VILL NI UNDERSTÖDA UNGDOMSARBETE I FORM AV EN

VILL NI UNDERSTÖDA UNGDOMSARBETE
I FORM AV EN JULHÄLSNING?
Bästa mottagare
Försäljningen av scouternas adventskalender är den främsta inkomstkällan för ca 800 scoutkårer i Finland.
För att trygga en förmånlig hobbyverksamhet åt alla barn och unga, arbetar vi målmedvetet för att även
framöver kunna erbjuda en låg medlemsavgift inom scouterna. Med intäkterna från
adventskalenderförsäljningen kan scoutkårerna bl.a. reparera sina båtar, köpa utfärdsutrustning för läger och
vandringar och renovera sina möteslokaler.
Vill Du understöda vår lokala scoutverksamhet genom att skicka scouternas adventskalender som julhälsning
till era kunder eller samarbetsparter?
Scouting är en rolig och mångsidig hobby som fostrar barn och unga till ansvarskännande, självständiga
individer. I scouterna lär sig barn och unga att verka i naturen och att tillsammans med sina scoutkompisar
förverkliga utfärder och jippon. Ingen scout lämnas ensam utanför, alla deltar och lär sig genom att själv
göra.
Adventskalendern har en lång tradition, scouter hämtade idén till Finland redan år 1947 och kalendern har
sålts därefter varje år. Adventskalenderns varumärke är att följa adventstidens teman, på de rätta dagarna
öppnar det sig bakom luckorna adventsljus, Finlands flagga, Lucia och Jesusbarnet. Scouternas
adventskalender har under årens lopp blivit ett begrepp och varje år väntar man ivrigt på att kalender ska
publiceras. Årets kalender är illustrerad av Noora Katto och kostar 7€.
Scouternas adventskalender utgör en viktig grund för möjliggörandet av lokal ungdomsverksamhet. Vi
berättar gärna mera om vår verksamhet och besvarar eventuella frågor på adressen [email protected]
Mera information: www.adventtikalenteri.fi
Med vänlig hälsning,
Julkampanjchef Ronnie Åhman
Nordsjö Skogsriddare
050 526 0028
[email protected]
Kårchef Maya Hänninen
Nordsjö Skogsriddare
050 420 1166
[email protected]