Mitutoyo Scandinavia AB

Definition
Utbildningspaket
UTVÄNDIGA MIKROMETRAR
Parallaxfel
®
Mikrometer för utvändiga mätningar (EN ISO 3611)
"Mätdon som ger en utvärdering av det dimensionella
måttet hos en utvändigt längd på ett arbetsstycke baserat
på en rörlig spindel med en mätyta som rör sig i förhållande till ett materialiserat mått och ett anslag, där rörelsen
skapas av en skruvgänga."(1)
Mätytor
Skalhylsa
Anslag
Spindel
Avläs referenslinjen rakt ovanifrån när du gör en avläsning mot graderingen på trumman. Om du avläser nonieskalans
linje snett ifrån är linjeringspositionen förvrängd på grund av en parallaxeffekt.
Trumma
Låsanordning för spindeln
(b)
Bygel
(a)
(c)
Skalhylsa
Trumma
(a) Ovanifrån
referenslinjen
Friktionsspärr
Tillämpning
DIGIMATIC datautgång
(c) Underifrån
referenslinjen
IP65-nivå
Rekommenderas för verkstadsmiljö. Högt skydd mot vatten och damm möjliggör användande av mikrometern i
miljöer med stänkande skärvätskor.
Mättryckskontroll
Knapp för frysning av visat värde
ZERO (Inkrementalläge)/ABS (Absolutläge) inställningsknapp
Termiskt isolerande platta
(b) Avläsning
rakt ovanifrån
referenslinjen
Origin referenspunkt (ABS-Zero)
För att främja en konsekvent och noggrann mätning, rekommenderas att friktionsspärren används (om sådan finns) så
att mättrycket hålls konstant. Tre klick från spärren är tillräckligt.
Skalhylsa
Mätytor
Spindel
Referenslinje
Anslag
Enhandsarbete med QuantuMike, en mikrometer med
friktionsspärrtrumma. Detta är en mikrometer med en
spindelstigning på 2 mm, vilket förkortar mättiden till en
fjärdedel jämfört med en mikrometer med en spindelstigning på 0,5 mm.
Bygel
Modell
Enhandsfattning
Utförande
Olämplig
Hörbart klickande som alstrar mikrostötar
Lämplig
Hörbar hantering som bekräftar
konstant mättryck
Friktionsknopp
Friktionstrumma
Termiskt isolerande platta
Användning med mikrometerstativ. Frigör båda händerna
för hantering av mikrometern och positionering av
arbetsstycket.
Friktionstrumma
Snabbmatning med friktionsspärr
Gradering på
Trumma
trumman
Skala på hylsan
Snabbmatning
med friktionsspärr
Låsanordning
för spindeln
Högnoggrann mikrometer
Möjliggör mätning med 0,1 µm upplösning. Denna mikrometer är perfekt för mycket noggranna mätningar med ett
handhållet mätdon.
Specialmikrometrar (exempel)
Standard
Modell
EN ISO 3611
Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätdon:
Mikrometer för utvändiga mätningar: Konstruktion och metrologiska egenskaper
Bild
Tillämpning
Utförande
Mikrometer med
spetsiga mätytor
Extremt högt yttryck
3-8 N mättryck
Spets i hårdmetall eller härdat stål
Splinesmikrometer
Högt yttryck
5-10 N mättryck
Hur man läser en analog mikrometer
Mikrometer med standardskala (gradering: 0,01 mm)
(1) Avläsning på hylsan 7,00 mm
(2) Avläsning på trumman 0,37 mm
(1)
0
5
45
40
35
30
Användning av IP65 mikrometer i en verktygsmaskin.
(1)
Ca. ±1 µm
Total avläsning 7,37 mm
Ca. ±2 µm
(2)
OBS: 0,37 mm (2) är avläst i den
position där hylsans referenslinje
linjerar med trummans gradering.
Referenslinje
Trummans
skala
Referenslinje
Trummans
skala
Trummans skala kan avläsas direkt till 0,01 mm, som visas ovan, men kan även uppskattas till 0,001 mm när linjerna
nästan sammanfaller eftersom linjetjockleken är 1/5 av avståndet mellan dem.
EN ISO 3611 (2010)
Mitutoyo Scandinavia AB · Box 712 · SE-194 27 Upplands Väsby · Sverige · Tel: 08-594 109 50 · Fax: 08-590 924 10 · [email protected] · www.mitutoyo.se © MITUTOYO / D 0714 PRE9001_1
Spårmikrometer
Högt yttryck
5-10 N mättryck
5-10 N mättryck
Nollställning av analog mikrometer
Om felet är ≤ ± 0,01 mm. Spänn fast spindeln och använd
skruvnyckeln för att vrida hylsan med referenslinjen till
trummans nolläge.
Kalibrering
För mikrometrar bör passbitar eller
kombinationer av passbitar väljas.
Se EN ISO 3611, följande passbitar
är lämpliga för mikrometrar med
gängstigningar på 0,5 mm och 1
mm.
Passbitsfördelning
2,5 mm
15 mm
5,1 mm
17,6 mm
7,7 mm
20,2 mm
10,3 mm
22,8 mm
12,9 mm
25 mm
Definition
Elektroniskt mätur med digital display (EN ISO 13102)
"Mätdon i vilket de axiella rörelserna hos en spindel
erhålles genom en avläsare och omvandlas till en
elektronisk signal på lämpligt elektroniskt sätt och
överförs till en fysiskt integrerad digital display."(1)
Mekaniskt mätur (mätklocka) (EN ISO 463)
"Mätdon i vilket de axiella rörelserna hos en spindel
överförs och förstoras av lämpliga mekaniska medel till
en visare, som roterar framför en analog cirkulär skala.
Det kan även vara försett med en varvräknare, till
exempel en visare som roterar framför en skala
som anger antalet varv för visaren eller den axiella
förskjutningen av spindeln."(2)
DIGIMATIC
datautgång
Skyddskåpa
Utbildningspaket
DIGITALA OCH ANALOGA MÄTUR
Standard
Olika urtavlor
EN ISO 13102
Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätutrustning för
dimensionsmätning med digital display - Konstruktion och
metrologiska egenskaper
Skala: 0,01 mm
EN ISO 463
Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Längdindikatorer Mätklockor, konstruktion och metrologiska egenskaper
Spindellyft
Dubbelriktad (flervarvs)
Balanserad (flervarvs)
Balanserad (envarvs)
Skala: 0,001 mm
Lyftbygel
Lyftknopp
Trådutlösare
Spindellyfthandtag
Display
Dataöverföring
eller hold-knapp/
av-på-knapp
Parameterinställning
t.ex. mätriktning och
toleransutvärdering
Tillämpning
Skaft
Förinställning ABS
(ABS-Zero)/Zero
(inkrementalläge)
Montering av mätur
Monteringsmetod
Uppspänning direkt i
skaftet med låsskruv
Kolv (eller spindel)
Exempel
Standard delstrecksavstånd
Dubbelt delstrecksavstånd
Balanserad (flervarvs)
ore
rm
mo
8m
Toleransbedömning
Mätspets
Mätyta
Uppspänning av skaftet
i klämhylsa
Envarvsmätur
Toleransbedömning med visare
och gränsvärdesmarkeringar
M6-skruv
Plan bricka
Upplösning
Gränsvärdesmarkering
Go
Montering i fästöra
+NG
Ytterringsklämma
Ytterring
Multifunktionsmätur i stativ
Toleransbedömning ± NG/GO
röd/grön LCD-bakgrundsbelysning
Go
Skala
Urtavla
+NG
Användningsinstruktioner
I det fall att arbetsstycket är ca.
1 mm större än det nominella
måttet, bedöms arbetsstycket
ändå vara rätt om den lilla visaren
inte tas med i beräkningen.
Visare
Mätvärde och
toleransbedömning
Varvräknare
Skaft
Kolv (eller spindel)
NG
Mätspets
Mätur med hålindikator mäter invändig diameter
(1)
EN ISO 13102 (2012)
(2)
Kontaktyta
Ok
Korrekt montering: För att undvika att yttre krafter påverkar
mätresultatet bör mäturet monteras så nära stativets pelare som
möjligt.
EN ISO 463 (2006)
Mitutoyo Scandinavia AB · Box 712 · SE-194 27 Upplands Väsby · Sverige · Tel: 08-594 109 50 · Fax: 08-590 924 10 · [email protected] · www.mitutoyo.se © MITUTOYO / D 0714 PRE9001_2
-NG
Go
+NG
-NG
Go
+NG
Grafisk visning av
toleransbedömningen
Kalibrering
Det rekommenderas att använda en kalibreringsutrustning
(I-Checker) med programvarusupport. Kalibreringen bör
utvärdera indikatorerna inom
mätområdet i båda riktningarna
av spindelns rörelse.
Felfri identifiering av kassationer.
Om arbetsstycket är ca 1 mm
större eller mindre än det nominella
måttet hamnar visaren i det röda
området på urtavlan.
Utbildningspaket
PASSBITAR
Definition
Att bygga upp en kombination
Fördelar med keramiska passbitar
Passbitar används för inställning och kalibrering av
mätdon och utgör den viktigaste länken till företagets
hela mätsystem.
De har en specificerad längd med en hög grad av
noggrannhet – därav termen längdmått
När en kombination ska byggas upp (t. ex. 55,826 mm), börja då inte
med den största passbiten genom att utgå från den första siffran.
Den metoden är svårare och man riskerar att få slut på möjliga
kombinationer.
Arbeta i stället från höger till vänster genom att ta den
sista siffran först. I det här fallet är sista siffran 6, så välj
1,006 mm. Arbeta vidare genom resten av måttet
genom att ta den största passbit som passar nästa
siffra/siffror, se nedan.
1. Korrosionsbeständiga
Anti-korrosionsbehandling behövs inte vid normal hantering (d.v.s. med
fingrarna), vilket resulterar i enkelt underhåll och förvaring.
2. Inga grader orsakade av slag etc.
Eftersom CERA passbitar är väldigt hårda blir de inte repiga och är
motståndskraftiga mot grader. Om det ändå bildas grader kan de lätt
tas bort med en keramisk slipsten (Cerastone).
3. Nötningsbeständiga
Passbitar av keramik har tio gånger högre slitstyrka än passbitar av stål
Tillämpning
Baserat på 1 mm steg
1a val
2a val
3e val
4e val
5e val
6e val
Totalt
Färdig passbitskombination
55,826 mm
1,006
1,32
1,5
2
20
30
Material CERA Block
(ZrO 2)
1350
Egenskap
Hårdhet (HV)
Stål
(Fe)
800
Hårdmetall
(WC-Co)
1650
Olika materials nötningsbeständighet
50
Slitage (µm)
Stål
55,826
0.4
Standard
Certifikat
EN ISO 3650
Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Längdnormaler - Passbitar
ILAC
The International Laboratory Accrediation Cooperation är
en internationell sammanslutning av laboratorier och ackrediteringsorgan. Medlemsorganen har signerat ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) vilket garanterar ett
godkännande av certifikat från ackrediterade laboratorier i
andra länder. Nästan alla europeiska länder har undertecknat detta avtal.
Nominell längd
Kontroll av noggrannheten på handmätdon
1.8
xxx
Alkohol >80%
eller kemiskt
ren bensin
Fetvadd
Sminkborste
Cerastone
Sammanfoga två tjocka passbitar
Inställning av indikerande mätdon
Steg 1
Grad och användningsområde
Graden anger de metrologiska egenskaperna (noggrannhetsgrad). Nedanstående tabell kan användas för att välja
passbitarnas grad beroende på användningsområde (specificerat i EN ISO 3650, BS4311 och JIS B 7506).
Verkstadsbruk
Kontroll
Kalibrering
Kalibrering av mätdon
Referens
Användningsområde
• Uppsättning av bearbetningsverktyg
• Fasta mätdon
• Kalibreringsinstrument
• Inställning av mätdon
• Kontroll av noggrannheten på tolkar
• Kalibreringsinstrument
• Kontroll av noggrannheten på passbitar för verkstad
• Kontroll av noggrannheten på passbitar för kontroll
• Kontroll av noggrannheten på instrument
• Kontroll av noggrannheten på passbitar för kalibrering
• För forskning och laboratorier
Luftblåsare
Mikrofiberduk
xxxxxx
Nominell längd
Mätytor
50
mm
Perfekt sammanfogning av passbitar
JCSS
Mitutoyos passbitssatser kan levereras med ett JCSS (Japan Calibration Service System) kalibreringscertifikat. Ett
JCSS kalibreringscertifikat är jämförbart med t. ex. DAkkS
COFRAC, RVA eller UKAS kalibreringscertifikat. Med hänvisning till ILAC skall detta kalibreringsresultat vara internationellt accepterat.
xxx
Hårdmetall
Grad
2
1 eller 2
1 eller 2
0 eller 1
K eller 0
K
Mitutoyo Scandinavia AB · Box 712 · SE-194 27 Upplands Väsby · Sverige · Tel: 08-594 109 50 · Fax: 08-590 924 10 · [email protected] · www.mitutoyo.se © MITUTOYO / D 0714 PRE9004_2 (2)
Placera de två mätytorna
i kontakt mot varandra
vinkelrätt.
Steg 2
0.2
Sammanfogning skall gärna utföras på ett rent och mjukt
underlag - det skyddar passbiten om du skulle råka tappa
den.
• Torka av fett och olja från passbiten och gör noggrant
rent mätytor med hjälp av luddfri duk eller microfiberduk och alkohol med minst 80% alkoholhalt eller
kemiskt ren bensin.
• Efter denna "grova" rengöring, rengörs ytorna med en
sminkborste som sköljts med kemiskt ren bensin och
sedan "blåsts rent" med en luftblåsare.
• Använd aldrig alkohol eller vanlig bensin för rengöring; vanlig bensin innehåller för många föroreningar och
alkohol har alltid vattenbaserade komponenter som kan
orsaka korrosion.
• Bäst lämpade för att torka passbitar är mikrofiberdukar.
• Kontrollera de rengjorda passbitarna efter rost och repor.
• Grader kan avlägsnas försiktigt med hjälp av en speciell
slipsten för passbitar, ceraston. Skjut den rena passbiten med mycket lätt tryck fram och tillbaka över slipstenen.
• Om mätytorna är i gott skick, men det fortfarande är
svårt att sammanfoga dem, kan du torka av dem med
fetvadd - dess oljiga komponenter kommer att skapa
en fin film, och förbättra greppet på mätytorna.
CERA Block
0
2000
4000
6000
Sträcka (m)
8000
4. Formstabilitet
Helt fria från åldring, passbiten behåller sin dimensionella stabilitet.
5. Tydlig märkning av dimension
Svart text, som visar den nominella längden, är inristad med laser och
är mycket tydlig mot den vita ytan på passbiten.
6. Icke-magnetiska egenskaper motverkar nedsmutning
med järnfilspån etc.
7. Hög vidhäftningskraft
Överlägsen planhet och ytfinish ger maximal kraft vid sammanfogning.
8. Samma utvidgningskoefficient som stål
Stål och keramik har likvärdig temperaturutvidgningskoefficient.
Material CERA Block
Egenskap
(ZrO 2)
Längdutvidgningskoeffcient (10-6/K) 9,3 ± 0,5
Stål
(Fe)
10,8 ± 0,5
Hårdmetall
(WC-Co)
5,5 ± 1,0
Det här är en tydlig fördel: Passbitarna bör ha en så lika koefficient som
mätdonet självt. I annat fall uppkommer ett fel orsakat av skillnaden i
termisk utvidgning, speciellt vid användning i produktionsmiljö.
Temperaturegenskaper hos olika material
Skillnad i
dimension (µm)
3
2
Hårdmetall
1
Under lätt tryck, vrid försiktigt den ena passbiten mot
den andra. Du kommer att känna när de häftar ihop
om det utförs rätt.
17
18
CERA Block
19
20
-1
-2
Steg 3
Skjut den ena
passbiten över den
andra så att deras
kortsidor är i jämnhöjd
med varandra.
-3
21
22
23
Temperatur (C)
Skillnader i dimension mellan olika material och
stål, alla med längden 100 mm, som uppmätts
vid olika temperaturer.
9. Mycket motståndskraftig mot slag och åverkan
Materialet i CERA passbitar är ett av det kraftigaste keramerna. Det är i
princip omöjligt att spräcka en CERA passbit vid normal användning.
Utbildningspaket
SKJUTMÅTT
Definition
Hur man avläser ett analogt skjutmått
Invändiga skänklar
Skjutmått (EN ISO 13385-1)
"Mätdon som ger en utvärdering av det dimensionella
måttet hos en invändig eller utvändig detalj på ett
arbetsstycke med hjälp av en löpare med mätskänkel som
rör sig i förhållande till en mätskala på en fast skena och
en fast skänkel."(1)
Löpare
Låsskruv
Djupmåttsticka
Skena
Datautgång
Nonieskalan är fäst på skjutmåttets löpare. Varje indelning på denna skala är 0,02 eller 0,05 mm kortare än en
huvudskaleindelning på 1 mm.
När skjutmåttets skänklar öppnas innebär detta att varje förflyttning på 0,02 eller 0,05 mm, flyttar det nästkommande
delstrecket på nonieskalan så att det linjerar med något av huvudskalans delstreck, och på så sätt visar hur många
indelningar i enheter om 0,02 eller 0,05 mm som ska adderas till huvudskalans värde.
Skjutmått med nonie
Gradering: 0,05 mm
Användning
(1)
Huvudskala
Tumrulle
ZERO (nollställning)/
ABS (absolute)-knapp
ON/OFF-knapp
(2)
Utvändiga skänklar
Kylvätskeskyddat digitalt skjutmått med IP67-skydd
enligt EN 60529. Dammsäkert och skyddat vid
tillfällig nedsänkning. En USB-kabel är ansluten till
datautgången för överföring av mätresultaten för statistisk
processkontroll.
1
Nonieskala tum
Mätytor för djupmätning
Löpare
Huvudskala
Momentlåsning
Nonieskala metrisk
Djupmåttsticka
Rörlig skänkel
4,00 mm
0,75 mm
Skjutmåttsavläsning
4,75 mm
(1)
(2)
(1) Avläsning huvudskala 16,00 mm
(2) Avläsning mätklocka 0,13 mm
Skjutmåttsavläsning
Skjutmått med rundade mätytor
Slitaget på skänklarna är mindre än vid invändig mätning
med korsade mätytor.
16,13 mm
OBS: 0,75 mm (2) avläses vid position
motsvarande huvudskaleindelning
med nonieskala.
3
Parallaxfel kan inträffa när två skalor är separerade med ett steg (t.ex. nonie och huvudskala),
vilket visas på bilderna. I detta exempel resulterar avläsning från punkterna 1, 2 och 3 i olika
resultat på grund av de olika betraktningsvinklarna. Avläs skalan vinkelrätt för att få en avläsning utan parallaxfel.
Abbes princip
Skjutmått med spetsiga skänklar
Speciellt utformade för mätningar av svåråtkomliga
detaljer.
Ett arbetsstycke som ska mätas bör placeras så nära skenan som möjligt.
Längden som skall mätas (arbetsstycket) och
mätmaterialet (skalan) måste alltid vara i linje
med varandra.
Bladskjutmått med mätytor i hårdmetall
Skänklarna kan mäta även mycket små spår.
Mätytor för utvändig mätning
Mätexempel
Utvändig mätning
(1) Avläsning huvudskala
(2) Avläsning nonieskala
2
Skena
Fast skänkel
Gradering: 0,01 mm
Parallaxfel
Mätytor för invändig mätning
Invändig mätning med hjälp av ett skjutmått med mätur.
På dessa skjutmått sitter ett drev i en hållare som är fäst
på huvudskenan. En visare som är kopplat till drevet
indikerar mätningar i ett mätur med en skalgradering på
0,01 eller 0,02 mm.
Skjutmått med mätur
Invändig mätning
När det gäller skjutmått är skalan och längden som ska mätas parallellt förskjutna.
➞ Brott mot Abbes princip!
Lutningsfel beror huvudsakligen på spelet mellan löparen och huvudskalan, parallellförskjutningen mellan
skalan och arbetsstycket och mättrycket. Detta fel kan i princip inte undvikas helt.
Mätytor
Mätning av små hål
På grund av tjockleken på, och avståndet mellan, skjutmåttets skänklar är linjen mellan skänklarnas kontaktytor
förskjutna i förhållande till skalans axeln vid mätning av håldiameter. Tabellen nedan visar typiska korrigeringsvärden för
förskjutning.
Mätytor
Steg- (höjd-) mätning
Djupmätning.
"Superskjutmått" med solcellsdrift och IP67-skyddsklass.
Detta skjutmått är försett med en slagtålig displayenhet
för tuffa verkstadsmiljöer.
(1)
H
Mätytor
Mätytor
øD = Hålets diameter
ød = Uppmätt diameter
Δd = Mätfel (OD - OD)
H = Utrymme och yta (offset)
Kalibrering
Passbitar eller kombinationer av passbitar ska användas vid
skjutmåttskalibrering.
I enlighet med EN ISO 13385-1, är följande passbitar och
referenser lämpliga:
Tilldelning
ød
øD
Korrigering som ska läggas till för øD = 5 mm
H
Δd
0,3
0,009
0,5
0,026
0,7
0,047
10 mm
50 mm
Inställningsring ø 4 mm
Måttpinne ø 10 mm
30 mm
125 mm
Inställningsring ø 10 mm
EN ISO 13385-1
Mitutoyo Scandinavia AB · Box 712 · SE-194 27 Upplands Väby · Sverige · Tel: 08-594 109 50 · Fax: 08-590 924 10 · [email protected] · www.mitutoyo.se
© MITUTOYO/D 1214 PRE9001_3
Utbildningspaket
KAPSLINGSKLASS: IP-KOD
Termen "skyddsklass" beskriver det skydd som en enhet eller en enhets
skal har mot direktkontakt samt mot inträngande av främmande
material, till exempel föremål, damm eller vatten.
Skydd mot kontakt och
främmande föremål
Sondtest
En sond pressas mot varje öppning på instrumentets
hölje med en definierad kraft. Sonden är en stel kula
med en diameter mellan 12,5 och 50 mm eller en
stel stång med avgradade kanter och en diameter på
2,5 mm eller 1 mm (beroende på skyddsgraden). Under
detta test får sonden inte tränga innanför inneslutningen
genom någon av dessa öppningar.
Test i en dammkammare.
Inne i en hermetiskt sluten kammare hålls pulveriserad talk i
suspension av en dammcirkulationspump under 8 timmar.
Specifikationerna för IP-skyddsklass 5 eller 6 är uppfyllda när
det inte finns några tecken på funktionsnedsättning och /
eller damminfiltration.
Vattenskydd
Test där vatten droppas, strilas och stänks över
enheten
Testerna för IP skyddsklasserna 1 - 4 utförs genom att
droppa, strila och stänka vatten från olika riktningar.
Första siffran:
Skyddsklasser för skydd mot kontakt och främmande föremål
Siffra
Beteckning
Förklaring
0
Inget skydd
Inget särskilt skydd för att förhindra infiltration av fasta föremål.
1
Skydd mot stora
fasta främmande
föremål
Skydd mot fasta föremål större än 50 mm i diameter.
2
Skydd mot
medelstora fasta
främmande föremål
Skydd mot fasta främmande föremål större än 12,5 mm i diameter.
3
Skydd mot små fasta
främmande föremål
Skydd mot fasta föremål större än 2,5 mm i diameter.
4
Skydd mot mycket
Skydd mot fasta föremål större än 1 mm i diameter.
små fasta främmande
föremål
5
Dammskyddad
Fullständigt skydd mot damm är inte nödvändigt, men infiltration
måste förhindras till en tillräckligt hög grad för att se till att
funktionen och säkerheten för enheten inte försämras.
6
Dammtät
Fullständigt skydd mot damminfiltration.
Andra siffran: Skydd mot inträngande vatten
Siffra
Beteckning
Förklaring
0
Inget skydd
Inget särskilt skydd för att förhindra vatteninfiltration.
1
Skydd mot lodrätt
droppande vatten
Vatten som droppar vertikalt på en enhet får inte ha någon skadlig
effekt.
2
Skydd mot vatten
Vatten som droppar vertikalt på en enhet från en maxvinkel på 15°
droppande i en vinkel från vertikalen får inte ha någon skadlig effekt.
3
Skydd mot strilande
vatten
Vatten som strilar på enheten från obestämt håll med en maxvinkel
på 60° till vertikalen får inte ha någon skadlig effekt.
4
Skydd mot strilande
vatten
Vatten som strilar på enheten från obestämt håll får inte ha någon
skadlig effekt.
5
Skydd mot spolande
vatten
En vattenstråle riktad mot höljet från obestämt håll får inte ha någon
skadlig effekt. (3 min. och 12,5 L/min.)
6
Skydd mot kraftiga
vattenstrålar
En vattenstråle riktad mot höljet från obestämt håll får inte ha någon
skadlig effekt. (3 min. och 100 L/min.)
7
Skydd mot tillfällig
nedsänkning i vatten
När enheten är tillfälligt (30 min) nedsänkt i vattendjup på 1 meter,
får vatten inte komma in i enheten i tillräcklig mängd för att orsaka
skada.
8
Skydd mot långvarig
nedsänkning i vatten
Enheten är lämplig för kontinuerlig nedsänkning i vatten. Villkoren
ska diskuteras och fastställas individuellt mellan tillverkaren och
användaren, men måste överstiga specifikationerna för IP 7.
Utvändiga mikrometrar
Mätdon för invändig mätning
Mitutoyo Scandinavia AB · Box 712 · SE-194 27 Upplands Väby · Sverige · Tel: 08-594 109 50 · Fax: 08-590 924 10 · [email protected] · www.mitutoyo.se
Skjutmått
Testupplägg för test av
IP-skyddsklass hos Mitutoyo
Mitutoyos kvalitetssäkringstest
Efterlevnaden av IP-kod verifieras av en tredje part efter
tillverkningen av mätanordningen med hjälp av tester i
en tryckkammare.
En testbehållare och en referensbehållare används för att
se till att instrument med felaktiga tätningar omedelbart
identifieras när trycket sjunker i testbehållaren. Denna
simulering säkerställer att kraven för IP-skyddsnivån
uppfylls.
TÜV-certifiering
Motståndet mot påfrestning till följd av rådande arbetsförhållanden definieras med internationella skydds- (IP-) klasser. Dessa
skyddsklasser anges, i sin tur, som IP-standarder (EN 60529). IP-koder är i allmänhet tvåsiffriga.
De höga påfrestningsnivåerna enligt IP-skyddsklassificeringen för längdmätningsinstrumenten bekräftas av
motsvarande testcertifikat utfärdade av TÜV Rheinland Group efter en rad djupgående tester.
Mitutoyo handmätdon med extremt högt IP-skydd
Vattenstråletestet
Testerna för att uppfylla IP-skyddklasserna 5 eller 6
utförs genom att bespola enheten med vatten från
ett munstycke från olika vinklar (med olika stark stråle
beroende på skyddsklass).
Nedsänkningstest
IP-kod x7 kräver
fullständig
nedsänkning av
provexemplaret i
en 1 meter djup
vattenbassäng.
Mätur
Inbyggnadsskalor
Linjär skala
Tolka IP-skyddsklasser korrekt
Hög IP-klassificering och andra kontroller och
certifieringar ska dock inte ses som en licens för vårdslös
eller försumlig behandling av utrustningen. Mitutoyos
enheter erbjuder extremt hög kvalitet. Dock kommer
mätdonen så småningom att ta skada om de inte
behandlas med tillbörlig omsorg.
Enligt EN 60529 beskriver IP-skyddet på egen hand
endast ett objekts beteende under de villkor som anges i
standarden.
Hur länge och hur tillförlitligt ett digitalt handmätdon
fungerar felfritt under svåra arbetsförhållanden ligger
till stor del slutligen, och bokstavligen, i händerna på
användarna.
© MITUTOYO/D 1214 PRE9004_1
Utbildningspaket
HÖJDMÄTNING
Definition
Höjdritsmått (EN ISO 13225)
"Mätinstrument där en löpare med en mätsspets
rör sig i relation till en mätskala på en skena och där
denna rörelse sker längs en enda vertikal axel nominellt
vinkelrätt mot ett referensplan på instrumentfoten."(1)
Huvudstång
Stång
Kolumn
Standard
Korrekt användning
EN ISO 13225
Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionell
mätutrustning: Höjdritsmått – Design och metrologiska
egenskaper.
Risken att foten lyfter från referensytan
När man ställer in ritsnålens höjd från ett arbetsstycke, kan
foten lyfta från referensytan om överdriven nedåtriktad kraft
läggs på löparen, vilket resulterar i mätfel. För noggrann
inställning, förflytta löparen sakta nedåt mot arbetsstyckets
yta. Den korrekta inställningen är när det upplevs bara som en
lätt beröring när ritsnålen når ytan.
Hur man läser av skalan
Användning
Låsanordning
Manuellt vred
Höjdritsmått med nonie
ON/OFF-knapp
ZERO (nollställning)/
ABS (absolute)-knapp
Anslutning till signaltaster
Signaltaster
Hold/data-knapp
Förval, kompensering för
mätspetsdiameter
(2)
Gradering: 0,02 mm
(1)
(1) Avläsning huvudskala
(2) Avläsning nonieskala
79,00 mm
0,36 mm
Höjdmätaravläsning
79,36 mm
En dubbelriktad taster för höjdritsmått med
dubbelpelardesign. Den garanterar en konstant
mätningskraft för höjdmätning. Tastern kompenserar
automatiskt ritsspetsens kuldiameter för att möjliggöra
direkta mätningar av in- och utvändiga bredder.
Stegar upp/ner vid förinställning
Omkastning av mätriktning,
sifferbyte vid förinställning
Multifunktion
1D- och 2D-höjdmätare
Mätning av t.ex. höjd, avstånd, diameter och högsta / minsta
avstånd kan utföras med dessa instrument. Automatisk körning
av förinställda delprogram är möjligt och ett pneumatiskt
luftkuddesystem gör det lätt att flytta höjdmätaren på planskivan.
Mätyta
Höjdmätning med ritsnålens mätyta.
Finjusterare för huvudskala
Extra tillbehör för 1D- och
2D-höjdmätare
Förläng inte ritsnålsarmen för mycket
Ritsnålssarmen bör inte förlängas längre än nödvändigt. Precis
som vid skjutmåttsmätning måste mätlinjen vara så nära
huvudskalan som möjligt för att minimera risken att bryta mot
Abbes princip. Det är också viktigt att upphålla ett lämpligt
och konstant mättryck eftersom höjdritsmått inte är försedda
med en begränsningsanordning.
Skena
Huvudskala
Olika prober gör det möjligt att mäta många olika delar
av ett arbetsstycke med en höjdmätare.
Vippindikator som används med ett höjdritsmått för att
mäta ett referensplan.
Löpare
Skruv för finjustering
Nonieskala
h
Låsanordningar
Ritsnålshållare
Probförlängning
Cirkel 3
Mätnings- och ritsspets
Cirkel 2
Mätyta
Fot
MAX-MIN
Cirkel 1
MAX
MIN
h
Styryta
Diametermätning med en 1D-höjdmätare.
(1)
Fotens referensplan
Höjd- och
diametermätning
Max/min/avståndsmätning
Exempel: Effekt av mätpunktsposition.
Med h = 150 mm, är felet 1,5 gånger
större jämfört med h = 100 mm.
Ett analogt eller digitalt mätur kan användas för att mäta
rakhet eller vinkelräthet med en vertikal höjdmätare.
EN ISO 13225
Mitutoyo Scandinavia AB · Box 712 · SE-194 27 Upplands Väby · Sverige · Tel: 08-594 109 50 · Fax: 08-590 924 10 · [email protected] · www.mitutoyo.se
© MITUTOYO/D 1214 PRE9001_4
YTJÄMNHETSMÄTNING
n Ritningsangivelser (SS-EN ISO 1302:2002)
n Profiler och filter (SS-EN ISO 4287:1998 och SS-EN ISO 11562:1998)
Den verkliga ytprofilen skapas i snittet mellan den verkliga ytan och ett specifikt
plan, snittet bör vara vinkelrätt mot bearbetningsriktningen.
Grundsymbol
Den uppmätta ytprofilen är den profil som erhålles genom att den verkliga
ytprofilen mäts med en taster. Mätvärdet som erhålles filtreras via instrumentets
mätspetsradie och eventuell släpsko. Ytdefekter på ytan, t ex repor och porer, skall
ej beaktas vid kontroll av ytstrukturen. Termer och definitioner gällande ytdefekter är
fastställda i SS-EN ISO 8785:1998.
Materialavverkning
obligatorisk
Primärprofilen är profilen efter användning av nedre våglängdsfiltret λs.
Därigenom undertrycks de kortvågiga profilelementen. Parameterbeteckningen är P
och utvärderas på en utvärderingslängd.
Materialavverkning
ej tillåten
Samma ytstruktur
för alla ytor runt
om
n Ytjämnhetsparametrar (SS-EN ISO 4287:1998)
Ra – Profilens aritmetiska medelavvikelse: Aritmetiskt medelvärde av
höjdkoordinaternas absolutbelopp Z(x) inom en referenslängd.
a
Det första ytstrukturskravet
b
Följande ytstrukturskrav
c
Bearbetningsmetod (t ex svarvad, slipad, förkromad)
d
Ytmönster och dess orientering
e
Bearbetningstillägg (i mm)
x
Rmr(c) – Profilens materialandel: Förhållandet mellan materiallängden för
profilelementen Ml(c) vid en given nivå c och utvärderingslängden.
RSm – Profilelementens medelbredd: Medelvärdet av profilelementens bredd
Xsi (tidigare Sm) inom en referenslängd.
Rt – Profilens totalhöjd: Summan av höjden på profilens största topphöjd Zp och
profilens största daldjup Zv inom utvärderingslängden.
Rzi – Maximal profilhöjd: Summan av höjden på profilens största topphöjd Zp
och profilens största daldjup Zv inom en referenslängd lri.
Bokstav för förenklad referens vid begränsad plats
Rz1max – Maximal enskild profilhöjd: Största Rzi-värde från de fem
referenslängderna lri på utvärderingslängden ln.
Rz – Maximal profilhöjd (medelvärde): Medelvärdet av de fem enskilda Rzivärden från de fem referenslängderna lri inom utvärderingslängden ln.
Inskrivning av symbol (ovan)
Bild 1: Primärprofil och medellinje efter λs-lågpassfiltrering
Ytjämnhetsprofilen är en profil härledd ur primärprofilen genom att undertrycka
de långvågiga komponenterna med hjälp av profilfiltret λc. Parameterbeteckningen
är R och utvärderas på utvärderingslängden ln, denna består som regel av fem
referenslängder lr. På utvärderingslängden motsvarar gränsvåglängden λc profilfiltret.
n Förutsättningar för parameterval (SS-EN ISO 4288:1998)
Ickeperiodiska
ytor
Slipade, Polerade,
Läppade, Eroderade
Svarvade, Frästa,
Hyvlade
eller
↓
↓
Ra
}m
RSm
mm
Rt, Rz
}m
Vågighetsprofilen är en profil härledd ur primärprofilen genom använda
profilfilter λc och profilfilter λf. Parameterbeteckningen är W och utvärderas på
utvärderingslängden ln. På utvärderingslängden lw motsvarar λf högpassfiltret.
Antalet är inte standardiserat och måste därigenom alltid anges på ritning. Det
bör ligga mellan fem och tio. Profilfilter λc (bild 3) och λf läggs till efter varandra.
Vågighetsprofilen är alltid ett resultat av bägge filtren (bild 4).
Mätförutsättningar enl SS-EN
ISO 4288 och SS-EN ISO 3274
Bild 6: Profilens aritmetiska medelavvikelse Ra
lr Referenslängd
ln Utvärderingslängd
lt Totallängd (Utvärderingslängd
med start- och stoppsträcka)
rtip
}m
λc=lr
mm
ln
mm
=
⊥
X
M
C
R
P
Parallellt*
Vinkelrätt*)
Korsande
Blandat
Koncentriskt
Radiellt
Kornigt
lt
mm
> 0,025…0,1
> 0,006...0,02
> 0,013…0,04
2
0,08
0,4
0,48
> 0,1…0,5
> 0,02...0,1
> 0,04…0,13
2
0,25
1,25
1,5
> 0,5…10
> 0,1…2
> 0,13…0,4
2*)
0,8
4
4,8
> 10…50
> 2…10
> 0,4…1,3
5
2,5
12,5
15
> 50…200
> 10…80
> 1,3…4
10
8
40
48
*)... med figurens projektionsplan
*) För ytor med Rz > 3 µm eller Ra > 0,5 µm kan vanligtvis rtip = 5 µm användas utan signifikanta
skillnader i mätresultatet.
Dessutom är mätpunkternas delning Δx och lågpassfiltret λs standardiserade värden. Dessa värden
finns som standardinställningar i mätinstrumenten.
Tips 1: Om ytan inte är tillräcklig lång för den önskade utvärderingslängden måste antalet
referenslängder minskas och noteras på resultatredovisningen.
Bild 3: Primärprofilens medellinje och λf-profilens medellinje efter högpassfiltrering
Bild 5: Transmissionskaraktäristik för filter för de olika profilerna; Gaussfilter enligt SS-EN 11562:1998
Mitutoyo Scandinavia AB
Box 712
194 27 Upplands Väsby
Tel 08-594 109 50
Fax 08-590 924 10
www.mitutoyo.se • [email protected]
Exempel
Förklaring
Materialavverkning är inte tillåten, ensidig övre specifikationsgräns, förvalt
transmissionsband, R-profil, ”16 %-regeln”, maximal profilhöjd 5 µm,
utvärderingslängd bestående av fem referenslängder (förvalt).
Processen skall avverka material, ensidig övre specifikationsgräns, förvalt
transmissionsband, R-profil, maximal profilhöjd 4 µm, utvärderingslängd
bestående av tre referenslängder, ”16 %-regeln” (förvalt); Koncentriskt
ytmönster.
Tips 2: Om ytan fortfarande inte räcker till, mäts totalhöjden på primärprofilen Pt över den tillgängliga
längden i stället för Rt eller Rz. Pt motsvarar Rt, men definieras som primärprofilen, och mätvärdet är
alltid större.
n Regler för jämförelse av uppmätta värden med toleransgränser
Processen skall avverka material, dubbelsidig övre och undre specifikationsgräns, förvalt transmissionsband för båda gränserna, R-profil, övre
gräns: maximal profilhöjd mellan 1 µm (undre gräns) och 3 µm (övre gräns)
utvärderingslängd bestående av fem referenslängder (förvalt),
”16 %-regeln” (förvalt).
Resultaten från ytjämnhetsmätningar kan ha stor spridning speciellt för parametrar typ Rt, Rz,
Rz1max och Ra. Ett enskilt mätvärde kan därför inte entydigt ge svar på om den utsatta toleransen
innehålls. I SS-EN ISO 4288 finns två regler redovisade:
Max-regeln
Om kravet angetts med ytjämnhetsparameterns maxvärde får inget av de på hela den kontrollerade
ytan uppmätta värdena av ytjämnhetsparametern överskrida det på ritningen eller i annat tekniskt
dokument angivna värdet.
16 %-regeln
När den angivna parameterbeteckningen inte har index ”max”, accepteras ytan och kontrollen avslutas
om:
1.Det först uppmätta värdet inte överskrider 70% av det föreskrivna värdet (angivet på ritningen).
2.De tre först uppmätta värdena ej överskrider det föreskrivna värdet.
3.Inte fler än ett av de sex först uppmätta värdena överskrider det föreskrivna värdet.
4.Inte fler än två av de tolv först uppmätta värdena överskrider det föreskrivna värdet;
i annat fall är arbetsstycket ej godkänt
Mitutoyo Scandinavia AB
M3 Solution Center Stockholm
Släntvägen 6
194 54 Upplands Väsby
Tel 08-594 109 50
Fax 08-590 924 10
Mitutoyo Scandinavia AB
M3 Solution Center Alingsås
Kristineholmsvägen 26
441 39 Alingsås
Tel 08-594 109 50
Fax 0322-63 31 62
Bild 7: Profilens totalhöjd Rt, Maximal profilhöjd (medelvärde) Rz och maximal enskild
profilhöjd Rz1max
Processen skall avverka material, ensidig övre specifikationsgräns, förvalt
transmissionsband, R-profil, maximal profilhöjd 3 µm, utvärderingslängd
bestående av fem referenslängder (förvalt), ”Max-regeln”;
Bearbetningstillägg 0,2 mm.
Processen skall avverka material, ensidig övre specifikationsgräns,
förvalt transmissionsband, R-profil, maximal profilhöjd 5 µm, aritmetisk
medelavvikelse 1 µm, utvärderingslängd bestående av fem referenslängder
(förvalt),”16 %-regeln” (förvalt).
(SS-EN ISO 4288:1998)
Bild 4: Vågighetsprofil med medellinje efter lågpassfiltrering med λc-profilfilter
↑
rtip Max mätspetsradie
↓
Bild 2: Ytjämnhetsprofil med medellinje efter λc-högpassfiltrering
Periodiska
ytor
Symbol för ytmönstrets orientering
(position d, nedan)
↓
Bild 8: Profilelementens medelbredd RSm är medelvärdet av profilelementens bredder Xsi
Processen skall avverka material, förvalt transmissionsband för λs,
inget λc-Filter, P-profil, utvärderingslängd lika med arbetstyckets längd,
”16 %-regeln” (förvalt), profilens totalhöjd 25 µm (övre gräns).
Processen skall avverka material, transmissionsband 0,8 (=λc) - 25 (=λf=lw)
mm, W-profil, utvärderingslängd bestående av fem referenslängder
(ln=5*lw=125 mm), ”16 %-regeln” (förvalt), profilens totalhöjd 10 µm
(övre gräns).
Bild 9: Profilens materialandelskurva representerande profilens materialandel Rmr(c) som
funktion av nivån c (Abbott-Firestone-kurva)
Processen skall avverka material, förvalt transmissionsband, R-profil,
”16 %-regeln” (förvalt), profilens totalhöjd 1 µm (övre gräns); Profilens
materialandel 90 % vid snittnivå c=0,3 µm (undre gräns).
n Användningsområden för parametrar
Processen skall avverka material, förvalt transmissionsband, R-profil,
profilelementens medelbredd mellan 0,1 mm (undre gräns) och 0,3 mm
(övre gräns).
Profilens materialandel Rmr(c) används på lagerytor och på rörliga tätningsytor.
Innebörden defineras genom tilläggstext på ritningen (vänster), enklare
förklaring (höger), används vid platsbrist.
Mitutoyo Scandinavia AB
M3 Solution Center Värnamo
Storgatsbacken 1
331 30 Värnamo
Tel 08-594 109 50
Fax 0370-463 34
Maximal enskild profilhöjd Rz1max används på ytor där enstaka avvikelser kan
ha stor inverkan på ytans funktion, t ex tätningsytor.
Maximal profilhöjd (medelvärde) Rz används i regel på all övriga ytor.
Profilens aritmetiska medelavvikelse Ra ger i stort sett inte utslag på enskilda
toppar eller dalar p g a medelvärdesberäkningen.
FORM- OCH LÄGETOLERANSER
Uppriktning av arbetsstycket
Symbol*
Förklaring
Ritningsangivning
Genomförande
Ritningsexempel
Resultat
t
Rundhet
Konturen ska i varje tvärsnitt ligga mellan två koncentriska cirklar med det radiella
avståndet ”t”.
Skapa ett detaljkoordinatsystem
När arbetsstycket laddas i koordinatmätmaskinen är dess position inom
mätområdet odefinierat. Det måste riktas upp matematisk mot maskinens
koordinatsystem. Detta utförs i tre steg.
Cylindricitet
Hela mantelytan ska ligga mellan två koaxiella cylindrar med inbördes avstånd ”t”.
t
Planhet
Den toleranssatta ytan ska ligga mellan två parallella plan med inbördes avstånd ”t”.
∅
Profilform
Alla snitt på den toleranssatta ytan som är parallella med projektionsplanet ska ligga
mellan två jämlöpande linjer med inbördes avstånd ”t”.
Rymduppriktning
Ytform
Den toleranssatta ytan ska ligga mellan två jämlöpande ytor med inbördes avstånd ”t”.
Bestämning av positionen i
rymden t. ex. genom att mäta
ett plan på arbetsstycket för att
beräkna planets vektornormal
som sedan blir en ny referensaxel.
Vinkelräthet (plan till referenslinje)
Den toleranssatta ytan ska ligga mellan två parallella plan med inbördes avstånd ”t” och
vinkelräta mot referens ”A”.
Nominell geometri
Ett arbetsstyckes ideala geometriska form med
angivande av toleranser för dimension, geometri
och ytstruktur.
Vinkelräthet (linje till referenslinje)
Den toleranssatta axeln ska ligga inom en cylinder med diameter ”t” och vinkelrät mot
referens ”A”.
t A
Parallellitet (plan till referensplan)
Den toleranssatta ytan ska ligga mellan två parallella plan med inbördes avstånd ”t” och
parallella med referens ”A”.
Bestämning av nollpunkten i arbetsstyckets
koordinatsystem t. ex. genom att mäta en invändig
cirkel i ett hål och flytta nollpunkten till dess
centrumpunkt.
Verklig geometri
Ett arbetsstyckes verkliga geometriska form
med angivande av dimensionell och form- och
lägeavvikelse såväl som ytans vågighet och
struktur.
A
Symmetri (två plan)
Den toleranssatta ytan ska ligga mellan två parallella plan med inbördes avstånd ”t” och
symmetriskt placerade kring referens ”A”.
∅
75°
75°
Vinkelriktighet
Den toleranssatta ytan ska ligga mellan två parallella plan med inbördes avstånd ”t” och
vinkel ”V” mot referens ”A”.
Extraherad geometri
Geometrisk beskrivning baserad på uppmätta
mätpunkter i koordinatsystemet för det
geometriska element som anges i ritningen, utan
anpassning.
Extraherad geometri används för att bestämma
form- och lägeavvikelser.
60
∅t
Koaxialititet
Den toleranssatta centrumlinjen ska ligga inom en cylinder med diameter ”t” vars
centrumlinje sammanfaller med referens ”A”.
A
Bestämning av rotationen
kring referensaxeln, exempelvis
genom att mäta en linje längs
referensplanet som motsvarar en
rotationsaxel.
A
Axeluppriktning
15
Lägeriktighet
Det toleranssatta hålets centrumpunkt ska ligga inom en cirkel med diameter ”t” och i
teoretiskt riktigt läge i förhållande till referenserna ”B” och ”C”.
Anpassad geometri
∅
*Enl. ISO 1101:2012
Mitutoyo Scandinavia AB
Box 712
194 27 Upplands Väsby
Tel 08-594 109 50
Fax 08-590 924 10
www.mitutoyo.se • [email protected]
t = Tolerans
Mitutoyo Scandinavia AB
M3 Solution Center Stockholm
Släntvägen 6
194 54 Upplands Väsby
Tel 08-594 109 50
Fax 08-590 924 10
t A
Mitutoyo Scandinavia AB
M3 Solution Center Alingsås
Kristineholmsvägen 26
441 39 Alingsås
Tel 08-594 109 50
Fax 0322-63 31 62
∅
∅
Cirkulärt kast
Den toleranssatta ytan får inte kasta mer än värdet ”t” i varje enskilt tvärsnitt under ett
varvs rotation kring referens ”A”. Toleransområdet begränsas av två koncentriska cirklar
med inbördes radiellt avstånd ”t” och vars centrum sammanfaller med referens ”A”.
Referenselement
Extraherad geometri
∅
Mitutoyo Scandinavia AB
M3 Solution Center Värnamo
Storgatsbacken 1
331 30 Värnamo
Tel 08-594 109 50
Fax 0370-463 34
A
Mätpunkterna i koordinatsystemet bildar
de ideala geometriska elementen och deras
egenskaper.
© MITUTOYO/D 1112 PRE9002_2
Rikta nollpunkt
FORM- OCH LÄGETOLERANSER
Utvärderingsmetoder
Olika utvärderingsmetoder påverkar mätresultatet, exemplifierat
av en rundhetsprofil:
Symbol*
MZCI, Minsta zon-referenscirkel:
90°
Ritningsangivning
Rundhet
t
Genomförande
Resultat
Tillåtna rörelser
Konturen ska i varje tvärsnitt ligga mellan två koncentriska cirklar med det radiella
avståndet ”t”.
Två koncentriska cirklar som omsluter rundhetsprofilen och har den minsta radiella
separationen.
Referenscirkelns mittpunkt
Förklaring
Extraherad periferilinje
4,88 µm
180°
t
Rakhet
Varje generatris på mantelytan ska ligga mellan två parallella linjer med inbördes
avstånd ”t”.
0°
t
Planhet
Den toleranssatta ytan ska ligga mellan två parallella plan med inbördes avstånd ”t”.
270°
∅
LSCI, Minsta-kvadrat referenscirkel:
Cirkel skapad så att kvadratsumman av de lokala rundhetsavvikelserna är minsta
möjliga. Rundhetsavvikelsen är det radiella avståndet mellan högsta topp och
lägsta dal på den extraherade periferilinjen.
t
Cylindricitet
Hela mantelytan ska ligga mellan två koaxiala cylindrar med inbördes avstånd ”t”.
90°
Filter
Hur olika antal cut-off vågor [upr = vågighet per varv] påverkar
mätresultatet exemplifierat med ett faskorrigerat 50 %
Gaussianfilter.
Minsta-kvadrat
referenscirkel
5,38 µm
∅
180°
∅
∅t
∅
A
A
0°
Koaxialitet
Den toleranssatta centrumlinjen ska ligga inom en cylinder med diameter ”t” vars
centrumlinje sammanfaller med referens ”A”.
∅t
A
Ofiltrerat
∅
90°
A
4,88 µm
∅
∅t
A
270°
MCCI, Minsta omskrivna referencirkel:
∅
A
Minsta möjliga cirkel som omsluter rundhetsprofilen och tangerar den på minst
tre punkter. Rundhetsavvikelsen är det radiella avståndet mellan högsta topp och
lägsta dal på den extraherade periferilinjen.
∅
∅t
∅
180°
0°
A
t A
Den toleranssatta ytan ska ligga mellan två parallella plan med inbördes avstånd ”t”
och parallella med referens ”A”.
5,27 µm
A
180°
Parallellitet (plan till referensplan)
90°
Minsta omskrivna
referenscirkel
Koncentricitet
Den toleranssatta cirkelns centrumpunkt ska i det bestämda snittet ligga inom en
cirkel med diameter ”t” vars centrum sammanfaller med referens ”A”.
270°
A
∅
150 upr
90°
0°
Vinkelräthet (plan till referenslinje)
A
4,06 µm
∅
Den toleranssatta ytan ska ligga mellan två parallella plan med inbördes avstånd ”t”
och vinkelräta mot referens ”A”.
t A
180°
R
0°
270°
∅
Vinkelräthet (axel till referensplan)
Största möjliga cirkel som omsluts av rundhetsprofilen och tangerar den på minst
tre punkter. Rundhetsavvikelsen är det radiella avståndet mellan högsta topp och
lägsta dal på den extraherade periferilinjen.
Cirkulärt kast
180°
Presentation av referenscirkelns mittpunkt enligt de
fyra utvärderingsmetoderna för att bestämma lägesavvikelse.
90°
∅
∅
180°
t A
A
MIC
0°
∅
t A
LSC
MCC
∅
270°
Mitutoyo Scandinavia AB
Box 712
194 27 Upplands Väsby
Tel 08-594 109 50
Fax 08-590 924 10
www.mitutoyo.se • [email protected]
A
t A
∅
∅
A
0°
A
t A
∅
270°
∅
t A
a
a
15 upr
b
∅
Totalt axiellt kast
Det totala kastet för den toleranssatta ytan får inte vara större än värdet ”t“
då arbetsstycket roteras kring referens ”A” och mätningen utförs över hela den
toleranssatta ytan. Toleransområdet begränsas av två parallella plan med inbördes
avstånd ”t” vilka är vinkelräta mot referens ”A”.
∅
90°
b
2,87 µm
A
a
a
A
t A
b
180°
0°
b
∅
t = Tolerans
Mitutoyo Scandinavia AB
M3 Solution Center Stockholm
Släntvägen 6
194 54 Upplands Väsby
Tel 08-594 109 50
Fax 08-590 924 10
90°
180°
Totalt cirkulärt kast
Det totala kastet för den toleranssatta ytan får inte vara större än värdet ”t“
då arbetsstycket roteras kring referens ”A” och mätningen utförs över hela den
toleranssatta ytan. Toleransområdet begränsas av två koaxiala cylindrar med
inbördes radiellt avstånd ”t” vars centrumlinje sammafaller med referens ”A”.
* Enl. SS-EN ISO 1101 : 2006
50 upr
3,73 µm
Axiellt kast
Den toleranssatta ytan får inte kasta mer än värdet ”t” i varje enskild radie under ett
varvs rotation kring referens ”A”. Toleransområdet begränsas av två parallella plan
med inbördes avstånd ”t” och vinkelräta mot referens ”A”.
270°
MZC
∅
Den toleranssatta ytan får inte kasta mer än värdet ”t” i varje enskilt tvärsnitt under
ett varvs rotation kring referens ”A”. Toleransområdet begränsas av två koncentriska
cirklar med inbördes radiellt avstånd ”t” och vars centrum sammanfaller med
referens ”A”.
0°
270°
∅
90°
5,49 µm
A
A
Den toleranssatta axeln ska ligga inom en cylinder med diameter ”t” och vinkelrät
mot referens ”A”.
Största inskrivna
referenscirkel
∅t
© MITUTOYO/D 0907
MICI, Största inskrivna referencirkel:
Mitutoyo Scandinavia AB
M3 Solution Center Alingsås
Kristineholmsvägen 26
441 39 Alingsås
Tel 08-594 109 50
Fax 0322-63 31 62
Referenselement
Mitutoyo Scandinavia AB
M3 Solution Center Värnamo
Storgatsbacken 1
331 30 Värnamo
Tel 08-594 109 50
Fax 0370-463 34
Extraherad geometri
270°