Komplexa tal Introduktion Rektangulär form Polär form

2015-09-08
Komplexa tal
Industrial Electrical Engineering and Automation
Introduktion
• Kännetecknas av realdel (x-koordinater)
och imaginärdel (y-koordinater)
• Från origo (0,0) till en punkt (a,b)
elektroteknik
• a och b reella tal
•
•
Polär form
Industrial Electrical Engineering and Automation
Industrial Electrical Engineering and Automation
Rektangulär form
matematik
• Kännetecknas av belopp (längd) och
argument (riktning)
• Polär form (belopp och argument):
∠
1
2015-09-08
• Till rektangulär form
cos
sin
cos
sin
• Till polär form
arctan
Beteckningar & terminologi
Industrial Electrical Engineering and Automation
Industrial Electrical Engineering and Automation
Konvertering rektangulär/polärform
• Rektangulär form
• Konjugat
→
→
∗
∗
• j:et
Addition/ subtraktion
– polär form
Industrial Electrical Engineering and Automation
Industrial Electrical Engineering and Automation
Addition/ subtraktion
– rektangulär form
• Belopp
• Polär form
cos
cos
cos
sin
där
cos
sin
sin
sin
cos
sin
cos
sin
2
2015-09-08
• Multiplikation rektangulär form
• Division i rektangulär form
Multiplikation/ division
– polär form
Industrial Electrical Engineering and Automation
Industrial Electrical Engineering and Automation
Multiplikation/ division
– rektangulär form
• Multiplikation i polär form
• Division i polär form
3