BYGGNADSANTIKVARIE - Västergötlands museum

BYGGNADSANTIKVARIE
till Västergötlands museum
Västergötlands museum är ett av landets äldsta regionala museer. Vi har en kulturhistorisk inriktning
och ett uppdrag att verka i stora delar av Västra Götaland. Museet förvaltar och visar regionens rika
kulturarv, driver uppdragsfinansierad kulturmiljövård, deltar aktivt i forskningsprojekt och strävar mot
att vara ett självklart, välkomnande och kreativt centrum för upplevelser, kunskap och nya tankar.
Museet ligger i Skara i Västra Götaland och vårt ansvarsområde omfattar cirka 15 kommuner. Bygden
präglas av ett stort antal medeltida och yngre kyrkor, herrgårdsmiljöer, jordbruksbebyggelse och mindre
trästäder.
Museet är en stiftelse med Västra Götalandsregionen, Skara kommun och Västergötlands Fornminnesförening som huvudmän. Nu vill vi utveckla vår verksamhet inom Kulturmiljövården och söker en erfaren
och kunnig byggnadsantikvarie.
ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär handläggning av remisser inom
kulturmiljövård, antikvariska förundersökningar,
utredningar och rådgivning. Byggnadsantikvarien
medverkar på uppdragsbasis i samband med renovering och besiktning, utför dokumentationsuppdrag och inventeringar av både profan och
kyrklig bebyggelse.
Uppdragsgivare är kommuner, Svenska Kyrkan,
Länsstyrelsen m.fl.
I arbetet ingår också ett byggnadsantikvariskt
ansvar för museets egna byggnader - Kråks herrgård, Heljesgården och ett trettiotal byggnader i
vårt friluftsmuseum Fornbyn.
Byggnadsantikvarien kan också under perioder
medverka i museets program- och utställningsverksamhet.
KVALIFIKATIONER
l Akademisk examen med inriktning mot
byggnadshistoria och byggnadsvård.
l Kyrkoantikvarisk kompetens.
lErfarenhet från tidigare arbete inom
verksamhetsområdet.
lGod kunskap om traditionella byggnads material och äldre byggnadsteknik.
lKännedom om kulturmiljölagen, samt plan- och bygglagen.
lGod förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
lKörkort.
INTRESSERAD?
Skicka din ansökan till:
Västergötlands museum,
Box 253, 532 23 Skara.
Alt. [email protected]
Märk kuvertet/e-posten:
Ansökan Byggnadsantikvarie
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Ort Skara
Län Västra Götaland
Land Sverige
Sista ansökningsdag 30 september 2015
Kontakt
Museichef Hanna Eklöf, 0511-260 38
1:e antikvarie Thomas Carlquist, 0511-260 32
Facklig företrädare
Peter Holm, Saco, 0511-260 03, [email protected]
Ylva Nilson, Vision, 0511-260 82, [email protected]