Porslinsfabriken 5/2015

Porslinsfabriken 5/2015
varmdo.se/porslinsfabriken
Upphandling och bygglovsfaser...
Intervju med Fredrik och Pia
Projekt Porslinsfabriken går nu in i en ny fas. Vi
har lämnat in ansökan om bygglov och beslutet
om det togs i Bygg, miljö och hälsoskyddsnämnden tisdag 10 november. Den process jag tidigare
beskrivit, hur arkitekter och konstruktörer ritar
och beskriver sina olika delar i förfrågningsunderlaget, gäller fortfarande och just nu i alla högsta
grad - om ett dryg månad kommer vi vara klara
och redo för upphandling. Spännande! Jag har
även gjort en kort dragning på kommunstyrelsens
senaste möte.
Fredrik Nornvall är chef för kultur- och fritidsavdelningen och merparten av dessa verksamheter
berörs i någon mån av det nya kultur- och upplevelsehuset. Fredrik ser fram mot den fortsatta processen:
- Det nya kulturhuset är en ambitiös satsning på
kultur i Värmdö. För mig är det en viktig signal om
hur kommunen ser på kultur och upplevelser som
ett sätt att göra Värmdö till en ännu bättre plats att
leva och bo på.
Hur det går till i praktiken är reglerat av lagen om
offentlig upphandling (LOU), och regelverket för
offentlig upphandling är likadant i hela EU. Där
står tydligt att den upphandlande parten ska vara
saklig och välja leverantör med hänsyn enbart till
det som köps: ”Annan hänsyn, som lojalitet mot
det egna landets leverantörer eller lojalitet mot
tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet
av leverantör skall ske på affärsmässig grund och
göras hos den leverantör som erbjuder den bästa
varan/tjänsten/entreprenaden till det bästa priset.”
Så det är vad vi har att förhålla oss till och det är
också vad vi kommer att göra. Längre fram i vår
vet vi mer om det här. Men om ni vill veta mer
om andra delar i projektet så är ni välkomna att
kontakta oss på [email protected]
Nog från mig för den här gången, som vanligt
lämnar jag nu över till några av de en av de aktörer som ska husera i framtidens Porslinsfabrik.
Hälsningar Monica Fransson
Kulturskatt som blir tillgänglig
Att flera kulturverksamheter samlas på en plats ger
större möjligheter för utveckling och samarrangemang.
- För alla verksamheter innebär det nya kulturhuset
ett lyft rent lokalmässigt. Det ger nya möjligheter
att tillgängliggöra den rika kulturskatt som finns i
Värmdö, till exempel inom Gustavsbergs Porslinsmuseeum. Att det blir fler och bättre lokaler för
ungas kultur är också en stor vinst.
Pia Andersen, chef för kultur- och utbildning i
kommunen, håller med och lyfter möjligheten till
en mötesplats för alla samt fördelarna med flera
aktiviteter under ett tak och generösa öppettider.
Korta fakta:
Värmdö kommun planerar att samla kultur- och
upplevelser i delar av den före detta porslinsfabriken
i Gustavsbergs hamn:
- bibliotek
- Gustavsbergs Porslinsmuseum
- Gustavsbergs konsthall
- Ungkulturhuset Gurraberg
- kulturskolornas skapande verksamheter
Dessutom ska det finnas hörsal, öppen scen, café,
möteslokaler, exponering av konst, lekyta, turistinformation och kommersiella verksamheter. Porslinsfabriken ska stå klar under 2017.
Alla nyhetsbrev finns att läsa och ladda ner på
varmdo.se/porslinsfabriken
Kontakta oss på [email protected] om du
har frågor eller läs mer på projektets hemsida,
varmdo.se/porslinsfabriken