Estetiska programmets beskrivning av inriktningar

Struktur
ES Design, mode och inredning
Estetiska programmet inriktning Bild och formgivning
Högskoleförberedande
Programgemensamma- och inriktningskurser
Programgemensamma- och inriktningskurser läser eleven tillsammans i helklassurserna ligger utspridda under alla 3 läsåren:
Bild och form 1b
Bild
Form
Bildteori
Design 1
Formgivning 1
Konstarterna och samhället
Estetisk kommunikation 1
Entreprenörskap
Programfördjupning
Programfördjupning är ett aktivt val i åk 2 där eleven antingen väljer Mode eller Inredningskurser
Mode
Textil färg och form
fackteckning och design
Mönsterkonstruktion (individuellt val)
Programfördjupningen Mode ger eleven möjlighet att utveckla
färdigheter inom modedesign, textil, färg och form. Exempel på
uppgifter kan vara: trycktekniker och mönstrerdesign, att
skissa, designa och gestalta idéer till färdiga plagg.
Exempel på fortsatta studier *
Nyckelviksskolan
Tillskärarakademin
Beckmans Designhögskola
Konstfack
Textilhögskolan i Borås
* Estetiska programmet är högskoleförberedande och ger allmän behörighet.
Inredning
Arkitektur - rum
Formgivning 2
Designmodeller (individuellt val)
Programfördjupningen Inredning ger eleven möjlighet att
utveckla färdigheter inom inredning, färgsättning och
produktformgivning. Exempel på uppgifter kan vara att inreda
privata och offentliga miljöer, formge och gestalta inredning,
produkter och möbler.
Exempel på fortsatta studier *
Nyckelviksskolan
Gerlesborgsskolan
Beckmans Designhögskola
Konstfack
KTH Arkitekturskolan