Dagverksamhet kan beviljas vid behov av social samvaro eller som

Dagverksamhet kan beviljas vid behov av social samvaro eller som en form
av avlösning för personer som vårdar en närstående. Dagverksamhet är riktad
till personer som bor hemma, i ordinärt boende och finns i två inriktningar
– dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller demensliknande
symtom och dagverksamhet med social inriktning för äldre.
Dagverksamhet ska underlätta för dig att bo kvar i din egen bostad. Den kan också
fungera som av avlösning för personer som vårdar dig. Dagverksamheten ska bidra
till att ge dig en meningsfull dag och skapa gemenskap och ökad livskvalitet genom
att stimulera och motivera till aktivitet, tillvarata det friska och bevara och förbättra
funktioner.
När du deltar i dagverksamhet har du möjlighet att äta i gemenskap med andra.
Aktiviteter som anordnas kan till exempel vara sång, dans och gymnastik, läsning,
underhållning och utflykter. Du bestämmer alltid själv vad du vill delta i.
Om du inte kan ta dig till dagverksamheten på egen hand kan dagverksamheten
hjälpa dig ordna så att du får åka en turbunden resa med taxi.
I värdighetsgarantin står det vilken kvalitet du som kund har rätt
att förvänta dig när det gäller bland annat bemötande, trygghet
och möjlighet att påverka.
Dagverksamheten är avgiftsfri men du betalar själv för
mat och resor.
För att få dagverksamhet behövs ett biståndsbeslut. Ansökan görs hos Omvårdnad
Gävles biståndshandläggare, tel 026-17 80 00. Du kan ansöka muntligt eller
skriftligt. Biståndshandläggaren hjälper dig om du har frågor.
Oasen (Sätra)*
Sofia Magdalena (Öster)
Pyndaren (Andersberg)
Fleminggatan 11 (inriktning yngre)
026-17 22 64, 17 22 65
026-17 91 52 Öppettider: mån-fre 9-15
026-17 98 55 Öppettider: mån-fre 9-15
026-17 91 43 Öppettider: mån-fre 9-14.30
Oasen (Sätra)*
Glädjen (Brynäs)
Kristinelundsgården (Bomhus)
Höstsol (Valbo)
Pärlan (Bergby)
026-17 22 64, 17 22 65
026-17 82 99 Öppettider: mån-fre 9-15
026-17 91 48 Öppettider: mån-fre 9-15
026-17 90 69 Öppettider: mån-fre 9-15
026-17 72 98 Öppettider: mån-fre 9-15
*Öppettider Oasen: mån, tis, tors och fre 8-17, ons 8-19, lör-sön 9-15.
Eller enligt överenskommen tidpunkt.