA
Ja
Mellanspänningsställverk:
Stationstyp
Antal fack RMU
12 och 24 kV
TKB1
5
TKB2
2x5
2
Produktblad, TKB
UTSEENDE
Fasadval och Färger:
Stationens väggar och dörrar kan anpassas till kundens önskemål (matrisgjuten träpanelsimitation, frilagd ballaststen m.fl.).
Som standard levereras TKB stationerna med fasader i infärgad puts, som kan färgsättas i valfri NCS kulör.
Taket är som standard omålat platt kuverttak med 5 gr. lutning, men kan fås som sadeltak med falsad plåt eller tegelimitation.
För mer information angående val av olika färger, fasadtyper och tak, kontakta KL Industri.
Nedan ett urval av standardfärger.
Infärgad puts:
Gul - NCS S1510-Y20R
Grå - NCS S2502-Y
Svart - NCS S9000-N
Röd - NCS S5040-Y80R
Grön - NCS S6005-G50Y
Vit - NCS S0500-N
NCS S1510-Y20R
NCS S2502-Y
NCS S9000-N
NCS S5040-Y80R
NCS S6005-G50Y
NCS S0500-N
TILLVAL
Filterkasetter till trafodörrar
KL Industri AB
Box 2039, 612 02 Finspång
Tel +46 122 243 00 Fax +46 122 501 02
www.kl-industri.se
Ver. 201509.1
3