Läsanvisningar till allmän rättslära VT15 Rättskällor D kap 1 Reglers

Läsanvisningar till allmän rättslära VT15
Rättskällor
D kap 1
Reglers logiska form
D kap 2, Hohfeld (K)
Rättigheter
D kap 2.3 – 2.5, Hohfeld (K)
Lagtolkning
NJA 1985 s. 788 (K),
Naturrätt
Wacks (K)
Rätt och samarbete
D kap 3, W kap 1 och 2
Rättsstaten
D kap 4, Tamanaha (K)
Att läsa ett rättsfall
Z kap 8
Rätt och politik
Aubert (K), Ekstedt (K), Frank (K), Ross (K)
Genus
Sevelin (K), Katzin (K), SOU 2005:66 (K), Gunnarsson (K)
Rättvisa I
D kap 5, Taylor (K), Singer (K)
Dygdetik
D kap 5, Nussbaum (K)
Rättvisa II
D kap 5.1 – 5.7
Rättvisa III
D kap 5.8, Mindus (K)
Grundläggande värden i skatterätten
Nozick (K)
Grundläggande värden i miljörätten
Stenmark (K), prop 1997/98:45 (K)
Debattspel
Bix (K)
Analytisk metod I
D kap 6, Naess (K)
Rättvisa IV
W kap 4-5, Svensson (K)
Analytisk metod II
Guttenplan (K), Hughes/Lavery (K)
Argumentationsanalys I
Copi/Cohen (K)
Argumentationsanalys II
Copi/Cohen (K)
Argumentationsanalys III
D kap 6, Copi/Cohen (K)
Argumentationsanalys IV
W kap 6, Gunarsson (K)
D = Dahlman Rätt och rättfärdigande, 2:a uppl.
W = Wolff An Introduction to Political Philosophy
Z = Zetterström Juridiken och dess arbetssätt
K = Kompendium