Anna Kinberg Batra utesluter inte extra val

Nr 2.2015
Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Vi vet ju inte när vi får möta väljarna nästa gång. 13
Istället för
en blomma 9
Win-win för fast
HH-förbindelse 14
Anna Kinberg Batra
utesluter inte extra val
12–13
Världsarvstaden Karlskrona är en fantastisk stad uppbyggd på 33 öar.
Mitt i Staden, mitt i skärgården, alldeles intill vattnet och skärgårdstrafiken
ligger Scandic Karlskrona som byggdes 2010. Hos oss finns rum för kreativa möten.
Rum som lånat namn av öar i Karlskronas skärgård.
MÖTEN VID HAVET
LÅT SVERIGES
VACKRASTE SKÄRGÅRD
BLI EN DEL AV
DITT MÖTE
BOKA NÄSTA MÖTE PÅ SCANDIC KARLSKRONA
Utöver moderna miljöer på Scandic Karlskrona erbjuder Karlskrona unika aktiviter i samband
med Ert möte. En vacker skärgård, ett världsarv med spännande historia och en nyöppnad ubåtsmuseum
i världsklass är något av det som Karlskrona erbjuder.
Beställ gärna vår konferensfolder eller kontakta oss för en offert till Ert nästa möte med eller utan
övernattningar och aktiviteter.
Kontakta oss på +46 455 372013 eller via [email protected]
scandichotels.se/karlskrona
ledare
Politikens horisont
ISSN 0 2 8 4 -14 6 0 © 2015 · Sydsvenska
Industri- och Handelskammaren.
Sydsvenskt Näringsliv utkommer med
4 nummer årligen.
A n s va r i g u t g i va r e Stephan Müchler, Handelskammaren.
r e da k t ö r – Ko n ta k t– Pr e n u m e r at i o n e r
Caroline Rundberg, Handelskammaren.
Tel 040-690 24 32.
[email protected]
A n n o n s e r Media Support AB,
Charlotte Blomfeldt. Mjöhultsvägen 62,
254 76 Allerum. Tel 042-12 43 00.
[email protected]
l ayo u t– Pro d u k t i o n Grafix Konsult AB,
Ängdalavägen 36, 217 47 Malmö.
Tel 040-644 46 70. www.grafix.se
O m s l ag s bi l d Anna Kinberg Batra är
sedan januari partiledare för Nya Moderaterna. Samtalet med Per Tryding kretsade
kring Saudi-frågan, kompetensförsörjning
och det parlamentariska läget. Kinberg
Batra åker ofta och gärna till Skåne, där
hennes smultronställe är Lund och
hemma hos svärmor.
Sidan 12-13. Foto: Gustav Wiking.
V i påv e rk a r · V i s t ö de r · v i s a mm a nf ö r
Handelskammaren är en privat organisation
som arbetar i sydsvenska företags intresse.
Vi påverkar företagens villkor genom bland
annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom
service inom internationell handel och olika
utbildningar. Vi sammanför företag i olika
nätver­k och på våra många möten. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag
och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.
Regeringen har precis lagt sin vårbudget och försöker nu sälja in den som en satsning
bland annat för nya jobb. Målet är att ligga i Europatoppen vad gäller låg arbetslöshet,
men att det är långt dit är nog de flesta överens om. Sverige ligger på en halvmedioker
mittenplacering med länder som exempelvis Danmark och Storbritannien före sig.
Toppar gör Tyskland och Österrike. Det är inget fel på ambitionen, men frågan är hur
man med ökade pålagor för näringslivet eller utan substantiella satsningar på integra­
tion, skola eller infrastruktur skall nå dit.
Oppositionens retorik går givetvis ut på att Sverige behöver en helt annan politik för
att klara framtiden. Men likväl har man gjort upp om att inte ställa sig i vägen för rege­
ringens kommande budgetar. Dessutom är det väl lite si och så med
trovärdigheten ibland. Nu vill man stärka försvaret, som man under
två mandatperioder var med om att skära ned kraftigt. Inte konstigt
att det kokar här och var i leden hos oppositionen.
De flesta, det vågar jag påstå, är helt överens om att vi behöver en
betydligt bättre integration av invandrare i vårt samhälle. Vi vill se dem
på våra arbetsplatser, där de också kan lära sig svenska, och inte på
SFI-utbildning på någon förläggning. Det kräver en flexiblare arbets­
marknad och mer differentierad lönesättning.
Att vi befinner oss i global konkurrens med övriga världen och
därför måste se till att företagandet i Sverige ska ha en konkurrens­
kraftig kostnadsbild inser också de allra flesta. Statsminister Stefan
Löfven gjorde sitt för att övertyga Handelskammarens medlemmar
om detta då han talade på vårt höstmöte för några månader sedan.
Sverige har trots detta världens näst högsta skattetryck och det är på
väg att öka igen.
Vidare är det få som bestrider att kvaliteten på våra skolor, vägar och järnvägar är
avgörande för landets framtid. I få jämförbara länder är lärarnas löner och yrkets status
så lågt. Och när det gäller infrastrukturen satsar vi mindre än de flesta OECD-länder.
En övervägande majoritet av väljarna är överens om vad som behöver göras, men
ändå händer så lite. Varför?
Troligtvis finns förklaringarna att söka på många håll. En förklaring är att det nu finns
politiska krafter med inflytande som på allvar tror att staten är bäst
på att skapa nya jobb, inte företag eller entreprenörer. En annan
förklaring ligger i att politikens fokus många gånger, trots vad man
säger ifrån talar­stolarna, tycks ligga på kortsiktiga segrar i syfte att
toppa opinionsmätningar, vinna val och säkra sina egna positioner.
Politikens horisont i praktiken skiljer sig markant mot politikens
horisont i retoriken.
En övervägande majoritet
av väljarna är
överens om
vad som behöver göras, men
ändå händer
så lite. Varför?
VÄxJÖ
HALMSTAD
KALMAR
KARLSKRONA
KRISTIANSTAD
HELSINgBORg
MALMÖ
Foto: Lars Lydig
Handelskammaren
Skeppsbron 2, 211 20 Malmö
Tel 040-690 24 00
Fax 040-690 24 90
[email protected]
www.handelskammaren.com
Stephan Müchler, VD
Handelskammaren
3
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
i korthet
Forskning
Ugnen på
sedan 1890
l Målerås Glasbruk fyller 125
år. Detta firas bland annat med
en invigning av två nya utställ­
ningar av Mats Jonasson och
Ludvig Löfgren. Dessutom är
Stefan Brandstedt ny produk­
tionschef på glasbruket.
På nytt jobb
l På HD-Sydsvenskan efter­
träds Lars Dahmén av Pontus
Bodelsson, som tillträder den
1 augusti. Pontus Bodelsson
blir då koncernchef för HDSydsvenskan.
l Skandinaviens ledande till­
verkare av vagnar, Konga Meka­
niska Verkstad AB, har förvärvat
Industri AB Hjalmar Johansson
i Anderstorp som tillverkar
helautomatiska rörbockar och
rörsvetsar. Thomas Hiljemark
fortsätter som VD för familje­
företaget Industri AB Hjalmar
Johansson.
10 miljoner
användare i kikaren
l Nya VD:n Istvan Beres leder
en internationell storsatsning
för Malmöbaserade Mikz vars
app, fram tills nu, bara lanse­
rats aktivt i Sverige. I år väntar
lansering i femton nya länder
och siktet är ställt på tio miljoner
användare senast 2017. Bakom
bolaget, mest känt för Zlatanappen, står superentreprenören
Dan Olofsson.
Exportexperter
till Skåne
l Myndigheten Exportkredit­
nämnden har nyligen öppnat
kontor i Malmö. EKNs uppdrag
är att främja svensk export och
hoppas kunna hjälpa små och
medelstora företag i regionen
med exportfrågor. Tidigare har
den södra regionen skötts från
kontoret i Stockholm.
l I augusti går Ferdinand van
Duijvenbode i pension och Ken
Tinebo tar över som verkstäl­
lande direktör för läkemedels­
företaget Cernelle i Ängelholm.
Ken Tinebo har tidigare arbetat
inom bland annat Danone Medi­
cal Nutrition och Astra Zeneca.
l Safeman i Olofström producerar och ska leverera 10 000
hus till FN:s flyktingorganisation UNHCR. Initiativet till de tillfäl­
liga bostäderna kommer från stiftelsen Better Shelter och Ikea
Foundation. Husen kommer hjälpa runt 50 000–60 000 flyktingar.
Därmed anställer Safeman 14 personer och startar en helt ny pro­
duktionslinje med kapacitet på 30 000 hus per år.
Foto: Roxtec
l Karlskronaföretaget Roxtec
startades för 25 år sedan i
grundaren Mikael Blomqvists
garage. Idag har de kunder i 70
länder och 700 anställda varav
200 i Karlskrona. Ett aktuellt
uppdrag för jubilaren är att leve­
rera tätningar till forskningsan­
läggningen Max IV i Lund.
4 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
Stålrör AB förvärvar
l Familjeföretaget Stålrör AB
förvärvar Rotec AB av voestal­
pine Rotec. I och med förvärvet
kommer Stålrör AV i Skandi­
navien börja sälja produkter
tillverkade av voestalpine
Rotec GmbH och voestalpine
Rotec Spzoo.
Stena
Recycling
modernast
i Europa
Läckeby Products
levererar till Kina
l Läckeby Products har genom
sin kinesiska distributör erhållit
en order för tillverkning av
12 stycken slam/vattenvärme­
växlare. De kommer att instal­
leras på Gaobeidian avlopps­
reningsverk i Peking, ett av de
största avloppsreningsverken
i världen.
Foto: Stena Recycling AB
Roxtec fyller 25
och tätar Max IV
l Malmöföretaget Getraw med
naturliga snackbars med raw
food-ingredienser distribueras
numera av Kung Markatta AB.
Getraw har funnits sedan 2013
och är bildat av mor och dotter.
Blekingeföretag får stororder av UNHCR
l Erik Tellgren är ny VD för
Växjö Energi Aktiebolag och
tillträder i juni. Han har tidigare
arbetat inom Lantmännen och
ABB.
l Alex Myers tillträdde sin nya
befattning som VD och koncern­
chef för Getinge i samband med
årsstämman i slutet av mars.
Nu i en butik
nära dig
Foto: Better Shelter.org
Foto: Målerås Glasbruk
Konga Mekaniska
expanderar
näringsliv = konkurrenskraft
l Hur kan vi med hjälp av forskning och utbildning stärka Sveriges kon­
kurrenskraft? Linnéuniversitetet i Kalmar står den 28-29 maj värd för kon­
ferensen; Högskola och Samhälle i Samverkan. Konferensen riktar sig till
beslutsfattare, politiker och representanter från akademi och näringsliv.
l Under förra
verksamhetsåret
återvann Stena
Recycling i Halm­
stad metaller mot­
svarande bygget
av 24 Eiffeltorn. Nu
bygger de Euro­
pas modernaste
återvinning av bilar.
Den nya anlägg­
ningen kommer
nå 95 % material­
återvinning.
Två ubåtar, tack
På nytt jobb
Nibe förvärvar
Texasföretag
l Michael Stjernquist efter­
träder Thomas Carlzon som VD
för IKEA AB. Michael har bland
annat arbetat som finanschef för
de svenska Ikea-varuhusen och
inom Ikea i Danmark.
l Det Texasbaserade företaget
Marathon Heater förvärvas av
Nibe Industrier AB. Marathon
Heater tillverkar avancerade
specialelement för högtekno­
logisk industri. Förvärvet är ett
steg i Nibes strategi att göra
Nibe Element ledande i Nord­
amerika.
l Malmöbaserade Mikz, som
bland annat står bakom den så
kallade Zlatan-appen, har fått
ny VD. Det är Istvan Beres som
tillträtt tjänsten.
l Ny VD på AB Hanson &
Möhring i Halmstad är Christer
Olausson.
Foto: Low Vision International
l Saab Kockums i Malmö har fått en beställning av
regeringen på två nya ubåtar. Omkring 300 specialis­
ter ska vara med och utveckla den nya generationens
ubåtar. Själva byggandet sker i Karlskrona. Totalt får
de kosta 8,2 miljarder.
Första landstingskunden för Hypergene
l Malmöbaserade Hypergene har utsetts till ensam leverantör
av beslutsstöd till Stockholms Landsting, ett avtal värt drygt
3,7 miljoner kronor.
Vinn exportpris
l Sedan 1981 har EXPORT
HERMES årligen delats ut till
företag i Sverige som kunnat
uppvisa förnämliga exportresul­
tat. Sedvanligt delas priset ut
av Kronprinsessan Victoria på
Världshandelsdagen den
27 augusti. Söker gör ni på
www.exportutveckling.se.
Monsterdragare
från Kalmar
Stål & Rörmontage
AB växer
l Med sin största order någon­
sin från Sandvik och återkom­
mande beställningar från kunder
som ABB och Elme Spreader
växer Sölvesborgföretaget Stål
& Rörmontage AB. Med bra
orderingång, fem nya medar­
betare och nya rekryteringar på
gång har året börjat bra.
Foto: Lammhults
l Kalmar Motor AB har nyligen
levererat en gigantisk dragare till
flygplatsen i Frankfurt. Den kan
bland annat dra världens största
flygplan, Airbus 380, och utveck­
lingen har tagit 1 ½ år. Kalmar
Motor AB är ett av de världs­
ledande bolagen i branschen
och med fyllda orderböcker lutar
det åt rekrytering i år.
Designpris till
Växjöföretag
l Niclas Jonasson är ny Gene­
ral Manager på Baxter i Lund
som utvecklar specialiserade
behandlingsmetoder och läke­
medel.
l Ulrik Dahl är ny VD för det
30-årsjubilerande modeföretaget
Park Lane i Helsingborg. Han har
även gått in som delägare och
ersatt den tidigare ensamägaren
Ola Törn-Lindhe som stannar i
företaget som kreativ chef.
l Low Vision har för tredje
gången vunnit pris i Red Dot
Award. I kategorin produktde­
sign vann Low Vision med sin
bärbara läskamera MagniLink
Zip. Företaget tillverkar läs­
kameror för människor med
synnedsättning som med hjälp
av videoteknik kan förstora
text och bild.
Gjort bra affärer
över sundet?
l Då ska du ta chansen att
nominera dig själv eller ett annat
bolag till Øresunddirektbusiness
Award! Prissumman är på
100 000 DKK och går till ett före­
tag som gjort bra business över
sundet. Gå in på oresunddirekt­
business.se för mer information.
Foto: TePe Munhygienprodukter AB
Foto: Copyright Saab AB
Vill du synas här? Maila då pressmeddelanden och företagsnyheter till [email protected] Dessa kan också skickas till
Caroline Rundberg, Handelskammaren, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö. Glöm inte att bifoga bilder!
TePe 50
l Vi gratulerar den Malmö­
baserade tillverkaren av mun­
hygienprodukter TePe som
firar 50-årsjubileum. Under fem
decennier har de gått från små­
skalig produktion av tandstickor
till att ha ett stort sortiment med
distribution i 60 länder.
Växjökapsyler
till rysk vodka
Lammhults inreder tyska banker
l Modulsoffan Area, formgiven av Anya Sebton, har minst
sagt väckt intresse hos en bank i Tyskland. Förra året levere­
rade Lammhults Möbel 117 exemplar av soffan till olika bank­
kontor och i år levereras 240 till, alla i en enhetlig röd färg.
l En stor dryckestillverkare
från Ryssland har valt Embal­
lator Växjöplast som kapsyl­
leverantör. Kontraktet är värt 12
MSEK, sträcker sig över tre år
och är företagets första kontrakt
av dignitet utanför Norden.
Affären bidrar till att företaget
investerar i nya maskiner för
automation.
5
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
Handelskammarens Kalendarium
l Handelskammaren ska påverka, stödja och sammanföra i sydsvenska
företags intresse. En del i detta är de event som vi anordnar, allt för att
medarbetare på medlemsförtagen ska få tillgång till ny kunskap, nya idéer,
inspiration och inte minst nya kontakter. Det är företaget med alla med­
arbetare som är medlem i Handelskammaren. Så ta med kollegorna och
kom! I listan nedan hittar du några kommande aktiviteter. Fler finns på
www.handelskammaren.com/kalendarium där du även kan anmäla dig.
8/5
Växjö Kan dina varor användas i krig?
11/5 Karlskrona Lär dig undvika oseriösa leverantörer
11/5 Kalmar Lär dig undvika oseriösa leverantörer
12/5 Växjö Ett uppkopplat Kronoberg – en agenda för Kronobergs län
12/5 Malmö Mat & Prat för VD-assistenter
18/5 Malmö Projektledning – en vinstgenerator!
19/5 Växjö Exportkunskap för säljare
19/5Malmö CSR – kopplat till företagets affärer
19/5 Växjö Företagsbesök på Willo AB
20/5 Malmö Baltikum, Polen, Ukraina, Ryssland, vad händer?
21/5 Malmö Svensk och dansk arbetsrätt – mer olika än du tror!
21/5 Malmö Nätverksträff med Malmö FF på Swedbank Stadion
22/5 Målerås Företagsbesök – Målerås Glasbruk
26/5Halmstad Lär dig undvika oseriösa leverantörer
28/5 Malmö Handelskammarens Årsmöte 2015
3/6
Malmö Avtalsrätt och aktiebolagsrätt
4/6
Malmö Förändringsledning – skapa bestående förändringar
snabbt
9/6
Malmö Mingla in sommaren – AW på Rosen
17/9 Lund Arbetsrätt; en introduktion
7/10 Växjö Stärk dina avtalskunskaper
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
l I denna ljuva sommartid vill vi tipsa dig om att redan nu boka in
två datum för hösten.
Ett måste för e-handlare Arbetar du på något vis med
e-handel får du inte missa e-Handelsdagen i Kalmar den 22/9.
Tulldagen till Malmö Live Är det istället internationell handel
du sysslar med så rekommenderar vi vårt årliga stora event
Tulldagen. I år tar vi plats i det sprillans nya Malmö Live den 8/10.
Mingla in
sommaren
l Inled sommaren med att träffa
Sydsveriges största affärsnätverk
på Rosen Bar & Dining!
Den 9 juni bjuder vi in till after
work på Malmös enda Marriott­
hotell, Renaissance, som ligger
granne med Lilla torg. Njut av
mat och dryck, träffa andra med­
lemmar och möt sommaren i en
härlig och avslappnande miljö.
Nätverksträff hos Svenska Mästarna
l Du får träffa Niclas Carlnén, Cina Wikeborg och Staffan
Tapper som berättar om Malmö FF:s projekt för ett bättre
samhälle, hur föreningslivet kan samarbeta med staden och
näringslivet. Naturligtvis kommer vi snacka en del fotboll
också. Möjlighet finns att efteråt se matchen mot BK Häcken
så passa på att bjuda med kunder och kollegor. Kom och
träffa andra medlemsföretag och knyt nya kontakter!
Hur ser framtiden ut
för Kronoberg?
l Vilka är de största möjligheterna
och de viktigaste utmaningarna?
Under drygt ett års tid har Han­
delskammarens regionstyrelse för
Kronobergs län, i samarbete med
medlemsföretagen, arbetat fram
en ny vision för länet: Agenda Kro­
noberg. Den är nu klar att sättas
i sjön.
På lanseringen den 12 maj
träffar du Handelskammarens
regionstyrelse och Marcus Svens­
son, politisk chefredaktör för Små­
landsposten, som kommenterar
agendan. Efter övningen bjuder vi
Save the date!
Vilket nätverk passar dig?
på lite enklare förtäring och bubb­
lor i glasen. Anmäl dig via handels­
kammaren.com/kalendarium
l Handelskammaren har ett antal specialnätverk för ytter­
ligare möjligheter till fördjupning och utbyte av erfarenheter.
Kanske passar Trade Network, Unga Ledare, Upphandlings­
nätverket, Asia Business Club, Tankesmedjan, Baltic Sea
Business Network, HR-nätverket eller Inköpsnätverket dig?
Vi har också en mötesserie för VD-assistenter.
Kolla in handelskammaren.com/nätverk.
Kurser för advokater
– nu i Malmö
l Handelskammaren erbjuder sedan årsskiftet
utbildningar för advokater och jurister i Malmö.
Det finns sedan tidigare ett utbud av dylika
utbildningar men då oftast i Stockholm. Han­
delskammaren har startat utbildningar i Malmö
för att möjliggöra utbildning utan tidskrävande
resor och hotel­lövernattningar.
Inledningsvis kommer föreläsarna från
Juridiska fakulteten i Lund. Det är enbart väl
6 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
meriterade forskare med gedigen experti­s som
anlitas.
– Södra Sverige är en tillräckligt stor och
stark region för att själv klara utbildningsbe­
hovet hos advokaterna och juristerna som är
verksamma här. Satsningen möjliggör också en
närmare dialog mellan näringslivet och akade­
mien, säger Gustaf Lorentz, jurist och ansvarig
på Handelskammaren för utbildningarna.
Gustaf Lorentz
Foto: Compuverde
Molnet
– nästa solskenshistoria för
Karlskrona-entreprenören?
Ser ni en Tesla i skytteltrafik längs E22 är sannolikheten stor att det är
Mikael Blomqvist bakom ratten på väg att fixa framtidens datalagring.
Det har gått 25 år sedan han grundade succébolaget Roxtec i sitt garage
och snart tio år sedan han sålde det samma. På frågan vad han gör nu
svarar han skrattande att det är fullt upp. Om några dagar rullar han iväg
på E22 igen, än en gång på väg till USA.
Varför datalagring och vad är
unikt med er lösning?
– Alla producerar bilder, videor
i rasande takt och tänker att
det lagras i ”det där molnet”.
Vad som egentligen händer är
att allt landar i ett datacenter
någonstans i världen. Med vår
mjukvara sänks energibehovet
med 50–60% mot traditionell
hantering, och investeringarna
med 80–90%. De senaste 9–10
månaderna har vi sett ett ökat
fokus på miljön. Ett exempel är
elbilen Tesla och jag tror att vi
även kommer att få se mer av
solceller. Det är som om många
helt plötsligt upptäckt att man
kan använda annan energi. Först
nu tas miljöfrågan på allvar och
det görs något.
Foto: Compuverde
Du är i USA var 6–8 vecka, vad
är på gång?
– Enkelt uttryckt är det en mjukvara som hanterar datalagring i
jättestora mängder, petabyte
som är en miljon gigabyte. Det
vi gör innebär ett paradigmskifte, lagring på ett billigare och
mer effektivt sätt. Det här är en
startup, Compuverde, som jag
har hållit på med ganska länge,
lägger mycket av min tid på och
som vi investerat mer än 100
miljoner i.
Det händer
så mycket på
marknaden
och man
måste vara
på plats.
– M ikael
B lom qvist
På tal om Tesla, hur nöjd är du
med din egen?
– Det är en fantastisk bil, bra
komfort och tekniskt intressant
med bra prestanda. Jag har kört
den ett år och gillar den starkt.
Dessutom kostar elen bara två
kronor per mil. Jag driver på
för fler laddningsstationer,
snabbladdningen är perfekt.
Det är ett nytänkande bolag som
går över gränser i en traditionell
bransch.
Tillbaka till ert bolag, hur går
det för Compuverde?
– Nu börjar det komma ut stora
projekt i Asien och framför allt
i USA där intresset är väldigt
på marknaden och man måste
vara på plats.
stort. Vi har kommit till skarpt
läge och projektet som rullar
går väldigt bra. Vi har bolag som
testkör i vår datahall som är på
17 petabyte.
Som svensk har man ju en del
att name-droppa i the Bay Area,
Spotify, Ericsson, Skype och så
vidare. Hur känns det?
– Det är intressant att komma
från Sverige till IT-meckat, vi har
ju världsberömd spelutveckling
också. Men det är fortfarande
ganska exotiskt att vara svensk.
De flesta kunderna finns i Kalifornien och vi har varit där var
fjärde till sjätte vecka under
fyra år. Det händer så mycket
Hinner du med något annat än
Compuverde?
– Ja, jag sitter ju i Blekinge Tekniska Högskolas styrelse och
driver Michano där investeringarna ligger i fastigheter. Vi jobbar
med att utveckla det lokala
näringslivet i Karlskrona och inviger snart restaurang och butik i
Michano Business Center. Jag är
också inblandad i fler startups.
Du har ju varit engagerad
i Handelskammaren under
många år. Sitter takterna i?
– Så fort jag får tillfälle och
träffar ledande politiker tar jag
upp E22. Den frågan har jag
inte släppt, behovet finns tyvärr
ännu. Det har hänt litegrann
men det ska till mer för att få
Blekinge närmre Öresundsregionen. All infrastruktur är viktig
men E22 viktigast.
Snart är det sommar, kan du
tipsa om något smultronställe?
– Den blekingska skärgården är
speciell, ett världsarv. Eftersom
jag reser så mycket är det skönt
att återkomma hit, hämta energi
och koppla av. Jag har donerat
en båt till Sjöräddningssällskapet
som gjort många insatser. Jag
tycker det är kul att kunna vara
med och bidra till en levande
skärgård.
Caroline Rundberg
caroline.rundberg
@handelskammaren.com
7
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
Västervik nästa för
Samverkardagarna
Samverkardagar har blivit ett återkommande och
uppskattat projekt med syfte att knyta ihop näringsliv,
kommun och universitet. Idén är att näringslivet ska
få bättre koll på vad universitetet har att erbjuda och
universitetet utveckla ett bättre sam­arbete med
det lokala näringslivet. Den 4 juni är det dags
att ta konceptet till Västervik. Mycket
känns igen från tidigare dagar, men det
blir också mycket nytt.
Tidigare har samverkardagarna kretsat kring näringsliv,
kommun och universitetet. Den
här gången lyfts Landstinget in
som aktör. Detta på grund av
sjuksköterskeutbildningen på
Campus Västervik. För både
LNU och Västervik är universitetets avdelning på sjukhuset
viktig och därför är ett besök
inplanerat.
– Lokalt näringsliv och uni-
versitet har mycket att
lära av varandra och vi ser
resultat av våra avklarade och
efterfrågade Samverkardagar,
säger Ulrika Fransson på Handelskammaren.
Dagar med effekt
Anders Svalin och Torbjörn
Håkansson, projektledare respektive samverkanskoordinator
på LNUs avdelning för externa
Samverkardagen i Uppvidinge är den senaste i raden, tidigare
orter är Ljungby, Markaryd, Älmhult, Oskarshamn och Kalmar.
relationer är också
nöjda.
– Vi ser effekter av samverkardagarna. Det skapar projekt,
sammanför företag och ökar
antalet examensarbeten på de
företag som deltar, säger Torbjörn.
Anders fyller i:
– Kopplingen mellan Handelskammaren, kommun, näringsliv och akademien har visat sig
vara en framgångssaga. Vi har till
exempel sett hur företag hjälpt
varandra med arbetskraft efter att
ha träffats på samverkardagarna.
Håll utkik på Handelskammaren.com/kalendarium efter
kommande samverkardag i
Västervik.
Johan Holmer
johan.holmer
@handelskammaren.com
insikt
MER BIL ÄN
FÖRMÅNSVÄRDE.
Lexus hybriddrift är en verkligt begåvad lösning, som ger högre
prestanda och lägre utsläpp. Men Lexus är mycket mer än så,
Lexus är helt enkelt en smart tjänstebil. Punkt, slut. För föraren
såväl som för företaget. En Lexus sänder signaler om kvalitetsmedvetenhet; om ett företag som bryr sig om sin personals
NX 300h BUSINESS FRÅN
1 921 KR/MÅN
*
säkerhet, komfort och trivsel. Men också om miljö och ekonomi.
Tre av de fem Lexus Business-modellerna är miljöklassade,
samtliga har också bland de lägsta utsläppen i sina respektive
segment. Vilket bland annat betyder fem års vägskattefrihet.
Hybriddriften innebär också betydligt mindre slitage på viktiga
komponenter som bromsar och motor, vilket innebär lägre
driftskostnader.
CT 200h BUSINESS
FRÅN 1 379 KR/MÅN*
Lexus Malmö
w w w.lexusmalmo.se
IS 300h BUSINESS
FRÅN 1 829 KR/MÅN*
GS 300h BUSINESS
FRÅN 2 029 KR/MÅN*
Djurhagegatan 17, Malmö.
Öppettider: vardagar 9-18, lördag 11-15.
RX 450h LEGEND
FRÅN 3 529 KR/MÅN*
Tel 040 -29 42 70.
Bränsledeklaration blandad körning: CT 200h: 3,8 l/100 km, CO 2 88 g/km. IS 300h: 4,4 l/100 km, CO 2 103 g/km. GS 300h: 4,7 l/100 km, CO 2 109 g/km. NX 300h: 5,2 l/100 km,
CO 2 121 g/km. RX 450h: 6,3 l/100 km, CO 2 145 g/km. Miljöklass Hybrid (ger reducerat förmånsvärde). Bilarna på bilderna är extrautrustade. *Förmånsvärde netto vid 50% marginalskatt.
8 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
MALMÖ
Foto: Torleif Svensson
Foto: Torleif Svensson
Istället för en blomma
Har du besökt något av Handelskammarens
arrangemang har du säkert sett att vi inte
tackar våra föredragshållare med en blomma
eller choklad. Sedan 2012 delar vi istället ut
gåvobevis som visar att vi satt ett barn i Star
for Lifes program under ett års tid. Ett tack
som ger ringar på vattnet.
Idén till Star for Life föddes när
Dan och Christin Olofsson startade ett affärsprojekt i Sydafrika.
De såg hur invånarna, inte minst
barnen, drabbades av hiv och
aids. Det fick makarna Olofsson
att inleda ett projekt på en lokal
skola. Ett projekt som nu fyller
10 år!
Programmet har sedan dess
utökats till ett hundratal skolor
i Sydafrika och Namibia och
sedan start har man nått över
200 000 studenter, 3 000 lärare
och deras familjer. Under 2014
startade programmet även i Sverige. Idag finns verksamheten i
fem svenska skolor.
Eleverna får tillgång till en
coach som guidar dem genom
vardagens svårigheter, hjälper
dem att förstå vikten av att
uppfylla sina drömmar och att
den enda som kan se till att det
händer är du själv. Tanken är
att förebyggande information
ska samordnas i ett arbete där
man försöker stärka elevens
självkänsla. Därav Star for Lifes
Med närmare
200 arrangemang
om året känns det
bra för oss att ge
våra talare något
som gör gott för
någon annan.
att hjälpa kvinnor att starta
företag för att bli självförsörjande och självständiga. Vi har
också stöttat IM genom gåvobevis för getter till kvinnor i byar i
Uganda. I år har vi även valt att
stötta Ung Cancer. Med närmare
200 arrangemang om året känns
det bra för oss att ge våra talare
något som gör gott för någon
annan. För ingen kan göra allt,
men alla kan göra något.
Ulrika Dieroff
ulrika.dieroff
@handelskammaren.com
betoning på individens drömmar
och förhoppningar och att man
medvetet varvar arbetet med
musik och idrott.
Uppskattat i alla lägen
Handelskammaren har sedan
2012 delat ut närmare 300 gåvobevis, till såväl föredragshållare
vid seminarier som statsministrar vid våra Års- och Höstmöten.
Och gåvan är alltid lika uppskattad. Vi har tidigare samarbetat
med Hand in Hand med syfte
9
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
Ledarskap
i utveckling
Det talas ofta om produktioner som flyttar
utomlands, hur Sverige är för dyrt att tillverka
i och att våra tunga industrier är på väg bort.
Handelskammaren har träffat VD Jenny
Hassan på Atlas Copco Construction Tools
i Kalmar och hon ser ljust på framtiden. Men
vad är egentligen rätt att producera i Sverige,
hur hittar man rätt kompetens och hur arbetar
man bäst med ledarskap?
Med över 44 000 anställda över
hela världen och med kunder i
180 länder är Atlas Copco minst
sagt ett världsföretag. Av 44 000
arbetar ungefär 140 i Kalmar. På
fabriken är innovationsgraden
hög, nästan var fjärde jobbar
med utveckling.
– Utvecklingsgrupperna jobbar
inte bara med produkterna vi
tillverkar här, de jobbar också
mot de andra fabrikerna vi har
inom vår division, i till exempel
Indien och Bulgarien. Vi som
fabrik har som vision att vara
den ledande fabriken i får division och där är tyngpunkten att
vara extremt bra på utveckling
av nya produkter i teknikens
framkant och sedan ta dem i
produktion så snabbt som möjligt. För att lyckas med detta
måste vi självklart kontinuerligt
utveckla och ta tillvara allas
kompetens.
Kanske är det här vi hittar
möjligheterna för Sverige. En
stor del av det svenska industrisamhället har flyttat utomlands.
Det startas ett svenskt dotterbolag i Indien varannan vecka men
behöver det vara ett problem?
– Tittar man på produktion
i Västeuropa har vi helt andra
lönekostnader. Det är en nackdel men vi måste försöka att
hela tiden göra saker bättre, ha
högre kvalitet och högre innovationskraft än andra länder
där lönekostnaderna är annorlunda. Därför behöver vi hitta
andra sätt att göra saker på för
att konkurrera. Mycket handlar
10 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
Jenny Hassan
Ledarskapsutvecklingsprogrammet är
väldigt jordnära och
hårt kopplat till vårt
dagliga arbete eftersom det är där vi
kan göra förändringar
och förbättringar i
vårt ledarskap.
om kunskap och innovation, att
hitta effektiva arbetsmetoder är
viktigt för oss. Men Sverige är
också erkänt duktiga på att ha
hög kompetens.
Vikten av employer branding
Construction Tools är ett eget
bolag i Atlas Copco-koncernen
och tillverkar riggmonterade
hydrauliska brytmaskiner samt
motordrivna handhållna borroch brytmaskiner som används
inom anläggnings- och gruvindustrin världen över. Att vara en
division i ett stort företag som
Atlas Copco och vara belägna i
Kalmar för med sig vissa geografiska utmaningar.
– Vi har ett utbildningscenter
här i Kalmar som hela divisionen
använder, hit kommer folk från
marknadssidan, servicesidan och
säljbolag som ska utbilda sig i
våra produkter. Det hade varit
en fördel om det var enklare för
dessa, vår divisionsledning och
leverantörer att ta sig hit.
Atlas Copco arbetar mycket
med employer branding och
Jenny ser tydligt hur företagets
starka varumärke hjälper till
vid nyanställningar. Trots detta
upplever hon en viss oro över
hur tillströmningen av tekniker
kommer bli i framtiden.
– I Kalmar finns det inte så
mycket tung industri, därmed
ingen stor bas att rekrytera av,
men vi har lyckats bra. Det kan
man visserligen inte leva på i
all evighet. Jag tror att det blir
enormt viktigt att jobba med
employer branding och få ungdomar intresserade av teknik och
industri, så att det i framtiden
finns en bas att rekrytera av. Vi
ser oroande siffror om bristen
Foto: Atlas Copco
på tekniker. Det är glasklart. Vi
måste se till att vi är en attraktiv arbetsgivare för kommande
generationer och visa att vi kan
erbjuda intressanta arbetsuppgifter och har en bra företagskultur.
Mot målet ­– den ledande
fabriken
För att nå sin vision som den
ledande fabriken arbetar Atlas
Copco Construction Tools med
ett värdegrundsbyggande program. Alla medarbetare har
under arbetets gång utbildats
i de åtta byggstenar som utgör
Advokatprat
m ed
den gemensamma grunden i
bygget av den ledande fabriken: medarbetarskap, ledarskap, lära och förbättra, synligt
läge, bästa arbetssätt, rätt från
mig, kundens behov samt samarbete. Under utbildningen och
i de medarbetarundersökningar
som görs vartannat år kom det
fram att chefernas ledarskap
kunde bli bättre.
– Våra medarbetare tyckte att
vi chefer framför allt kunde bli
bättre på kommunikation, feedback och återkoppling. Därför
satte vi igång en ledarskapsutbildning under hösten 2013.
Vi har delat upp cheferna i två
grupper som jag och vår hrchef Ursula Jarl träffar en gång
i månaden. Teman på träffarna
bestäms av olika fokusområden
och just nu har vi kommit in på
coachande ledarskap och näst på
tur står förändringsledning.
Under träffarna går de igenom
olika teoriavsnitt eller ger någon
form av input i hur man kan
utveckla sitt ledarskap. Sedan
får cheferna mellan tillfällena
träna på det de lärt sig.
– Jag tror att det är i vardagen
man kan utveckla sitt ledarskap.
Man blir inte en bättre ledare av
att åka på en kurs och försöka
göra något annorlunda. Hela
ledarskapsutvecklingsprogrammet är väldigt jordnära och hårt
kopplat till vårt dagliga arbete
eftersom det är där vi kan göra
förändringar och förbättringar i
vårt ledarskap.
Redan nu börjar de se effekter
av ledarskapsutbildningen.
– Det börjar hända saker, det
är skillnad i våra beteenden
vilket ger ett annat resultat
hos våra medarbetare. En chef
berättade att de skulle göra ett
förbättringsarbete där det tidigare sättet hade varit att tala om
vad som ska göras. Då lämnas
inget utrymme åt våra medarbetare att tänka själva. Nu ställde
han frågor istället för att bara
ge svaren och han fick en helt
annan effekt i hur de reagerade
och vilket ansvar de tog i slut­
ändan.
Johan Holmer
johan.holmer
@handelskammaren.com
Ulf Yxklinten
advokat och delägare
MAQS Advokatbyrå, Malmö
Styrelseledamots ansvar
för aktiebolags förpliktelser
och möjligheterna att
utkräva personligt ansvar
l I aktiebolagslagen finns regler som gör främst bolagets
styrelse medansvarigt för, kort sagt, bolagets skulder, om
verksamheten drivs vidare efter den tidpunkten då bolagets
eget kapital understiger halva det registrerade aktiekapitalet
och styrelsen inte på rätt sätt och i rätt tid låter upprätta en
kontrollbalansräkning och i övrigt följer den formalia som
aktiebolagslagen föreskriver.
Högsta domstolens har nyligen i ett avgörande fastställt en
ny princip som ställer ett ökat krav på fordringsägaren för att
kunna kräva betalning av styrelseledamöterna.
Domstolen förklarade nämligen att en styrelseledamot som
har underlåtit att vidta åtgärder enligt aktiebolagslagen inte
är personligt ansvarig för bolagets förpliktelser om
a) fordringsägaren när förpliktelsen ingicks hade vetskap
om underlåtenheten och
b) fordringsägaren inte särskilt förbehållit sig rätten att
göra det solidariska ansvaret gällande.
Skillnaden från tidigare praxis är att det inte längre krävs
att upplysningen om att bolaget
underlåtit att följa reglerna i aktie- HD:s avgöranbolagslagen ska lämnas av styrel- de urholkar
seledamoten utan det räcker att
fordringsägaren på något sätt fått en enkel och
kännedom om detta, t ex genom tydlig regleatt själv ha tagit del av bolagets
ring av styrelårsredovisning där sådan upplysseledamots
ning kan finnas.
Det är styrelseledamoten som ansvar vid
ska bevisa att fordringsägaren
kapitalbrist.
kände till underlåtenheten när
förbindelsen ingicks. Sedan tidigare är det dock fastställt i praxis
att uppgifter i ett bolags årsredovisning som är registrerad hos
Bolagsverket anses allmänt känd. Avgörandet skulle i kombination med gällande praxis kunna innebära att en styrelseledamot kan påstå att fordringsägaren fått kännedom om
styrelsens underlåtelse att följa reglerna i aktiebolagslagen
redan genom att styrelsen gjort en anteckning om detta i bolagets årsredovisning. Huruvida sådan invändning skulle hålla
vid en prövning i domstol framgår dock inte av avgörandet.
Jag tycker att Högsta domstolens avgörande är fel eftersom
det inte bara urholkar en enkel och tydlig reglering av styrelseledamots ansvar vid kapitalbrist utan också för att det i
sig sannolikt kommer att leda till ytterligare tvister. Men när
Högsta domstolen gör fel blir det gällande rätt.
Det finns alltså anledning att vid affärer med bolag som har
ekonomiska svårigheter tydligt påtala och dokumentera att
man förbehåller sig rätten att hålla ledamöterna ansvariga.
11
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
Opposition
enligt Anna
Hon kan vara Sveriges första kvinnliga statsminister tidigare än vi anar.
Anna Kinberg Batra utesluter nämligen inte extra val, trots sitt stöd för
överenskommelsen från december. ”Det har ju visat sig svårt att regera
när man inte har förberett sig”.
Anna Kinberg Batra har haft möjlighet att växa in i
rollen som Alliansledare via poster som ordförande i
finansutskottet och gruppledare i riksdagen. Mindre
känt är att hon har flera år som informationschef på
Stockholms Handelskammare.
– Handelskammaren är helt enkelt den bästa
mötesplatsen mellan företag och politik. Sedan gör
handelskamrarna ett stort arbete med export också
men för mig är det mötet med politiken som jag
tänker mest på. Och det är möten som har effekt.
Politiskt har våren dock dominerats av just exportfrågor sedan först Israel och därefter Saudiarabien
12 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
Handelskammarens
möten har
effekt.
kallade hem sina ambassadörer och därtill stoppade
nya affärsvisum.
– Vår kritik av hanteringen av Saudi-frågan handlar om två saker. För det första utrikespolitiken. Sverige ska vara en stark röst i världen för det möjliggör
att vara en kritisk röst. Men när ambassadörer kallas
hem minskar möjligheten att göra rösten hörd. För
det andra handel. Utan affärsvisum kan vi inte få
till stånd civil handel och den kontakten är viktig.
Självklart ska vi framföra vår syn på mänskliga rättigheter, men utan fungerande relationer försvagas
rösten.
Foto: Gustav Wiking
kommelsen är högaktuell. Kritiken har delvis varit
hård i borgerliga kretsar.
Finns det någon smärtgräns för oppositionen vad
gäller innehållet i politiken?
– Jag delar frustrationen kring regeringens politik.
Samtidigt är det viktigt att minnas bakgrunden. Alliansens stöd minskade i valet och Sverigedemokraterna kapade situationen för att få uppmärksamhet
för ganska extrema ståndpunkter. Det handlar om
parlamentariska realiteter.
Moderatledaren påminner om vad överenskommelsen gäller och att den också innebär ett ansvar
från regeringens sida.
– Decemberöverenskommelsen
gäller rambeslutet i budgeten och
att släppa fram en statsministerkandidat. Regeringen måste hedra den
överenskommelsen och det är viktigt
att de håller sig till gällande regler.
– Det är förvånande att Magdalena Andersson nu
vill släppa överskottsmålet i statsbudgeten. Sådana
ramverk måste man vara överens om på sikt och
skapa ett brett stöd omkring, säger Anna Kinberg
Batra och konstaterar:
– Vi vet ju inte när vi får möta väljarna nästa gång.
Regeringen
måste hedra
överenskommelsen.
Kan det fortfarande bli extra val?
– Det är upp till Löfven. Men det har ju visat sig
svårt att regera när man inte har förberett sig.
Men hon vill inte spekulera i en konkret situation
som kan göra att regeringen behöver ta till extra val.
Har regeringen varit naiv?
– Aktivistisk! Framför allt har man arbetat utan
hänsyn till instrumenten för utrikespolitiken.
Hon lyfter fram ett exempel.
– 2009, när Alliansen skötte utrikespolitiken, hade
vi ordförandeskapet i EU. Vi lyckades då ena hela EU
om synen på Israel och Palestina och sådant kräver
att man klarar av kompromisser och man måste
självklart sitta med vid bordet. Vi måste ha en plats
vid bordet både politiskt och när det gäller affärer.
Vid intervjun är det bara två veckor kvar till rege­
ringens vårbudget och frågan om Decemberöverens-
Investera i duktiga lärare
Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna framöver och många företag upplever det svårt
att hitta säljare, chefer och framför allt tekniker.
– Vi måste investera i utbildning och duktiga
lärare. Matteundervisningen är exempelvis mycket
viktig i alla stadier. Det handlar om hela systemet
från förskola till forskning.
Men det handlar också mycket om yrkesutbildning
som Anna Kinberg Batra menar behöver ses över.
– Vi genomför nu ett arbete med detta där vi samtalar med arbetsmarknadens aktörer. Det handlar om
tre områden. Praktisk utbildning, omställning och
vägar in till jobbet. Jag tror mycket på att man ”lär
sig jobbet på jobbet” exempelvis med någon form
av lärlingsanställning.
Anna Kinberg Batra åker gärna och ofta till Skåne,
även när hon inte talar på Handelskammarens Årsmöte. Hon har inga svårigheter att svara på vad
som är hennes skånska smultronställe. Det handlar
om Lund.
Hennes första svar är ”hela Lund” som hon känner
redan från besök under studietiden. Efter intervjun
talar hon sig sedan varm för AF, där hon nyligen
drog fullt hus på studentafton. Men innan vi avslutar
kommer ännu en precisering.
– Hemma hos svärmor, skriv att det är där jag har
mitt smultronställe. Jag älskar att åka dit.
Per Tryding
per.tryding
@handelskammaren.com
Anna
Kinberg
Batra om...
…Öresundsregionen
Jag ser mycket positivt
på integrationen med
Köpenhamn och med ESS
finns fantastiska möjlig­
heter. Vi behöver ta bort
hinder för rörlighet. Och så
handlar det om trafikför­
bindelser där vi har före­
slagit HH-förbindelsen.
...Alternativ
finansiering av
infrastruktur
Experiment skall man
vara försiktig med. Men
Öresundsbron är ett bra
exempel. Stockholmsför­
handlingen där stat, region,
kommun, markägare och
företag sitter ner tillsam­
mans är också en bra
modell som bör ha förut­
sättningar att fungera även
i Skåne.
...New York-modellen
(förslaget att
Öresundsbron och
HH betalar annan
infrastruktur, som
metron)
Vi följer diskussionen med
intresse. Vi måste hitta
möjligheter att få fram
finansiering till projekt som
ger goda effekter. Träng­
selavgifterna visade sig
exempelvis leda till att vi
kunde få fram investeringar
och har idag stöd till och
med i de blåaste av Stock­
holms kranskommuner.
...Tillväxt utanför de
stora städerna
Det är viktigt att man kan
leva i hela landet och det
handlar om att skapa
förutsättningar genom
investeringar i exempelvis
bredband och vägar. Kon­
kret så la Alliansregeringen
mycket pengar på just
utbyggnad av bredband i
de sista budgetarna.
...Lägre ingångslöner
för unga
Hellre än lägre ingångs­
löner, ska vi ha lägre
ingångströsklar till jobben.
13
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
Win-win
för fast
HH-förbindelse
Det är inte bara svenska
företag som tjänar på en
fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingør.
Betydande vinster finns
att hämta även på den
danska sidan av sundet.
Det visar en ny rapport från
Handelskammaren.
Stora danska vinster
Bakgrunden till rapporten är
att Danmark står inför en del
tillväxtutmaningar de kommande åren. Bland annat har
den danska regeringen tillsatt en
produktivitetskommission som
presenterade en utredning om
dansk produktivitet förra året.
– Tanken med rapporten är
att få igång diskussionen i Danmark om HH-förbindelsen. Den
bidrar med att visa att förbindelsen gynnar dansk ekonomi positivt. Till exempel skulle företag
i Köpenhamn nå 110 000 fler
arbetstagare inom en timmes
restid. För företagare på Nordsjälland skulle effekterna vara
ännu större. Till exempel skulle
14 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
215 000
615 000
320 000
190 000
Köpenhamns upptagningsområde i nuläget
Nytt upptagningsområde med en HH-förbindelse
Ej del av Köpenhamns upptagningsområde
Antal sysselsatta personer per område
För företagare på Nordsjälland
skulle effekterna vara ännu
större. Till exempel skulle ett
företag i Helsingør nå drygt
300 000 fler arbetstagare
inom en timmes restid.
Namn
Pernilla Johansson
Utbildning
Filosofie doktor i nationaleko­
nomi från Lunds Universitet
Karriär
Sveriges Riksbank och
Finansdepartementet
ett företag i Helsingør nå drygt
300 000 fler arbetstagare inom
en timmes restid. Det som är viktigt att tänka på är att HH-förbindelsen förbättrar tillgängligheten i en del av regionen som
inte berörs av Öresundsbron,
säger Pernilla.
Foto: HH-gruppen
Rapporten är ett samarbete
mellan Helsingborgs stad och
Handelskammaren och författad
av Pernilla Johansson, doktor i
nationalekonomi. Utgångspunkten är den förbindelse som just
nu finns på agendan och innefattar en tunnel för persontåg från
centrala Helsingborg till centrala
Helsingør samt en tunnel för biltrafik söder om städerna.
– Syftet är att undersöka vilka
effekter på den danska ekonomin som HH innebär. Fokus är
vad förbindelsen kan medföra
till den regionala utvecklingen,
till exempel vad som händer när
arbetsmarknaden i regionen förstoras genom att restiderna förkortas, säger Pernilla.
110 000
Pernilla har identifierat och
räknat på möjliga kanaler som
gör att en investering i infrastruktur kan öka produktiviteten.
– Till exempel förbättras tillgängligheten. När människor
och företag kommer närmare
varandra ökar produktiviteten eftersom möjligheterna till
kunskapsspridning förbättras
och arbetsmarknaden förstoras.
Dessutom ger tidsvinsterna produktivitetsvinster för de företag
som använder förbindelsen. Om
man lägger ihop beräkningarna
uppgår värdet till cirka 25 miljarder danska kronor i nuvärdes­
termer. Slutsatsen är att en fast
förbindelse är en god idé både
för Sverige och Danmark, säger
Pernilla.
Jessica Ulfgren
jessica.ulfgren
@handelskammaren.com
Maja Mutsson
Rapporten finns tillgänglig på
Handelskammaren.com/rapporter
både som en kortare sammanfatt­
ning och en längre underlagsrapport.
Sverigeförhandlingen
– en lägesrapport
Sverigeförhandlingen tuffar vidare. Utredarna
Hans Rode, HG Wessberg och Catharina
Håkansson Boman reser runt till kommunerna
i Sydsverige och förhandlar.
Från Handelskammarens sida
arbetar vi hårt för att inga delar
av Sydsverige ska hamna i skuggan. Bland annat har vi uppmanat politikerna i Blekinge att
enas och arbeta tillsammans för
att se till att kontakttiderna mot
Hässleholm blir så korta som
möjligt. Vi har även varit ute
och föreläst om Sverigeförhandlingen samt flitigt skrivit debattartiklar i tidningar i Kronoberg,
Kalmar och Blekinge.
Handelskammaren står fast
vid det beslut som fattades av
fullmäktige den 27 november
att förorda en dragning av höghastighetståget så att befolkningstäta regioner, i första hand
via Växjö och Hässleholm, kan
utnyttja förbindelsen. Beslutet
finns att läsa på handelskammaren.com/press/rapporteranalyser/.
N AV E T I B ÄT T R E A F FÄ R E R
C O R P O R AT E F I N A N C E • A F FÄ R S U T V E C K L I N G • A F FÄ R S S YS T E M
Driv mot nya mål tillsammans med södra Sveriges främsta affärskonsulter.
Med bred erfarenhet och djup kunskap hjälper vi dig att göra bättre affärer.
www.navet.se
SPECIALISERADE AFFÄRSKONSULTER • UNIKA KUNDLÖSNINGAR
15
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
Sveriges Bästa Lärare
Pris med ringar på vattnet
Varje år finkammar Handelskammaren landet i jakt på Sveriges bästa lärare.
En extra inspirerande lärare vinner 10 000 kronor och får ta emot priset på
Handelskammarens årsmöte.
– Morgondagens arbetskraft sitter i skolbänken idag. Ingen skola är bättre än
sina lärare och därför uppmärksammar vi de som har förmågan att lära ut och
entusiasmera, säger Per Tryding, vVD på Handelskammaren.
I slutet av maj delar vi ut priset för sjunde gången och vi har tittat in hos ett
par tidigare vinnare för att se vad som hänt sedan de vann.
Linda Andersson,
vinnare 2014
l – Utnämningen gör att olika forum lyfter
lärarens roll, för eleven och för samhället i
stort. Det känns kul och hedrande att ha
kunnat vara med och bidra till det.
Redan då jag fick min utnämning
förra året visste jag om att jag skulle
byta skola i Göteborg från Angereds­
gymnasiet till Hvitfeldtska gymnasiet.
Det har varit ett hektiskt men
givande år med nya elever, kollegor
och uppdrag.
Jag har blivit intervjuad av repre­
sentanter för Lärarutbildningen vid Göte­
borgs Universitet för att kunna förmedla lite om läraryrket till
blivande lärare, i tidskriften Svenskläraren var jag med som
ett helt bildreportage där man kunde följa mig under arbets­
dagen. Även Året Runt och min egen lokala Alingsås tidning
har visat intresse under det gångna året! Som sagt det har varit
väldigt roligt och peppande att bli uppmärksammad och få så
mycket positiv respons på det arbete man gör i vardagen. Det unnar
jag fler; såväl lärare som andra! Självklart har jag av familj, vänner och
vissa kollegor fått humoristiska gliringar där mer lagts in i begreppet
”bästeläraren” än vad som kanske är rimligt – men mycket skratt och
värme har det blivit.
Björn Westerström,
vinnare 2012
l – Året efter jag fick Handels­
kammarens fina utnämning
erhöll jag Svenska Akade­
miens svensklärarpris som
jag tog emot på bokmässan
av Peter Englund. Jag star­
tade en egen firma i vilken
jag föreläser på skolor och
konferensen om digital teknik
och hur man kan använda den på
bästa sätt. Året därpå fick jag tjänst
som förstelärare på Pauliskolan, men jag
sade upp mig och sökte jobb på St Petri i Malmö där
jag arbetar nu.
16 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
Rickard Kjellgren,
vinnare 2013
l – Efter att jag fick detta fina, underbara och hedersfulla pris
har det öppnats dörrar för mig i min utveckling som lärare. Jag är
numera förstelärare och dessutom vann jag NTI-gymnasiets ”bästa
pedagog”. Priset som Sveriges Bästa Lärare gjorde att andra fick
upp ögonen för hur jag jobbar och vilket engagemang för elever och
deras lärande som finns hos mig. Jag har varit med i ett antal artiklar
i Norrbottens Kuriren och föreläst för blivande lärar­
studenter på Luleå Tekniska Universitet om vad
man ska tänka på när man jobbar med och för
elever.
Mitt nuvarande fokus ligger på att fort­
sätta utveckla ”flippat klassrum” – spela
in lektioner så att de finns tillgängliga på
nätet för mina elever. Jag har ett stort
ansvar på skolan för att motverka psykisk
ohälsa och verka för trygghet och glädje.
Tillsammans med specialpedagog, skol­
sköterska och kurator är jag en drivande kraft
i skolans elevhälsoteam. Jag vill fortsätta vara
en bra lärare som lämnar avtryck för alla elever –
både under lektioner och utanför klassrum­
met. Mitt viktigaste fokus kommer alltid
ligga på, oavsett priser jag fått, att
eleverna ska vilja komma till skolan,
vilja lära sig och utvecklas både
som sociala människor och i sina
studier. Det är ett utvecklingsom­
råde som alltid kommer att vara
levande för mig!
Annette Carlström,
vinnare 2011
l – Jag är kvar på IB-programmet på Katedralskolan i Lund och
jobbar just nu med att implementera den nya kursplanen i biologi.
Nu gäller det att skapa och prova ut nya laborationer som passar in
i det nya systemet, läsa in de nya momenten, försöka få till ett mer
tvärvetenskapligt arbetssätt, utveckla mer konceptuellt tänkande i
undervisningen med mera. Så utmaningar saknas inte. Ibland önskar
man bara att det fanns fler timmar på dygnet!
Johan Holmer
johan.holmer
@handelskammaren.com
Foto: Högskolan i Halmstad
Foto: Högskolan i Halmstad
Att delta i gemensamma
forskningsprojekt gör att vi får
tillgång till teknik i framkant
och högskolans forskare.
Högskolan i Halmstad
Forskning med nytta i fokus
Högskolan i Halmstad ligger i framkant när
det gäller tillämpad forskning. Med en tydlig
profil av att vara innovationsinriktad är
högskolan särskilt stark inom områdena
informationsteknologi, innovationsvetenskap
samt hälsa och livsstil.
Högskolan i Halmstad har under
många år fått stora anslag från
stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen.
Bertil Svensson är professor i
datorsystemteknik samt programchef för KK-miljön Forskning för innovation.
– Högskolan i Halmstad har
från start varit inriktad på att
den kunskap som utvecklas här
ska användas i samhället, inte
minst i näringslivet, för att skapa
innovationer. KK-stiftelsens uppdrag, att stärka Sveriges konkurrenskraft, passar bra in. Det är
naturligt för oss att samarbeta
med industrin i utbildning och
forskning. Vi har lätt att få till
samarbete med industrin, vilket
krävs för att få KK-stiftelse­
finansiering. Vi väljer också att
rekrytera forskare och lärare
som vill arbeta nära industrin
och se teori tillämpas i praktik,
säger Bertil.
Till skillnad från grundforskning, som drivs av nyfikenhet,
motiveras den tillämpade forskningen av ett behov i samhället
eller näringslivet. Ett av de företag som högskolan samarbetar
med är HMS Industrial Networks.
Gemensamma
forskningsprojekt
– HMS har sedan många år ett
nära och givande samarbete med
Högskolan i Halmstad. Att delta i
gemensamma forskningsprojekt
gör att vi får tillgång till teknik
i framkant och högskolans forskare. Detta underlättar för oss
att hänga med i teknik och tren-
der som utvecklas allt snabbare.
Högskolan fungerar också som
en neutral mötesplats mellan
elektronikföretag i regionen
vilket gör att vi kan dra nytta av
varandras kompetenser och erfarenheter, säger Magnus Hansson,
utvecklingschef.
– Industrin och akademin
samproducerar kunskap när vi
arbetar i gemensamma projekt.
Så kommer forskningen ut i
näringslivet. Det finns mycket
kunskap i industrin som forskningen behöver, det är inte ett
enkelriktat flöde, säger Bertil.
Jessica Ulfgren
jessica.ulfgren
@handelskammaren.com
En miljon för bygden
Miljonen
Näring åt din idé
Vi vet att även de största innovationerna börjar som ett litet sårbart frö. Nu vill vi
hjälpa din idé att växa. Genom Miljonen avsätter vi en miljon kronor till goda idéer
för tillväxt och utveckling.
Sök pengar ur Miljonen senast den 30 september. Läs mer på
www.skurupssparbank.se/miljonen
17
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
Om tvisten kommer
Handelskammaren har sedan tjugo år ett skiljeråd som
består av advokater och domare. Dessa utser skiljemän som
har till uppgift att avgöra tvister genom skiljedom. För att
Skiljerådet skall kunna handlägga ett ärende måste de
tvistande parterna ha skrivit in i sitt avtal att Skiljerådets
regler för skiljeförfarande skall tillämpas.
Domstolsprocess eller skiljeförfarande är de enda
sätten att slutligt lösa en
tvist utan uppgörelse i godo
eller genom medling. Det är
också de enda metoderna
som kan verkställas med
hjälp av kronofogden om
motparten inte betalar frivilligt. Jämfört med vanlig
domstolsprocess har skiljeförfarande ett antal fördelar.
Dessa är främst snabbhet,
sekretess och möjligheten
att få tvisten avgjord av
skiljemän som har särskilda
erfarenheter av näringslivets
förhållanden.
Jörgen Bödmar driver
e-handelsföretaget Design
Online i Kalmar med ett
trettiotal anställda. Han har
valt att använda Sydsvenska
Industri och Handelskammarens skiljedomsklausul.
– Vi vill naturligtvis inte
ha några tvister alls och vi
kommer bra överens med
alla våra kunder och leverantörer. Men om något
inträffar så vill vi avgöra
tvisten så fort och smidigt
som möjligt. Genom att
välja de sydsvenska reglerna
Ditt företag i politiken –
Public Affairs Academy
l Tillsammans med PR-konsultföretaget
Aspekta har vi nu dragit igång vårt program
inom Public Affairs. Under fyra tillfällen går
vi bland annat igenom hur påverkansarbete
fungerar och vad du ska tänka på när media
ringer. Vi träffar också inbjudna politiker
som berättar om hur det politiska arbetet
18 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
så vet vi att tvisten kommer
att lösas regionalt av kvalificerade jurister som är
verksamma i södra Sverige.
Om något inträffar så är jag
trygg med det regelverk som
Handelskammaren erbjuder,
säger Jörgen Bödmar.
Vill du veta mer om Handels­
kammarens Skiljedomsinstitut
är du välkommen att kontakta
Gustaf Lorentz, jurist och
analyschef, på 040-690 24 35.
På första träffen fick
deltagarna bland
annat en inblick i
politiskt beslutsfattande på kommunal,
regional och nationell nivå.
ser ut i praktiken. Sist men inte minst avslu­
tar vi programmet med en gemensam resa
till Bryssel och maktens korridorer. Hör av
dig till Lisa Jedlid, [email protected]­
maren.com, om du är intresserad av att
delta i nästa omgång av programmet.
Med beviset
i handen
Sedan ett par år tillbaka
erbjuder Handelskammaren
en Diplomutbildning inom
import och export. Den ger
breddade kunskaper och
inte minst ett intyg på kompetensen.
Handelskammarens diplomutbildning
omfattar sex fristående utbildningar
inom internationell handel. Utbildning­
arna handlar om såväl tullregler vid
import och export som leverans- och
betalningsvillkor samt kontraktskriv­
ning. Efter att ha gått de olika utbild­
ningarna under maximalt två år avslutas
certifieringen med ett prov som speglar
kurserna innan diplomet delas ut.
– Efter förfrågningar från flera av våra
medlemsföretag skapade vi den här
diplomutbildningen, säger Per Anders
Lorentzon, ansvarig för utbildningen.
De olika utbildningarna genomförs
runt om i Sydsverige i samband med
ordinarie utbildningar i Handelskam­
marens regi. Deltagarna kan själva välja
någon av kursorterna vi erbjuder och får
ett rabatterat pris. Totalt ingår sex ut­
bildningar. Vill du bara diplomeras inom
antingen import eller export kan du välja
bort vissa kurser.
– Det vanligaste är att deltagarna väl­
jer att gå alla och få bevis på sin kom­
petens både inom import och export,
berättar Per Anders.
Efter utdelat diplom uppmärksammas
deltagaren traditionsenligt på handels­
kammaren.com.
En plakett om ett hållbart samarbete.
Och ett tak som äter koldioxid.
På en av Kungsledens fastigheter i Västerås äter
taket koldioxid. 4 300 kvm täcks av Derbigum
Olivin. Med en livslängd på 30 år innebär det
drygt 7 500 kg koldioxid motsvarande utsläpp
från ungefär 3 000 liter diesel. För Kungsleden
står hållbarhetsfrågor högt på agendan. Och vi
hoppas att fler byggnader får liknande plaketter.
Se gärna filmen om Kungsledens arbete och
Derbigum Olivin på www.buildsmart.se.
Om du lägger Derbgum Olivin får du ett tak som både
håller tätt och som gör världen lite bättre. Det är ett tätskikt som faktiskt äter upp växthuseffekten. Ja, kanske
inte hela, men ändå en god hjälp och gott steg mot ett
mer hållbart samhälle.
Så här fungerar det.
Ovanpå tätskiktet ligger ett lager av mineralen olivin. När
koldioxid kommer i kontakt med taket via regn, bildas en
kemisk reaktion som neutraliserar koldioxiden och omvandlas till en ofarlig restprodukt bestående av vatten,
sand och magnesiumkarbonat. Ytan ser ut som småsten
med en olivgrön nyans.
Tack vare tätskiktet och ytmaterialet skapas en helhet
som både håller taket tätt i minst 30 år och under hela
tiden slukar koldioxid.
Med tanke på att takmaterialet självklart är återvinningsbart så kan man verkligen prata om gröna tak.
Vi levererar smarta lösningar för hållbart byggande. Och vi siktar mot toppen, det vill säga taken. Det handlar om tätskikt i
återvinningsbar asfalt, gröna tak med unika egenskaper, energibesparande tak, solenergi, naturligt ljus och korkisolering.
Kort sagt, allt det där smarta som tak faktiskt kan bidra med för en mer hållbar värld.
Buildsmart AB
Spjutvägen 5
175 61 Järfälla
Tel 08 795 94 80
[email protected]
www.buildsmart.se
Unga Ledare
– class of ’15
l Handelskammarens nätverk för Unga
Ledare har just dragit igång ett nytt gäng
i utbildningen, som pågår under ett års
tid, och omfattar bland annat momenten
målstyrning, coachande ledarskap, och
självledarskap. Under utbildningen får del­
tagarna även en mentor.
Deltar i denna omgång gör:
Bakre raden från vänster: Joakim Brem­
gård, Safegate International AB, Veronika
Franzén, Ikano bank, Maja Mutsson, MINE,
Sanna Kahlström, Mindpark AB, och
Mikael Olsen, Accelerated Growth AB. På
främre raden från vänster: Peter Philips­
son, VEAB, Lisa Jedlid, Handelskammaren
och Christina Nylin, Länsförsäkringar.
Vill du veta mer om Unga Ledare? Ta
kontakt med Måns Liljenlov på Handels­
kammaren.
Ulrika Dieroff
Ny vision för Handelskammaren
Arbetet med att skapa en bild
av viktiga samhällstrender som
påverkar omvärlden har inletts.
Så kallade megatrender från ett
stort antal analysinstitut gås
igenom och kompletteras med
analyser från ekonomisk forskning av vad som präglat svensk
tillväxt under 2000-talet.
– Den viktigaste pusselbiten
är såklart medlemsföretagens
synpunkter. Vi är mycket intresserade av inspel. Därför har vi
också gjort en omfattande medlemsenkät, säger Kerstin Lindell,
VD på Bona AB, som är Visionsgruppens ordförande.
Resultaten sätter riktningen
Medlemmarnas bild från enkäten bekräftar till stor del det
som framkommer från forskningen. Exempelvis verkar behoven av teknisk kompetens vara
betydligt större än utbudet på
20 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
Foto: Bona
Vart tredje till fjärde år beslutar Handelskammarens fullmäktige
om en ny vision för verksamheten. Den fungerar som en strategisk
affärsplan och baseras bland annat på en omvärldsanalys och
en marknadsundersökning.
Det finns också en hel del
säkra kort i förändringarna.
Tyska och danska regeringarna
har bekräftat att de kommer
bygga den fasta Femernförbindelsen, vilket ritar om kartan i
norra Europa och påverkar förutsättningarna.
Processen är sådan att Visions-
gruppen börjar med att lämna en
omvärldsanalys som ska diskuteras i fullmäktige i maj. Denna
blir sedan utgångpunkt för det
fortsatta arbetet under hösten.
I samband med Höstmötet i
november är tanken att fullmäktige skall kunna ställa sig bakom
ett Visionsdokument.
Visionsgruppens medlemmar:
Kerstin Lindell
den svenska arbetsmarknaden
framöver. Detta kan exempelvis
påverka hur Handelskammaren
bör engagera sig i utbildningssystemet.
Kerstin Lindell
Bona AB
Nicolas Hassbjer
Tequity AB
Thomas Carlzon
IKEA AB
Per Engdahl
Höganäs Sweden AB
Anna Lindqvist
AB Sven Jeppsson
Lars-Göran NilssonXylem Water Solutions AB
Kenneth Olsson
Stora Enso Hylte
Stephan Müchler
Handelskammaren
Per Tryding
Handelskammaren
Ulrika Dieroff
Handelskammaren
Sydsveriges
största
affärsnätverk
Tillsammans med våra
medlemsföretag genomför
vi varje år runt 200 arrange­
mang. Under våren har vi
anordnat nätverksträffar,
företagsbesök, seminarium, utbildningar och after
works. Besökare från hela
södra Sverige har deltagit
vid evenemangen runt om
i regionen, från Malmö och
Växjö till Lund, Halmstad,
Kalmar med flera. Här är ett
axplock bilder från dessa
tillfällen. Glöm inte bort att
gå in på handelskammaren.
com och se vilka evenemang som passar dig!
21
Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
Foto: IST
Ny medlem
Ny VD och nordiska
framgångar för IST
Med ny VD sen februari, ett stort kontrakt
med Oslo kommun och utrullning av en ny
produkt händer det mycket hos vår nya
medlem IST. Huvudkontoret ligger i Växjö
och kontor finns i Norge, Danmark, USA,
England och Kina.
IST är marknadsledande i
Norden inom IT-lösningar för
skolor. De strävar efter att
underlätta kommunikationen
och skapa nya möjligheter för
lärande, genom alla åldrar.
Bland kunderna återfinns både
friskolor och kommunala skolor
dit IST levererar lösningar för
förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt
musik- och kulturskola.
– Våra lösningar ska förenkla
och effektivisera administrationen för skolor och barnomsorg.
Eftersom verksamheter har olika
behov skräddarsyr vi kundunika lösningar. För vår tillväxt
Sedan februari är
Tommy Eklund
ny VD på IST. Han
ser fram emot att
möta framtiden
på företaget.
är den här delen av verksamheten viktig, säger VD:n Tommy
Eklund.
Stor erfarenhet i bolaget
Tommy tillträdde i februari i år
och ser med glädje på sitt nya
uppdrag.
– Jag är hedrad av att få möjligheten att göra den här resan,
möta utmaningarna och nå nya
framgångar tillsammans med de
andra på IST. Jag är imponerad
av vad jag sett hittills, det finns
stor erfarenhet i bolaget och vi
har alla möjligheter att nå de
mål vi satt upp, berättar Tommy
Eklund.
De senaste åren har präglats
av stora investeringar och arbete
med att knyta rätt kompetens till
företaget. Utvecklingen av det
molnbaserade systemet hypernet® har gjorts för att möta den
växande efterfrågan på den
nationella såväl som den internationella marknaden.
IST är stora i Norden där 400
kommuner använder sig av företagets lösningar. Nyligen har
bolaget knutit till sig ett viktigt
kontrakt med Oslo kommun.
Upway AB, Viken
www.upway.se
WILLAB AB, Båstad
www.willab.se
Scapo Hides AB, Malmö
Spintop Ventures, Malmö
www.spintopventures.com
St Jacob Finans AB, Lund
Tomorrow2day Sustainability Consulting
AB, Lund
www.tomorrowtoday.se
ADCetA Partners AB, Lomma
Alten Sverige AB, Lund
www.alten.se
CEPA Stålpressnings AB, Lund
www.cepa.se
Industrigruppen HCU AB, Höör
Joingruppen i Malmö AB, Malmö
Longstay Travel AB, Skanör
www.longstaytravel.se
MECK, Malmö
www.meckok.se
Miltenyi Biotec Norden AB, Lund
www.miltenyibiotec.com
Nötesjö Konferenshotell AB, Svedala
www.nötesjö.se
ProjektSupport S-O AB, Lund
www.projektsupportso.com
Rivos AB, Lund
www.rivos.se
Slagthuset i Malmö, Malmö
www.slagthuset.se
ThingWorx, Lund
www.thingworx.com
Johan Holmer
johan.holmer
@handelskammaren.com
V i vä l ko m n a r n ya m e dl e m m a r
Blekinge län
Kalmar Auktionsverk AB, Karlskrona
www.kalmarauktionsverk.se
Karlskrona Kommun, Karlskrona
www.karlskrona.se
Lokaltidningen Commersen,
Karlshamn
www.commersen.lokaltidningen.se
Kalmar län
Emissionskontroller i Hjorted AB, Hjorted
www.emissionskontroller.com
Kalmar Motor AB, Kalmar
www.kalmarmotor.com
KEMET Electronics AB, Färjestaden
Kronobergs län
Avalon Innovation AB, Växjö
www.avaloninnovation.com
Dekorum Konsult & Förvaltning AB, Alstermo
DinGard AB, Växjö
www.dingard.se
Fatbaggers Europe Växjö
www.fatbaggers.eu
Fiedler Innovation AB, Moheda
www.fiedler-innovations.se
IST International Technology AB, Växjö
www.ist.com
IST Sverige AB, Växjö
www.ist.com
Lessebo Handpappersbruk AB, Lessebo
www.lessebopapper.se
NATEKAB Power Systems AB, Älmhult
www.natek.se
Service & Klimat AB, Växjö
www.serviceklimat.se
22 Sydsvenskt Näringsliv
Nr 2.2015
Simultanex AB, Växjö
www.simultanex.com
Staples Sweden AB, Växjö
www.staples.se
Svenska Trasmattor, Lammhult
www.svenskatrasmattor.com/
Wexnet AB, Växjö
www.wexnet.se
Nordvästra Skåne
Albina Snacks AB, Helsingborg
www.albinasnacks.com
Areco Contractor AB, Helsingborg
www.globax.se
Avalon Innovation Technology AB,
Helsingborg
www.avaloninnovation.com
Calderys Nordic AB, Höganäs
www.calderys.com
Cetab/Gränslösa Möten AB, Båstad
www.granslosamoten.se
Comfort Hotel Noveau, Helsingborg
www.nordicchoicehotels.se/comfort/
comfort-hotel-nouveau
Hamnkrogen i Båstad, Båstad
Helsingborgs Storbildsbolag AB,
Helsingborg
www.storbildsbolaget.se
Hotell Erikslund, Ängelholm
www.hotellerikslund.se
Höganäs kommun, Höganäs
www.hoganas.se
Impel AB, Helsingborg
www.impel.se
LHE Förvaltning AB, Asmundtorp
Researrangörerna Nordic AB,
Helsingborg
www.researrangorerna.se
Södra Halland
FSM Falkenbergs Silo- och Maskin­ montering AB, Falkenberg
www.fsm.se
Periform Sverige AB, Halmstad
www.peri.se
Toms Sverige AB, Halmstad
www.toms.se
Södra Skåne
Avalon Innovation Technology AB,
Malmö
www.avaloninnovation.com
Copenhagen Malmö Port AB, Malmö
www.cmport.com
Elite Hotel Residens Malmö, Malmö
www.elite.se/sv/hotell/malmo/hotelresidens
Elite Hotel Savoy Malmö, Malmö
www.elite.se/sv/hotell/malmo/hotelsavoy
Elite Plaza Hotel Malmö, Malmö
www.elite.se/sv/hotell/malmo/plaza
Fryshuset, Malmö
www.fryshuset.se
Getraw AB, Malmö
www.getraw.se
Lingula Pralin AB, Malmö
OHPO Konsult AB, Malmö
www.ohpokonsult.se
Poolarna Clean AB, Malmö
www.poolarnaclean.se
Quality Hotel View, Malmö
www.choice.se/quality/view
Övriga
Advokatfirma DLA Nordic KB,
Stockholm
www.dlanordic.se
Alexander Hughes Sweden AB,
Stockholm
www.alexanderhughes.com
Vi iNreder ALLA ruM
Lampa
BUMLING
Design
Anders
Persson
SPINO Design
Stefan Borselius
Märkbara detaljer
Det är detaljerna som gör det!
En effektfull lampa piggar upp
alla miljöer.
Skandinaviska
formgivare
Om etik och miljö är viktiga
värden för dig, hittar du
skandinaviska designers
och närproducerade möbler
hos oss.
Bord AMORE
Design Thomas Eriksson
Möbelnyheter
från Möbelmässan
Se nyheter från årets möbelmässa i Stockholm. Färger,
former, trender...
MONOLITE KUPÉ
Design Sandin & Bülow
COUTURE
Design Marie
Oscarsson
Skapa rum i rummet
Sitter ni i kontorslandskap
och behöver plats för avskilda
möten då och då? Se våra
kreativa lösningar!
Möbler för alla miljöer
Förutom Kinnarps egna produkter hittar du ett stort
antal designmärken hos oss, bl a Skandiform, Materia
och NC Nordic Care samt lampor från Ateljé Lyktan.
Vi besöker ditt företag och tar kostnadsfritt fram ett
inredningsförslag, oavsett om det gäller ett stort eller
litet kontor, en skola, ett hotell - eller bara ett mötesrum.
Vi erbjuder helhetslösningar för alla rum.
EMBRACE
Design
Stefan Bordbeck
Varsågod och sitt
Provsitt möblerna och känn på
textilier och material. Hos oss kan
du välja klädsel på möblerna - i ett
nästan obegränsat utbud av tyger.
du hittar inspiration hos oss.
Träffa en av våra inredare och få proffsiga råd, eller ge dig själv en inspirationsstund i vårt showroom.
Välkommen till oss måndagar-fredagar 8-17.
MALMÖ Hindbyvägen 63 • Tel 040-14 34 20 • www.kinnarpsinterior.se/malmo
HeLsingborg Garnisonsgatan 22 • Tel 042-38 83 00 • [email protected]
KristiAnstAd Karlsgatan 45 • Tel 044-10 10 10 • [email protected]
Avsändare:
Sydsvenska Industrioch Handelskammaren
Skeppsbron 2
211 20 Malmö
B Posttidning