Finalföretag Årets Tjänst, Produktutveckling, Hantverk, Hållbart

ÅRETS
TJÄNST
Årets
PRODUKTUTVECKLING
ÅRETS
HANTVERK
HÅLLBART
FÖRETAGANDE
ÅRETS
VARA
8.30We Care UF
8.45Car Comfort UF
9.00 UFsidan UF
ActFlair UF
Concretum UF
Bag for Change UF
GLOW UF
9.15
Feelgood UFRistat i Sten UFKnopp UFIndica UFPrepAir UF
9.30 nEthicsUF
Repo UF
Emblazon UF
Lyfe UF
Gum pocket UF
9.45 Sportsevent UFGLOW UFActFlair UFMovement UFMARK IT UF
10.00 Framfart UF
Well-Being UF
Car Comfort UF
Solid Pocket UF
Napkings UF
10.30 Swevent UF
10.45 Sport Market UF
11.00 Like It UF
11.15 HomeCare UF
11.30 Möbelsnickarna UF MARK IT UF
Indica UF
Be Clean UF
Numbers UF
Colours of Plexi UF
Ristat i Sten UF
Well-Being UF
WoodBoard UF
Creative Light UF
Linneas UF
SockSavers UF
Recycling Lamp UF
Stand Up UF
Well-Being UF
Yes We Can UF
Numbers UF
Must UF
JDJ´s Wallets UF
Torka UF
Recycling Lamp UF
12.30
J&K UFSockSavers UFLittle Mix UF Ristat i Sten UF
12.45
Fördomar UFCar Comfort UFMöbelsnickarna UFTravelkit UF
13.00 Trädgårdstjänster UF
JDJ´s Wallets UF
Yes We Can UF
Be Clean UF
13.15
Discohuset UFTampstick UFCustom Knob UFSockSavers UF
13.30
Glasklart UFTorka UFRecycling Lamp UFWell-Being UF
INFORMATION OM TÄVLINGARNA
På angven tid möter UF-företaget juryn i ett slutet rum i Växjö Konserthus den 26 mars.
Inledningsvis presenterar UF-företaget sin affärsidé/vara/tjänst och därefter samtalar man med juryn och svarar på frågor utifrån aktuella
tävlingskriterier. 10 minuter beräknas i tidsåtgång till varje tävlande UF-företag. Det rekommenderas att ta med sin eventuella produkt
och/eller informationsmaterial. Inga tekniska hjälpmedel finns att tillgå i rummet. Tävlande UF-företag ska vara på plats minst 15 minuter
innan utsatt tid.
Tävlingskriterier samt mer info hittar ni på www.ungforetagsamhet.se/kronoberg/tavlingar