Från trygghetsundersökning till Medborgardialog i form av

Från trygghetsundersökning till
Medborgardialog i form av medborgarmöten
The Capital of Scandinavia
2015 01 27 Sveriges kommuner och Landsting
Brottsförebyggande rådets tre ben
Självrapporterade mätningar t ex.
Trygghetsmätningar,
Medborgarundersökningen,
Stockholmsenkäten,
hyresgästmätningar mm
Polisens RAR- statistik samt aktuell situation
Medborgardialog
The Capital of Scandinavia
Utveckling av medborgarmöten
• Bildande av BRÅ i Skärholmen 1999
• Trygghetsmätningar 2000
Enkät:
Vad vi fick reda på: oro för att utsättas för brott, otrygghet, rädsla för
brott, ordningsstörningar m m,
Vad fick vi inte reda på: var, varför, när och vem,
Slutsats: mer information för att kunna planera och genomföra relevanta
åtgärder
The Capital of Scandinavia
• Mentometerundersökning 2002
Elektroniskt ”röstningssystem” – intervjumetod
Vad fick vi reda på: prioritetsordning mellan bostadsområden - problem och
nivå
Vad fick vi inte reda på: exakta platser, varför, när och vem
Slutsats: mer information behövde hämtas från bostadsområdena
• Medborgarmöten 2004 inklusive trygghetsvandring
Vad fick vi reda på: exakta platser, tydlig beskrivning av problemet, beskrivning
av orsaken (vem eller varför)
Vad fick vi inte reda på: vissa förhållanden som inte kunde beskrivas
muntligen. Osäker representation
Slutsats: mer detaljerad information i vissa delar. Förslag och genomförande
av åtgärd angående vissa förhållanden och situationer
The Capital of Scandinavia
•Holmenkollen 2006
•Trygghetsmätning Stockholmsstad 2008
•Trivselvandring för ungdomar 2008/2009
•Riktade vandringar ÖF och PRO
•Ej tillgång till alla centrumområden för möte, deltagarantalet sjönk
•MOD grupp 2010
•Visuella trygghetsvandringar
Problem/utvecklingsförslag
Stora ekar ivägen för belysning
Ansvarig
Stadsdels- förvaltningen Beskärs
Åtgärd
Status
I hela Bredäng beskars träden under hösten.
Det är dock viktigt att träden inte beskärs för
hårt för att inte förstöras.
I hela Bredäng beskars träden under hösten.
Det är dock viktigt att träden inte beskärs för
hårt för att inte förstöras.
Kontakt tagen. Trafikkontoret
belysningsansvarige tittar på detta.
Kastanjer som är för stora och skymmer
belysning
Stadsdels- förvaltningen Beskars 2012
Dålig belysning
Trafikkontoret eller
hyresvärd
Träd som skymmer parkbelysningen
Stadsdels- förvaltningen Beskärs
mycket oroligt därnere
polisen
oroligt och skräpigt
Stadsdels- förvaltningen Sdf städar varje dag
och polisen
Stadsdelsförvaltningen har för sommaren 2014
ansökt om medel för att feriearbetande
ungdomar med hjälp av handledare ska hålla
rent och snyggt på områdets badplatser, bland
annat Mälarhöjdsbadet. Insatsen innebär en
förstärkning jämfört med tidigare år.
Mycket sly runt Stenas fastigheter
Stadsdelen
Röjning
Åtgärdat efter utredning om ansvarsfrågan
Övergångställen saknas på viktiga platser
Trafikkontoret
Kontakt med TF för genomgång på Möte genomfört, trafikkontoret ser över
plats
uppmärksammade platser, skyltning,
övergångsställen m.m. och Sdf fortsätter att
anmäla brister och platser där det är problem.
The Capital of Scandinavia
Vi tar reda på vem som är ansvarig
och skickar ärendet dit
var med på mötet och hörde
I hela Bredäng beskars träden under hösten.
Det är dock viktigt att träden inte beskärs för
hårt för att inte förstöras.
Ingen åtgärd från förvaltningen.
•Hemsida http://www.stockholm.se/bra
•Trivsel och trygghetsannons
•Walk 127 2012
•Alla kvinnors dag 8 mars
•Egen trygghetsmätning 2014
The Capital of Scandinavia
6
The Capital of Scandinavia
7
The Capital of Scandinavia
Andel (%) som upplever att skadegörelse i stor utsträckning stör
ordningen i området där de bor
40
2008
35
33
2011
2014
32
29
30
29
27
29
27
25
21
20
20
19
17
15
13
12
11
10
10
8
4 4
5
7
14
13
11
10
9
7
6
5 5 5
15
14
13
18
17
5
13
13
11
10
9
8 8
6
4
3
0
RinkebyKista
SpångaTensta
HbyVby
Bromma
Kungsholmen
Norrmalm
Östermalm
Södermalm
EÅV
Skarpnäck
Farsta
Älvsjö
H.stenLiljeholmen
Skärholmen
Hela
staden
Andel (%) som en gång i månaden eller oftare under de senaste tolv
månaderna varit oroliga för att utsättas för brott av något slag
35
2008
2011
2014
29
30
28
27 27
25
23
24
24
22
22
21
19
20
19
19
19
18
17
19
18
18
17 17
18
17
16
15
14
15
15
15
14
12
12
13
12
13 13
15
14
15 16
14
13
12
13
12
11
10
5
0
RinkebyKista
SpångaTensta
HbyVby
Bromma
Kungsholmen
Norrmalm
Östermalm
Södermalm
EÅV
Skarpnäck
Farsta
Älvsjö
H.stenLiljeholmen
Skärholmen
Hela
staden
Andel (%) som känner sig ganska eller mycket otrygga om de går ut
ensamma sent en kväll i området där de bor eller avstår från att gå ut
ensam på kvällarna av oro för att utsättas för brott
30
2008
2011
2014
25
23
21
21
20
20
20
19
21
18
15
15
14
13
13
13
11
10
10
9
9
9
9
10
10
9
8
7
5 5
5
6
6
6
5 5
4
5
8
8
7
6
7
7
6
5
5
4 4
3
0
RinkebyKista
SpångaTensta
HbyVby
Bromma
Kungsholmen
Norrmalm
Östermalm
Södermalm
EÅV
Skarpnäck
Farsta
Älvsjö
H.stenLiljeholmen
Skärholmen
Hela
staden
Andel (%) som känner sig otrygga eller mycket otrygga i sitt
bostadsområde
20
19
2014
18
16
13
14
13
12
10
10
8
6
5
4
3
3
5
3
2
2
2
3
3
5
2
0
RinkebyKista
SpångaTensta
HbyVby
Bromma
Kungsholmen
Norrmalm
Östermalm
Södermalm
EÅV
Skarpnäck
Farsta
Älvsjö
H.stenLiljeholmen
Skärholmen
Hela
staden
TIPS
• Geografiska läget och tidpunkten
• Frågor som är nära medborgaren
• Marknadsföring
• Kontinuitet/ återkommande
• Återkoppling viktig men får inte ta för lång tid på mötet, andra kanaler
• Bra ljudanläggning
• Visuell trygghetsvandring med både det som är tryggt och otryggt
• Händer något i området större aktivitet
FRAMTID OCH UTMANINGAR
• Mingel istället för panel
• Tema tex grannsamverkan,
narkotika, trafik
• Nå fler, det är ofta samma
personer på alla forum, får in få
röster ofta samma som ger
medborgarförslag
• Lätt svenska/ Klar språk
• Marknadsföring, vad är detta för
möte? Hur väcker vi större
intresse runt detta
• Andra mötesformer t ex
medborgarpanel, IT
• Klagomur – medborgarna tror
att vi vet allt
• Få folk att ta ansvar och anmäla
• Frågor som berör
• Representation från fler
myndigheter/förvaltningar
• Arbetar med trygghet och trivsel
inte brottsförebyggande
• Ge det tid
Tack för att ni lyssnade
Anette Petersson, koordinator Skärholmens lokala BRÅ
och Preventionssamordnare
The Capital
of Scandinavia
08-508
24 420
15
[email protected]