Andra Kallelse – Extra årsmöte – SD Lidingö Nacka

Inbjudan till extra årsmöte för SD Östra
Stockholms län (Lidingö/Nacka Kommun)
Härmed kallas du som medlem till SD Östra Stockholms läns extra årsmöte 2015.
Varför extra årsmöte?
SD Östra Stockholms län valde vid sitt ordinarie årsmöte våren 2015 att byta namn
samt godkänna en delning av kommunföreningen för att istället i framtiden bestå av
SD Nacka samt SD Lidingö. Dessvärre skedde inte delningen enligt bestämd
formalia utan dessa punkter måste tas om på ett extra årsmöte.
Vi hoppas att du som medlem vill komma på årsmötet och träffa andra
Sverigedemokrater från Nacka och Lidingö. Det extra årsmötet kommer endast
hantera frågan om huruvida medlemmarna i respektive kommun kan godkänna en
delning av föreningen.
Om årsmötet godkänner en delning av kommunföreningen kommer även ett
bildandemöte för SD Lidingö ske direkt efter det extra kommunföreningsårsmötet.
Tid och plats
Årsmötet kommer hållas på Scandic Foresta hotell, Herserudsvägen 22, Lidingö,
söndagen den 16:e augusti kl. 13:00.
Detta är den andra kallelsen som skickas ut till alla medlemmar i Nacka och Lidingö
kommun. Resten av handlingarna som inte är bifogat detta brev finns att tillgå
elektroniskt på SD Lidingös hemsida. http://lidingo.sverigedemokraterna.se
För att delta på årsmötet ska medlemskap för perioden 2015 vara tecknat.
Glöm inte att ta med dig ditt medlemskort eller ID-handling, detta för att kunna styrka
din rösträtt.
Om ni skulle ha frågor kring årsmötet eller handlingarna, kontakta Fredrik Lindahl –
[email protected] - 072 - 547 32 93
Med vänlig hälsning, Per Carlberg – Ordförande SD Stockholms län.