SOLNA STAD - Framtidsvalet

SOLNA STAD
Solna är en framtidsstad i tillväxt, strategiskt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens
lugn och storstadens puls. Här finns attraktiva bostäder, fantastiska livsmiljöer, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och
idrottsutbud. Solna har någonting att erbjuda alla, såväl boende som besökare och företagare.
Sofi Byqvist,
förskollärare
Evelina Danielsson,
hälsopedagog
Linnea Thunberg,
miljöinspektör
EXEMPEL PÅ YRKEN I KOMMUNEN
Förskollärare, lärare, barnskötare, fritidsledare, fritidspedagoger, kockar och kokerskor, arkitekter,
socionomer, vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorgen, administrativ personal med många olika
inriktningar.
Armen Ohanian,
Projektledare
RÅD OCH REGLER
Att jobba som miljöinspektör med hälsoskyddsfrågor
är ett roligt och varierande jobb. Ett av de viktigaste
arbetsområdena vi jobbar med är att säkerställa att
eleverna i skolan har en bra och hälsosam miljö. När
vi är ute och inspekterar en skola så tittar vi på om
skolan har tagit fram något egenkontrollprogram och
om de följer det. Egenkontrollprogrammet finns för
att säkerställa att t.ex. ventilationen och städningen
fungerar. Det får inte heller förekomma för höga ljudnivåer på skolan eller några fukt- och mögelskador.
Vi ska helt enkelt se till att miljön är så bra som
möjligt för eleverna säger Linnea Thunberg.
VÄRLDENS BÄSTA JOBB
Jag tycker att det är ett mycket givande och stimulerande arbete.
Det är så härligt att se glädjen hos barnen när de
utvecklas och utmanas tillsammans.
Det är även en stor glädje för mig att få ta del av
deras resa att växa i sig själva och få ta del av deras
tankar och idéer, förtroendet och tilliten och alla
dom fina stunderna fulla med kärlek.
ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 2000 personer.
ATT PÅVERKA FRAMTIDEN
Mycket av skolans kunskaper handlar om hur det har
varit förr, men framtiden är kanske ännu viktigare.
Att vara lärare är att ge elever kunskaper och verktyg
för att kunna påverka framtiden
och vara med om att forma samhället.
– Ungdomar tänker egna tankar. Som lärare kan man
vara den vuxna som i samtal och diskussioner hjälper
dem att reflektera och ställa de rätta frågorna för
att de ska klara sig i livet. Inte bara tänka ”nu”,
utan ”hur vill jag ha det i framtiden?”, säger Jussi
Sjöblom som är enhetschef för en grupp med särskild
undervisning.
FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi kommer att behöva rekrytera många nya medarbetare
i framtiden.
VILL DU VETA MER
Kontakta arbetsplatsen direkt eller ring till stadens
kontaktcenter, tel 08-746 10 00. Du kan gå in på
solna.se under rubriken lediga jobb.
REGIONAL DEL - STOCKHOLMS LÄN
KREATIV ATMOSFÄR
Ungdomar behöver lokaler att träffas i, och de behöver också stöd av engagerade vuxna.
– De ska veta att det finns olika alternativ och att vi
stöder dem i deras val, säger Pepe Herrera på Solna
Ungdomscafé.
– Solna vågar satsa på det här, som fritidsledare
jobbar man i en kreativ atmosfär där man kan utvecklas. Det roligaste är att jag får prova på så
många olika saker. Och att möta ungdomarna, det
för med sig positiva överraskningar varje dag.
Jussi Sjöblom,
enhetschef
BRINNER FÖR FRISKVÅRD
Solna satsar på friskvård för äldre, så att de ska hålla
sig friska och aktiva och klara sig på egen hand så
länge som möjligt. Inom Omvårdnadsförvaltningen
arbetar hälsopedagogen Evelina Danielsson med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för seniorer.
– Jag utvecklar stadens serviceutbud för att pensionärerna ska få möjlighet till ett hälsosammare liv.
Det är ett meningsfullt arbete och jag brinner verkligen för det här, säger Evelina. Solna stad är en bra
arbetsgivare, det finns utrymme för mig som är ung
och har många idéer.
SID 3
Pepe Herrera,
fritidsledare
FRAMTIDEN I FOKUS
Att bygga för framtiden, brukar det heta. Solna stad
tar vara på det och visar hur viktigt det är att i tidigt
skede kunna vara med och påverka hur den allmänna
platsen ska utformas.
- Jag jobbar ständigt med dessa frågor, bl a med
olika exploatörer som vill etablera sig i Solna och
delvis är med och finansierar den allmänna platsen
i vår stad. Det är många intressanta frågor som ska
beaktas. Framkomlighet, trafiksäkerhet, cyklister,
gående, parker, lekplatser mm. Det är viktigt att
kunna samordna alla dessa frågor och kunna gemensamt jobba mot ett och samma mål. Nämligen en bra
stad att bo i. Men det tar tid, och det krävs tålamod.
Men som vi alla vet.. Rom byggdes inte på en dag.
ADRESS
Solna stad
171 86 SOLNA
Besök:
Telefon:
Solna stadshus
Stadshusgången 2, Solna C
08-746 10 00
Webbplats:solna.se