MaxiMERA - för dig som vill ha extra skydd på bilresan

PRODUKTBLAD
Anna Kallberg/Folio
MaxiMERA-FÖRSÄKRING
Gäller från 2016-01-01
MaxiMERA - för dig som vill ha extra skydd
på bilresan
MaxiMERA kan du köpa som ett komplement till din
gällande MER-försäkring. För att få teckna denna försäkring krävs att personbilen är minst halvförsäkrad och att du
har en bil som inte är äldre än 15 år.
Den gäller till exempel vid:
• förlängd milgräns maskinskada
• självriskersättning vid vagnskadegaranti
• skada på takbox med innehåll under färd och cykel/cyklar
som är monterad på takräcke eller dragkrok
INGA SJÄLVRISKER ALLRISK PERSONBIL
I gällande motorvillkor MF ingår Allrisk personbil i
delkaskomomentet. I detta moment ingår kupéskada,
nyckelförlust/skada på nyckel samt sanering av tank. Samtliga dessa moment har var för sig en självrisk på
1 000 kronor i bilens ordinarie försäkringsvillkor. I Maxi
MERA gäller momenten utan självrisk.
SJÄLVRISKERSÄTTNING VID VAGNSKADEGARANTI
Denna typ av händelser ingår inte i den vanliga bil- och
MER-försäkringen, så MaxiMERA är en extra trygghet för
dig när du är ute på vägarna själv eller tillsammans med din
familj.
Omfattas fordonet av fabrikens vagnskadegaranti ersätter
MaxiMERA den del av självrisken som överstiger 2 000 kronor.
Vid utnyttjande av vagnskadegaranti utanför Norden, men inom
”gröna kort-länder” ersätts självrisken med högst 5 000 kronor.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vilka länder som är
anslutna till det så kallade gröna kortsystemet.
UTÖKAD MASKINSKADEFÖRSÄKRING
SKADA PÅ RESAN
MaxiMERA förlänger maskinskadegränsen i ordinarie
motorvillkor halv-/helförsäkring för körda kilometer från 120
000 till max 150 000 kilometer. Gäller för personbil som är
högst 8 år gammal räknat från första registreringen eller som
körts längst 150 000 kilometer.
Försäkringsmomentet upphör så snart någon av gränserna
uppnåtts. Ägaren ska styrka fordonets ålder och antal körda
kilometer. Om det inte kan visas vilken dag skadan uppstod
ska den anses ha hänt den dag vi fick anmälan till oss.
Utökad maskinskadeförsäkring gäller med en självrisk på
35 procent av skadebeloppet, lägst 7 500 kronor. För direktimporterad personbil gäller en extra självrisk på 5 000 kronor.
Försäkringen gäller utan självrisk vid skada under färd på
takbox och takbox med innehåll.
Försäkringen gäller också för skada på cykel/cyklar
monterade och fastsatta i avsedd hänganordning på personbilens dragkrok alternativt takräcke försett med speciellt
avsedd fästanordning för cyklar. Gäller under färd med
personbil.
Om skada inträffar under färd med takbox, takbox med
innehåll alternativt takräcke och händelsen skadar person
eller egendom, gäller trafikskadelagens regler.
Högsta ersättning är 15 000 kronor vid skada, därav cykel
maximalt 7 500 kronor per cykel. Gäller utan självrisk.
KOLLISION MED DJUR
FÖRNYELSE
Ingen självrisk tas ut vid kollision med djur där personbilen
skadats.
Försäkringen förnyas automatiskt om den inte sagts upp vid
försäkringstidens slut och det inte framgår av avtalet, eller
andra omständigheter, att den inte ska förnyas.
Avslutas MER-försäkringen upphör även MaxiMERA att
gälla.
NYVÄRDESERSÄTTNING FÖRLÄNGD TILL 2 ÅR
Skadad personbil som tillverkats seriemässigt ersätts med
nytt fordon av samma eller likvärdigt fabrikat, typ och
årsmodell. Samtidigt skadad utrustning ersätts med ny om
den ingick i bilens inköpspris. Detta gäller för fordon som
blivit stulet och inte kommit till rätta inom föreskriven tid
samt vid ersättningsbar brandskada.
Nyvärdesersättning lämnas under förutsättning att
skadan skett inom två år från nyregistreringsdatum samt att
du ägt bilen hela tiden, att bilen körts max 4 000 mil och att
skälig reparationskostnad beräknas överstiga 50 procent av
bilens inköpspris.
VAD KOSTAR FÖRSÄKRINGEN?
DET FINNS MER INFORMATION
I den här informationen har vi gett en översiktlig bild av
omfattning och innehåll i MaxiMERA-försäkringen.
Fullständiga villkor kan du få genom att kontakta oss eller
genom att hämta det på lansforsakringar.se.
Vid en skadereglering är det alltid de fullständiga
villkoren som gäller. Kontakta oss om något är oklart eller
om du har frågor.
Du kan också ringa Konsumenternas Försäkringsbyrå
som ger upplysningar i försäkringsfrågor eller besöka deras
hemsida; konsumenternasforsakringsbyra.se
Vänersborg Vallgatan 21, Box 1107, 462 28 Vänersborg, 0521-27 30 00 | Ale Ale Torg 14, Box 1, 449 21 Nödinge, 0303-24 56 40 | Alingsås Norra Strömgatan 5, Box
73, 441 22 Alingsås, 0322-785 00 | Borås Centrum, Västerlånggatan 18, Box 946, 501 10 Borås, 033-17 15 00 | Knalleland, Herrljungagatan 1, Box 111, 501 13 Borås,
033-17 15 00 | Kinna Boråsvägen 32, Box 74, 511 54 Kinna, 0320-176 50 | Lerum Lilla torget 7, Box 28, 443 21 Lerum, 0302-555 80 | Trollhättan Föreningsgatan
18, Box 2008, 461 11 Trollhättan, 0520-49 49 00 | Ulricehamn Storgatan 27, Box 57, 523 22 Ulricehamn, 0321-53 17 00 | Åmål Torggatan 5, 662 31 Åmål, 0532-616
00 | E-post [email protected]
lansforsakringar.se
LFÄ 1 utg 05 2015-01
Vill du veta vad din försäkring kostar, kontakta oss eller
besök oss på lansforsakringar.se.