2418 Tambur Extra april_v7 2015

EXTRA
Tambur
APRIL 2015
FÖR ALLA HYRESGÄSTER HOS STRÄNGNÄS BOSTADS AB
Varför
Tambur Extra?
S
yftet med
Tambur Extra
är att ni som
hyresgäster ska få extra
information om vad som
händer i våra bostadsområden.
Jan Byström, chef för yttre miljö:
”Nu är sanden
upptagen för i år”
Vi fick indikationer
i årets hyresgästenkät
att just denna typ av
information är extra efterfrågad. Det
har vi nu hörsammat och kommer flera
gånger om året, vid behov, att skicka ut
Tambur Extra till er!
Jag önskar er en trevlig läsning och
hör gärna av er till mig med åsikter och
frågor.
Rosita Hellberg
Bostadschef
Strängnäs Bostads AB
[email protected]
Förbättring av trygghet
och säkerhet
Hur gick det med
sandupptagningen i år?
– Det var all-time-high. Så mycket sand
som vi tagit upp i år har vi inte gjort på
mycket länge. Det beror på det extrema
vädret med varma dagar och kalla
nätter. Då har vi behövt sanda extra
mycket för att sanden ska fungera.
Vad är det som är på gång efter
sandupptagningen nu i våra
bostadsområden?
– Nu är det allmän vårstädning som
gäller med rensning och städning i
områdena. Detta påbörjas extra tidigt i
år på grund av den tidiga våren. Rensningsarbetet ska vara klart i månadsskiftet april/maj. 
Vi arbetar ständigt med att förbättra säkerheten och tryggheten för våra hyresgäster.
Det gör vi bland annat
genom att gå igenom
lås, dörrar och belysning
i våra källare och vindar.
Vi arbetar också utomhus med
våra utemiljöer för att göra dem
säkra och trygga. 
TAMBUR EXTRA – med vad som händer i våra bostadsområden!
aktuellt i Strängnäs
Stavlunsvägen 1, 3, 5
Smörsoppen
FÖRSTA GRÄVSKOPTAGET Nu har det första grävskopetaget gjorts för vårt nya bostadsområde
Smörsoppen på Tosterön.
Området kommer att bestå av 48 lägenheter,
24 st 2:or och 24 st 3:or.
Det var Alice Alverholm som tog ”det första
grävskoptaget”.
INTRESSEANMÄLAN: Är du
intresserad av en lägenhet i
Smörsoppen? Gå in på vår hemsida:
www.strangnasbostadsab.se
och anmäl dig under fliken Bostäder/
Intresseanmälan Smörsoppen.
– Hennes familj blir en av dem som flyttar in i
det nya Smörsoppen 2016, om allt går enligt plan,
berättar projektchef Daniel Sand, SBAB.
Alice Averholm tog det
första grävskoptaget för
Smörsoppen.
Lärkträdsvägen 31-49
Korpen
STAMBYTE & RENOVERING Under vecka 32 (3-7 augusti 2015) kommer
vi att påbörja stambyte och renovering av badrum, kök och ventilation i
kvarteret Korpen.
Detta arbete kommer att pågå under ett par års tid och orsaka en del
störningar. Vi är medvetna om detta och kommer att arbeta så smidigt
som det bara är möjligt med hänsyn till alla hyresgäster i området.
Vi tackar på förhand för ert överseende!
Oxhagsvägen 15-19, Stavlundsvägen 2
Aspsoppen
INGLASADE BALKONGER Nu kan du välja inglasad balkong som tillval om
du är hyresgäst i Aspsoppen.
För Er som önskar tillval av inglasning av balkong/uteplats kontakta hyresavdelningen telefon 0152-290 92.
Alla berörda hyresgäster kommer att få utförlig information direkt hem i
brevlådan.
Krusbärsvägen 2-6, Brunnsvägen 29-37
Renen
RENOVERING AV FÖRRÅDEN Förrådsbyggnaderna ses över gällande yttertak i första hand och därefter kommer även invändiga arbeten för bättre förvaringsmiljö att genomföras. Arbetet kommer att pågå under 2015–2016.
TRALL SOM TILLVAL Möjlighet att välja trall som tillval för uteplats utreds
nu. Vidare information om detta kommer separat.
FASADTVÄTT Vi genomför en viss fasadtvätt i området.
OBS! ÖVERSYN AV SOPSORTERINGEN. Sopsorteringen fungerar inte
i området. Sopor slängs i fel fraktioner och grovsopor ställs på golvet.
Detta måste vi arbeta med att förbättra tillsammans med hyresgästerna.
5 snabba
frågor
om bumsar!ar:
Bostadschefe
n sv
1. Vilken typ av åtgärder är
bumsåtgärder?
– Det är önskemål/synpunkter från
hyresgästerna via hyresgästenkäten.
BUMS-åtgärder är åtgärder som vi
snabbt, billigt och enkelt kan utföra.
2. Hur går urvalet till?
– Bostadsenheten tillsammans med,
fastighetsteknikerna, bostadssamordnaren, bostadschefen och hyresadministratören går igenom varje hyresgästenkät. Utifrån hyresgästernas noteringar,
plockas sedan BUMS-åtgärderna fram.
aktuellt i Mariefred
Andra Backe 1–2
Jacob Ulfssons väg 2–8
LÅSCYLINDERBYTEN Här har vi
gjort låscylinderbyten i samtliga
lägenhetsdörrar, förråd med mera.
Venus
BESIKTNING AV BALKONGER Vi
har utfört kontrollbesiktning av alla
balkonger. Brister som framkommit vid besiktningen kommer att
åtgärdas.
Andra Backe 3
Jacob Ulfssons väg 10-36
BALKONGRENOVERING Vi kommer
att utföra balkongrenovering i en
etapp till. Mer info kommer under
vår/sommar.
BYTE AV TORKTUMLARE Vi har bytt
ut två torktumlare i tvättstugorna.
De nya är energisnåla och miljövänliga, enligt vår miljöpolicy.
Herr Stens väg 13
RENOVERING AV KÄLLARE Vi har
målat källargolvet i 13 B. Enligt
önskemål från hyresgästerna har
vi fräschat upp källargolvet i en grå
nyans.
Nya miljöhus byggs
i bostadsområden
Just nu arbetar Strängnäs Bostads AB med att ställa om hela
sophanteringen. Under året 2015 ska det nya systemet vara i
bruk och fungera i alla våra bostadsområden.
Henrik Mossberg arbetar med
omställningen hos SBAB. Vi ställde
några frågor till honom om det pågående arbetet.
Hur ser framtidens sopsortering
ut hos SBAB?
– Det är kommunens riktlinjer för
miljö­vänlig sophantering vi följer. Vår
plan är att bygga nya soprum/miljöhus till våra lägenheter för en miljövän­
ligare avfallshantering med återvinning. De ska vara klara under 2015 i
hela kommunen.
Vad händer just nu?
– Vi är i projekteringsstadiet och försöker hitta placeringar och ta fram ritningar för hur miljöhusen ska se ut.
3. När görs bumsåtgärder?
– Under mars månad redovisas BUMSåtgärderna på respektive anslagstavla i
området. Direkt efter så påbörjas arbetet och bör vara klart innan sommaren.
Hur kan hyresgästerna bidra i
denna omställningsprocessen?
– Det är en omställning till en miljövänligare sophantering, genom att vi
sopsorterar och återvinner i det nya
systemet.
Hyresgästerna kan bidra med att se
till att sopsorteringen fungerar genom
att lägga sina sopor i rätt fraktion.
Vilka fraktioner kommer
det att finnas?
Just nu arbetar Henrik Mossberg, SBAB med
att hitta bra placeringar för miljöhusen i
bostadsområdena.
– Exakt vilka fraktioner som kommer
att finnas i miljöhusen kommer vi att
delge senare.
Grovsopor, möbler och elektronik ska
hyresgästerna själva i fortsättningen
frakta till kommunens miljöstationer.
Vad händer om hyresgästerna
inte sopsorterar rätt?
4. Kommer det nya
bumsåtgärder varje månad?
5. Vem bestämmer vilka
bumsåtgärder som ska göras?
– Nej, de BUMS-åtgärder som plockas
fram nu i mars och redovisas för hyresgästerna, arbetas av successivt under
våren.
– Då blir det vi som får åtgärda problemet.
Detta kostar oss extra tid, resurser och
pengar. Till slut hamnar denna kostnad
hos hyresgästerna. Så det är i hyresgästernas egenintresse att detta fungerar. 
– Vi kallar det för boendeinflytande.
Det vill säga hyresgäster, fastighetstekniker, och övrig personal på bostadsenheten jobbar tillsammans fram åtgärderna. 
aktuellt i Åkers styckebruk
Lohe 12
Stockenströmsväg 1, 3
FÖNSTERRENOVERING Under sommaren kommer vi att påbörja renovering av fönster och balkongdörrar i området. Just nu arbetar vi med att
handla upp entreprenaden.
GENOMGÅNG AV VENTILATION Vi har gjort en genomgång av ventilationen och kommer att genomföra felavhjälpande åtgärder i lägenheterna på
Stockenströms väg 1.
Lohe 11
Stockenströms väg 5
FÖNSTERRENOVERING Under sommaren kommer vi att påbörja renovering av fönster och balkongdörrar i området. Just nu arbetar vi med att
handla upp entreprenaden.
Moberg 1, 2
Lohesväg 16-18, Stockenströms väg 31
FÖNSTERRENOVERING Under sommaren kommer vi att påbörja renovering av fönster och balkongdörrar i området. Just nu arbetar vi med att
handla upp entreprenaden.
Wattrang
Lundbyvägen 4, Stockenströms väg 2
GENOMGÅNG AV VENTILATION En genomgång av ventilationen har utförts
i området.
Duwall
Solbergavägen 4-10
LÅSBYTE Vi kommer att byta lås i området under våren/sommaren.
MÅLNING AV LÄGENHETSDÖRRAR Vi kommer att måla lägenhetsdörrar i
området.
Våra informationskanaler: Tambur – vår hyresgästtidning, Facebook: SBAB - Strängnäs Bostads AB,
Hemsidan: www.strangnasbostadsab.se, våra anslagstavlor, direktutskick, hyresavin
TAMBUR EXTRA
NR 1 | 2015
Adress: Vältstigen 1, 645 80 Strängnäs, Telefon: 0152-290 91
Mejl: [email protected], Ansvarig utgivare: Lars Keyser, vd SFAB/SBAB, Chefredaktör: Rosita Hellberg
Redaktionsgrupp: Rosita Hellberg, Päivi L Lundberg, Henrik Mossberg, Marie Ericsson Drotte, EttOrd,
AD/layout/projektledning: Marie Ericsson Drotte, EttOrd
Fotografer i detta nummer: Marie Ericsson Drotte, Michael Jonsson, Ola Sääw och Päivi L Lundberg