En räntefond med extra spets

CARNEGIE EMERGING MARKETS
CORPORATE BOND
En räntefond med
extra spets
Lite högre risk, men också goda möjligheter till avkastning:
Nya Carnegie Emerging Markets Corporate Bond är här.
Text: HANS HEDSTRÖM, vd Carnegie Fonder
C
arnegie Fonder var, i och med
nordiska företag har vi god kunskap om
lanseringen av Carnegie Corporate
många företag på emerging markets. Vi har
Bond 2009, en av pionjärerna
ju i nära 20 år varit aktiva aktieförvaltare
på den svenska fondmarknaden med en
på dessa framväxande marknader. Även
företags­obligationsfond. Finanskrisen hade
på många emerging markets har en
företagsobligationsmarknad vuxit fram. Vi
börjat leda till att bankerna reducerade sina
tänker nu återigen ta på oss pionjär­rollen på
balansräkningar, vilket tvingade företagen
den svenska fondmarknaden, denna gång
att hitta alternativa finansieringsvägar.
genom att starta en fond som investerar i
Vi gjorde bedömningen att den då
företagobligationer på emerging markets:
relativt outvecklade marknaden för
Carnegie Emerging
företagsobligationer
På dessa marknader går det att Markets Corporate
därför skulle växa.
hitta många obligationer som Bond.
våra förväntningar
har
överträffats ger betydligt bättre ränta än motsvaPå dessa marknader
med råge. Carnegie
rande nordiska”.
går det att hitta många
Corporate Bond är
obligationer
som
nu vår näst största fond och avkastningen
ger
betydligt
bättre
ränta
än
motsvarande
har varit mycket konkurrenskraftig.
nordiska. Risken är visserligen större, men
Fonden belönas också med fem stjärnor
vi tror att vi genom att använda samma
av Morningstar.
angreppssätt som i Carnegie Corporate
Bond – det vill säga utgå från vår kunskap
Det faktum att risken är lägre än för
om bolagen – ska kunna
aktier och att annat räntesparande
se till att göra risken
har haft svårt att ge bra avkastning
till en möjlighet. Att
har lockat många investerare till just
vi nu dessutom redan
företagsobligationer.Vid starten 2009 var
från början har en bra
vårt räntekunnande ganska begränsat.
räntekunskap gör läget
Däremot hade vi god kunskap om
ännu bättre.
företagen som emitterade obligationerna,
kunskap som vi förvärvat under flera
decennier av aktiv aktieförvaltning. Att
utgå från kunskapen om företagen har
visat sig vara ett vinnande koncept. Under
tiden har vi också skaffat oss riktigt bra
räntekunskap.Vid sidan av svenska och
carnegie fonder
carnegie emerging markets corporate bond
 Carnegie Emerging Markets
Corporate Bond är till för dig som
vill ge ditt räntesparande en högre
förväntad avkastning...
 …och för dig som vill diversifiera
din ränteportfölj.
 Den förväntade årliga avkastningen
är 4-5 procent, i dagens lågräntemiljö.
 Förvaltningsarvode: 1,2 procent
 Fonden startar den 16 november.
 Kontakta oss på 08-5886 93 50
eller [email protected]
riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. De pengar som placeras
i fonden kan både öka och minska i värde
och det är inte säkert att du får tillbaka
hela det insatta kapitalet. Faktablad och
informationsbroschyr finns på www.carnegie.
se/fonder.
Sid 1
Här växer nya
”EM-Corpen”
Ett spetsigare räntesparande som kompletterar dina aktiefonder.
Nu startar Carnegie Emerging Markets Corporate Bond, som har
högre förväntad avkastning än Carnegies andra räntefonder. Men
så är risk­nivån också lite högre.
Text: ERIK AMCOFF
P
först på senare tid som också företagen
har börjat finansiera sig med hjälp av
företagsobligationer.
– Men numera är företagsobligationer
mycket vanliga på tillväxtmarknader.
Det är ett tillgångsslag som erbjuder en
god diversifiering, både mellan regioner
och bolag med varierande risknivå. Det
har hänt otroligt mycket, säger Mikael
Engvall.
å Carnegie Fonder har
den nya fonden redan fått
smeknamnet ”EM-Corpen”,
helt enkelt för att den är en
emerging markets-orienterad
version av ”Corpen”. Och Corpen, det
är femstjärniga Carnegie Corporate Bond
som sedan 2009 investerar i nordiska
företagsobligationer. Med dagens låga
räntenivåer siktar Carnegie Corporate
Bonds förvaltare på en årlig avkastning på
runt 3–4 procent, och i den nya fonden
finns det större potential.
Corporate Bond tillsammans med Mona
Stenmark.
– I länder som Indien, Ryssland och
Brasilien kan vi hitta företag som är minst
lika välskötta som sina västerländska
motsvarigheter, men som straffas för att
de är verksamma i dessa länder. Det fina
i kråksången är att EM-Corpen därmed
kan skapa en avkastning som är ungefär
1 procent­enhet hög­re än i Corpen, säger
Mikael Engvall, som förvaltar den nya
fonden Carnegie Emerging Markets
Allt fler aktiemarknader
Det
i tillväxt­
r egionerna har
erbjuder en god diversifiering,
öppnats för handel, och
både
mellan
regioner och bolag med
har varit det naturliga
alternativet för den som
varierande risknivå”.
vill ha exponering mot
västerländska mot­svarigheter, även om de
dessa länder och deras företag. Många
har samma kre­dit­betyg. Omvänt innebär
tillväxtländer har länge varit aktiva
det att fonder som Carnegie Emerging
emittenter av obligationer för att
Markets Corporate Bond får bättre betalt
finansiera sina statsbudgetar, men det är
för att låna ut pengar till, exempelvis, en
sydafrikansk teleoperatör än om fonden
skulle låna ut pengar till en brittisk
EM-företag lånar med måtta
Företags skuldsättning på tillväxtmarknader och i USA
STW (bp)
operatör – trots
att det sydafrikanska
5
800
High Yield
Investment Grade
företaget
har
en
lägre
skuldsättning och
4,6
4
ett
snarlikt
kreditbetyg
.
3,7
Ränteskillnad (spread), high yield-bolag (betyg BB)
1000
Emerging Mkts
Baspunkter
300
Baspunkter
Spread
150
600
2012
2013
2014
2015
0
3
Tillväxtmarknader
2
USA
1
1,3 1,2
0
A
3,1
2,2
2,9
1,7
BBB
BB
B
Xxxxxxx xxxxxxxxx skulder
Företags skuldsättning i USA och på tillväxtmarknaderna
/EBITDA
Sid 25
4
Investment Grade
High Yield
Källa: BOAML
4,6
carnegie emerging markets corporate bond
Källa: BOAML
2011
Källa: J.P. Morgan
200
USA
Kvot nettoskuld/EBITDA
Dyrare krediter för EM-bolag
De senaste decennierna har betydande
volymer kapital i olika former sökt
sig mot världens tillväxtmarknader.
Det som lockat investerare har varit
möjligheten att nå exponering mot bolag
verksamma i en miljö där BNP växer, där
befolkningspyramiderna verkligen ser ut
som pyramider och där ekonomierna ofta
varit föremål för struk­turella reformer
som drivit på tillväxten.
I takt med att marknaden vuxit har
likviditeten blivit bättre, vilket är
avgörande för Carnegie Fonders
för valtare. Även den så kallade
genomlysningen har förbättrats, vilket
innebär att tillgången till information om
företagen har blivit bättre och av högre
kvalitet än tidigare.
Men trots det får företag på tillväxt­
marknader fortfarande betala högre rän­
ta på sina
är ett tillgångsslag som lån än sina
– Fenomenet 600
gäller för både investment
grade och high yield, det vill säga både för
företag med höga kreditbetyg och för
400 kreditbetyg. Vi komdem med lite lägre
mer att investera i både och, precis som
200
carnegie fonder
Carnegie Corporate Bond, säger Mikael
Engvall.
Att företag på tillväxtmarknader generellt
sett alltså har lägre en skuldsättning än
västerländska bolag tål att upprepas. Ser
man en övergripande jämförelse mellan
hur mycket kontanta medel företagen har
i förhållande till sin skuld så har tillväxtmarknadsbolag ofta en klart hög­re andel.
Lägre skuldsättning, mer likvida medel på
balansräkningen och samtidigt en hög­
re avkastning jämfört med andra företag
i samma ratingkategori. För en investerare som söker bolag vars obligationer ger
en god riskjusterad avkastning så är tillväxtmarknadernas företagsobligationer
uppen­barligen intressanta investeringsmöjligheter. Men som alltid finns det förstås riskfaktorer att beakta.
– Den politiska risken är ofta större på
tillväxtmarknader än på utvecklade marknader, säger Mona Stenmark.
– Rysslands ansträngda relationer med
väst och lågt politiskt förtroende i flera länder i Sydamerika är exempel på faktorer som har påverkat prissättningen på
före­tagsobligationer de senaste åren. Precis som aktiemarknaden kräver högre avkastning för investeringar i regioner med
poli­tisk osäkerhet så vill också långivare
ha bättre betalt, fortsätter Mona.
Och även om genomlysningen har förbättrats dramatiskt de senaste åren så är
den i många fall alltjämt något sämre än
vad till exempel investerare i Sverige är
vana vid. Dessutom saknar många tillväxt­
ekonomier den historik som mer utvecklade marknader har, och det finns ibland en
osäkerhet från investerare och kreditgivare
om stabiliteten i regelverk och lagstiftning.
Hans Hedström, C
arnegie Fonders vd,
framhåller vikten av aktiv förvaltning för
att kunna navigera rätt, oavsett om det
gäller svenska aktier eller företagsobligationer på tillväxtmarknader.
– Idén är enkel. Carnegie Emerging Markets Corporate Bond lånar ut pengar till
välskötta företag på världens tillväxtmarknader, till så bra ränta som möjligt, säger
Hans Hedström, som tycker att fonden är
ett självklart steg för Carnegie Fonder.
– Vi har investerat i företag på tillväxtmarknader sedan 1996 och var bland de
första att starta en fond inriktad på nordiska företagsobligationer. Vi kan krediter
och vi kan tillväxtmarknader, och vår filosofi med fokuserad värdeförvaltning möjliggör en klart attraktiv avkastning i Carnegie Emerging Markets Corporate Bond,
säger Hans Hedström.
Högre ränta på tillväxtmarknader
Företag på tillväxtmarknader har starkare balansräkningar än branschkollegor i väst.
Ändå får de betala högre låneräntor. Det utnyttjar Carnegie Emerging Markets Corporate Bond.
Företag
Verksamhet
Anställda
Börsvärde
Omsättning
EBITDA1
Skuldkvot2
Kreditbetyg3
Ränta (förfalloår)
Detaljhandel
Vodafone
Brittisk tele­operatör med
runt 450 miljoner mobil­
abonnenter.
101 000
720 miljarder SEK
538 miljarder SEK
152 miljarder SEK
1,9
BBB+
3,2 procent (2023)
Repsol
Spanskt energiföretag med
verksamhet i ett 40-tal
länder.
27 000
144 miljarder SEK
438 miljarder SEK
46 miljarder SEK
2,5
BBB–
0,6 procent (2018)
Tesco
Global livsmedelskedja. Runt
8 000 butiker i världen.
MTN Group
Sydafrikansk mobil­operatör
med 223 miljoner kunder i
Afrika/Mellanöstern.
25 000
189 miljarder SEK
91 miljarder SEK
40 miljarder SEK
0,1
BBB
4,2 procent (2024)
Gazprom
Olje- och gasgigant, majoritetsägd av ryska staten.
Meravkastning EM +1 procentenhet
1
carnegie fonder
518 000
180 miljarder SEK
653 miljarder SEK
43 miljarder SEK
2,9
BB+
2,2 procent (2020)
460 000
346 miljarder SEK
695 miljarder SEK
244 miljarder SEK
0,8
BB+
4,6 procent (2018)
Cencosud
Chilensk detaljhandelskedja
med 644 butiker i Sydamerika.
140 000
48 miljarder SEK
129 miljarder SEK
9 miljarder SEK
2,8
BBB–
3,8 procent (2021)
Företag på framväxande marknader
Anställda
Börsvärde
Omsättning
EBITDA1
Skuldkvot2
Kreditbetyg3

Ränta (förfalloår)
Energi
Företag på utvecklade marknader
Företag
Verksamhet
Telekom
+4 procentenheter
+1,6 procentenheter
Resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. 2 Nettoskuld dividerad med EBITDA.
3
Kreditbetygsskala: Från AAA (lägst risk) till D (betalningsinställelse, högst risk).
carnegie emerging markets corporate bond
Sid 3
Mona.
Mikael.
RÄNTEFÖRVALTNING MED BOLAGSKOLL
fondduo.
Den nya fonden
Carnegie Emerging Markets
Corporate Bond förvaltas av
Mona Stenmark och Mikael
Engvall.
Sid 4
Mona Stenmark har arbetat i finansbranschen sedan 2003, först
som riskanalytiker och sedan som
förvaltare av aktie­fonden Carnegie
Emerging Markets. Mona har därmed stor erfarenhet av att analysera
och investera i många av de företag
som den nya fonden – Carnegie
Emerging Markets Corporate Bond
– nu kommer att låna ut pengar till.
carnegie emerging markets corporate bond
Mikael Engvall har arbetat i finansbranschen sedan 1996, varav i
drygt tio år som ansvarig för Carnegies analys och mäkleri för aktier på
tillväxtmarknader. Sedan 2014 har
han varit en del av förvaltarteamet
bakom Carnegies ränte­fonder, bland
annat Carnegie Corporate Bond.
carnegie fonder
”Företagsanalysen är
avgörande”
Investment grade eller high yield? Asien eller Latinamerika? Här
svarar förvaltarna Mikael Engvall och Mona Stenmark på några
vanliga frågor om Carnegie Emerging Markets Corporate Bond.
V
ilken avkastning
räknar ni med i den
nya fonden?
”Vi räknar med att
Carnegie
Emerging
Markets Corporate Bond ska kunna
ge ungefär 1 procentenhet mer per år
över en konjunkturcykel än vad man
kan förvänta sig i Carnegie Corporate
Bond som investerar i nordiska
krediter. I nuvarande lågräntemiljö
innebär det 4-5 procent på rullande
tolv månader.”
kategorierna, men snittet kommer att
vara investment grade. Fokus kommer
vara intervallet BB till BBB, det vill
säga gränslandet mellan IG och HY. ”
Hur ser nivån av defaults ut på era
marknader?
”Över tid har det inte varit någon
större skillnad i andelen defaults, utan
den har legat på samma nivå som på
utvecklade marknader. Däremot är
volatiliteten i defaults något högre på
tillväxtmarknader.”
Varför ger krediter på tillväxtHelst ska vi hitta bolag som
marknader bättre avkastning än
både har exponering mot
nordiska?
”Det är samma fenomen som växande inhemsk konsumtion
för aktier, där avkastningskravet samt export”.
på tillväxtmarknader tenderar att
vara högre än på mer utvecklade
marknader. När det gäller krediter
Hur kommer den geografiska
är historiken relativt begränsad och
fördelningen se ut?
underliggande volatilitet normalt
”Företagsanalysen är avgörande, men
högre, vilket kan vara en förklaring till
vi kommer förmodligen att investera
den högre avkastningen.
på samtliga EM-kontinenter och
Många EM-länder har en historik
därmed ha exponering mot såväl Asien,
av till exempel hög inflation eller en
Afrika/Mellanöstern, Östeuropa och
volatil valuta, vilket företag straffas
Latinamerika.
för trots att de själva ofta är mycket
Vi kommer att leta efter bolag som
välskötta. Ta till exempel mexikanska
ger god avkastning utan att de är
Pemex, som har en stark huvudägare
alltför känsliga för rörelser i den lokala
och en låg skuldsättning, men ändå
valutan. Helst ska vi hitta bolag som
måste betala en ränta på 3,0 procent. ”
både har exponering mot växande
inhemsk konsumtion samt export.
Investerar ni i investment grade
En annan aspekt är att företag som
(IG) eller high yield (HY)?
lånar i dollar eller euro också bör ha
”Vi kommer investera i båda
motsvarande intjäning i dessa valutor,
carnegie fonder
carnegie emerging markets corporate bond
alternativt att de hedgar sin exponering
mot utländsk upplåning.”
Fonden valutasäkras till kronor.
Varför gör ni det?
”För att fokus ska ligga på
bolagskrediten och att avkastningen
inte ska vara direkt beroende av
valutarörelser
Valutasäkringen
innebär att vi får kompensera, eller bli
kompenserade, för räntedifferensen
mellan kronor och den valuta
som lånet är utgivet i vilket främst
kommer vara USD och Euro. Detta är
egentligen ingen kostnad utan kan slå
åt båda hållen beroende på ränteläget.
Kostnaden för att rulla hedgen är
marginell och beror på spread i aktuell
valuta.”
Hur skulle fonden påverkas av
stigande marknadsräntor?
”Kraftigt stigande marknadsräntor
skulle på kort sikt påverka fonden
negativt, men skulle över tid lyfta den
förväntade avkastningen i fonden. Vi
kommer dock att i ett globalt perspektiv
hålla en förhållandevis kort duration i
portföljen, cirka tre år, vilket minskar
inverkan av högre räntor jämfört med
en genomsnittlig EM-kreditfond.
Globalt är obligationer med fast
ränta vanligare än i Norden, där många
bolag emitterar obligationer med rörlig
ränta, utifrån detta finns en ökad
känslighet för stigande räntor.”
Sid 5
Avkastning, riskspridning, handel…
Sex svar om Carnegies nya fond
Indonesien platsar.
”Corpen” Inspirerade.
Koppling hit.
är det här
1 Vad
för en fond?
startar ni
2 Varför
fonden nu?
länder och företag
3 Vilka
investerar fonden i?
Svar: Carnegie Emerging Markets Corporate Bond
är en räntefond som investerar i företagsobligationer på tillväxtmarknader. Det innebär att vi lånar
ut pengar till företag i till exempel Indien, Indonesien och Sydafrika, och för det får vi ränteintäkter.
Svar: 2009 startade vi Carnegie Corporate
Bond, som investerar i företagsobligationer i
Norden. Det har gått mycket bra – fonden har
fem stjärnor hos Morningstar – och nu ser vi liknande möjligheter på tillväxtmarknaderna. Där
finns gott om fina och stabila företag som är väl
genomlysta, och vars obligationer erbjuder en
konkurrenskraftig avkastning.
Svar: Länder är egentligen ointressanta för oss,
men företagen ska ha en tydlig koppling till tillväxtmarknader. Det är nämligen den kopplingen
som möjliggör en högre avkastning, eftersom länderna betraktas som lite mer riskabla. Företagen
vi investerar i ska vara välskötta och ha en fin historik och en stark marknadsposition, och gärna
starka ägare.
Minska eller öka risken.
Mer risk = större potential.
Finns överallt.
risk och
4 Vilken
avkastning får fonden?
vem
5 För
passar fonden?
gör jag för
6 Hur
att investera?
Svar: Vi bedömer risknivån som lite högre än
i Carnegie Corporate Bond, men lägre än i
blandfonden Carnegie Strategifond. Som det
ser ut i dag siktar vi på en årsavkastning ungefär
1 procentenhet högre än för Carnegie Corporate
Bond, som i dag avkastar 3–4 procent.
Svar: Carnegie Emerging Markets Corporate
Bond kan passa den som vill ha en högre avkastning på sitt räntesparande, och därmed är
beredd att ta lite mer risk. Den kan också passa
som komplement i en bredare, aktietung fondportfölj där man vill ta ned risknivån.
Svar: Fonden kommer att finnas för handel på
många plattformar, bland annat hos nätmäklare.
Man kan förstås också spara i fondkonto direkt
hos oss på Carnegie Fonder. Kontakta oss!
FONDSTART: Börja spara i vår nya fond
 Förvaltarnas bedömning är att risknivån i Carnegies nya fond är lite högre än för räntefonden Carnegie Corporate Bond, men
lägre än för blandfonden Carnegie Strategifond. Carnegie Emerging Markets Corporate Bond kan därför vara en fond för dig som
vill ta lite högre risk i ditt räntesparande, eller vill minska risknivån i ditt aktiefondsparande. Fonden startar i november och har
en förvaltningsavgift på 1,2 procent per år.
Undrar du något?
Sid 6
Välkommen att höra av dig till våra fondspecialister på 08-5886 93 50,
eller mejla till [email protected], om du har några funderingar!
carnegie emerging markets corporate bond
carnegie fonder
”EM-corpen” i pressen
Carnegie Emerging Markets Corporate Bond har redan
uppmärksammats i pressen. Här är några artiklar.
Placeringsguiden, november nr 11
Dagens Industri 6 oktober
Finwire den 28 oktober, läs hela artikeln på carnegiefonder.se
carnegie fonder
carnegie emerging markets corporate bond
Sid 7