2015-03-25_Designtidning_06

Registreringstidning för Design nr 6/2015
Publiceringsdag 2015-03-25
Utfärdat av Patent- och registreringsverket
Design- och varumärkesavdelningen
Box 530
826 27 SÖDERHAMN
Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51
www.prv.se
Registreringstidning för Design
2015-03-25
6/2015/0
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nationella kungörelser
01 – Mönsterregistreringar. ............................................................................................................................... 1 06 – Förnyelser. ............................................................................................................................................... 15 07 – Ändringar i mönsterregistret. ................................................................................................................... 16 09 – Avförda registreringar. ............................................................................................................................ 19 Registreringstidning för Design
2015-03-25
6/2015/1
01 – Mönsterregistreringar.
Registreringsnr 83056 – 83064
Den som vill framställa invändning mot en kungjord registrering, skall göra detta skriftligen, till Patentoch registreringsverket inom två månader från kungörelsedagen.
Sista dagen för invändning är 2015-05-25.
Invändningen skall innehålla:
1. Invändarens namn eller firma samt postadress.
2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress.
3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller hans ombud.
Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar.
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
2014/0086
83056
1–1
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Ombud:
Formgivare:
Ansökningsdatum:
Registrerad:
Giltig t o m:
1–2
Säkerhetskrok för gångjärn
LOC (9) Cl. 08-07, 08-08
Svenska Bo-produkter Aktiebolag, Skräddarebo 3, 330 15 BOR, Sverige
Org. nr: 556550-7901
Christer Engström, Box 2067, 331 02 VÄRNAMO, Sverige
Hildemar Svensson, Skräddarebo 3, 330 15 Bor, Sverige
2014-03-06
2015-03-25
2019-03-06
Registreringstidning för Design
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Formgivare:
Anm sam
Ansökningsdatum:
Registrerad:
Giltig t o m:
2015-03-25
6/2015/2
2014/0307
83057
1–1
2–1
3–1
3–2
Nr 1 – 2 Nappflaska
Nr 3 Nappring till nappflaska
LOC (9) Cl. 07-01
Anna Maja Segtnan, Dr Widerströms gata 68, 129 54 Hägersten, Sverige
Anna Maja Segtnan, Dr Widerströms gata 68, 129 54 Hägersten, Sverige
Ansökningen avser samregistrering
2014-08-27
2015-03-25
2019-08-27
Registreringstidning för Design
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
2015-03-25
2014/0313
83058
1–1
1–2
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Formgivare:
Ansökningsdatum:
Allmänt tillgänglig:
Registrerad:
Giltig t o m:
Rengöringsduk till mast/flaggstång
LOC (9) Cl. 04-01
Victor Hansson, Omvägen 1E, 412 75 Göteborg, Sverige
Victor Hansson, Omvägen 1E, 412 75 Göteborg, Sverige
2014-09-08
2015-03-09
2015-03-25
2019-09-08
6/2015/3
Registreringstidning för Design
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
2015-03-25
2014/0319
83059
1–1
1 – 2 Detaljförstoring
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Ombud:
Formgivare:
Ansökningsdatum:
Allmänt tillgänglig:
Anmärkning:
Registrerad:
Giltig t o m:
Avskärmningsanordning för olycksplats
LOC (9) Cl. 29-02
Björn Evert Kronberg, Gullbergsvägen 35, 511 58 Kinna, Sverige
Sören Karlsson, Högabergsvägen 4, 511 57 Kinna, Sverige
Björn Evert Kronberg, Gullbergsvägen 35, 511 58 Kinna, Sverige
2014-09-15
2015-03-16
1 - 2: Detaljförstoring
2015-03-25
2019-09-15
6/2015/4
Registreringstidning för Design
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
2015-03-25
6/2015/5
2014/0358
83060
1 – 2 Annat läge
1–1
1 – 3 Annat läge, detaljförstoring
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Formgivare:
Ansökningsdatum:
Allmänt tillgänglig:
Anmärkning:
Registrerad:
Giltig t o m:
Vattenrenare
LOC (9) Cl. 23-01
Silvio Almuna, Häggviksvägen 14, 191 50 Sollentuna, Sverige
Silvio Almuna, Häggviksvägen 14, 191 50 Sollentuna, Sverige
Ansökan anses gjord 2014-10-16
2015-03-16
1 - 2: Annat läge
1 - 3: Annat läge, detaljförstoring
2015-03-25
2019-10-16
Registreringstidning för Design
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
2015-03-25
2014/0380
83061
1–1
1–2
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Ombud:
Formgivare:
Ansökningsdatum:
Registrerad:
Giltig t o m:
Barnpall/bord
LOC (9) Cl. 06-05
Bengt Ambring, Utsiktsvägen 5, 438 34 Landvetter, Sverige
Martin Ambring, Grönkullavägen 7, 438 33 Landvetter, Sverige
Bengt Ambring, Utsiktsvägen 5, 438 34 Landvetter, Sverige
2014-11-03
2015-03-25
2019-11-03
6/2015/6
Registreringstidning för Design
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
2015-03-25
6/2015/7
2014/0438
83062
1–1
1–2
1–3
1–4
1–5
1–6
1–7
Registreringstidning för Design
2015-03-25
6/2015/8
2–1
2–2
2–3
2–4
2–5
2–6
2–7
Registreringstidning för Design
2015-03-25
6/2015/9
3–1
3–2
3–3
3–4
3–5
3–6
3–7
Registreringstidning för Design
2015-03-25
6/2015/10
4–1
4–2
4–3
4–4
4–5
4–6
4–7
Registreringstidning för Design
2015-03-25
6/2015/11
5–1
5–2
5–3
5–4
5–5
5–6
5–7
Registreringstidning för Design
2015-03-25
6/2015/12
6–1
6–2
6–3
6–4
6–5
6–6
6–7
Registreringstidning för Design
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Ombud:
Formgivare:
2015-03-25
Ansökningsdatum:
Registrerad:
Giltig t o m:
Nr 1 – 6 Rörkoppling
LOC (9) Cl. 23-01
Victaulic Company, 4901 Kesslersville Road, Easton, Pennsylvania 18040, USA
Hynell Patenttjänst Aktiebolag, Box 138, 683 23 Hagfors, Sverige.
1: Ryan D Kuehner, 220 Hawk Farm Road, Kunkletown, Pennsylvania 18058, USA
2: Alan M. Yesavage, 142 Greenawalt Road, Lenhartsville, Pennsylvania 19534, USA
3: Douglas R. Dole, 9 Minsi Road, Whitehouse Station, New Jersey 08889, USA
Ansökningen avser samregistrering
1: Begärd från USA, 2014-06-16, nr US 29/493967, 1 och 2
2: Begärd från USA, 2014-06-16, nr US 29/493968, 3 och 4
3: Begärd från USA, 2014-06-16, nr US 29/493969, 5 och 6
2014-12-16
2015-03-25
2019-12-16
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
2015/0013
83063
Anm sam
Prioritet:
1–1
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Formgivare:
Ansökningsdatum:
Registrerad:
Giltig t o m:
Hållare/organisatör för kablar, slangar och rep
LOC (9) Cl. 08-08
1: Ingvar Hedberg, Smedjebackevägen 1, 703 75 Örebro, Sverige
2: Per-Anton Olsson, Siggebohyttan Lilltomta 160, 713 94 Nora, Sverige
1: Ingvar Hedberg, Smedjebackevägen 1, 703 75 Örebro, Sverige
2: Per-Anton Olsson, Siggebohyttan Lilltomta 160, 713 94 Nora, Sverige
2015-01-19
2015-03-25
2020-01-19
6/2015/13
Registreringstidning för Design
Mönsteransökan nr:
Registrering nr:
2015-03-25
2015/0033
83064
1–1
Produkt:
Klasser:
Innehavare:
Formgivare:
Ansökningsdatum:
Registrerad:
Giltig t o m:
Gränssnitt
LOC (9) Cl. 14-04
Sten Caap, Bråviksvägen 51, 603 65 Norrköping, Sverige
Sten Caap, Bråviksvägen 51, 603 65 Norrköping, Sverige
2015-02-02
2015-03-25
2020-02-02
6/2015/14
Registreringstidning för Design
2015-03-25
06 – Förnyelser.
Reg nr
58788
Beslutsdatum
2015-03-19
Förnyad till och med
2020-05-16
59105
2015-03-19
2020-04-10
59118
2015-03-11
2020-05-10
59166
2015-03-19
2020-05-31
59631
2015-03-16
2020-06-26
60200
2015-03-16
2020-07-21
67108
2015-03-16
2020-03-10
67218
2015-03-09
2020-03-16
67312
2015-03-11
2020-04-06
67744
2015-03-11
2020-08-08
67770
2015-03-11
2020-04-06
67959
2015-03-19
2020-05-12
68053
2015-03-11
2020-08-08
69279
2015-03-11
2020-04-25
78293
2015-03-16
2020-02-11
78298
2015-03-16
2020-02-11
78311
2015-03-11
2020-03-07
78339
2015-03-11
2020-02-21
78392
2015-03-11
2020-02-21
81094
2015-03-19
2020-02-08
6/2015/15
Registreringstidning för Design
2015-03-25
6/2015/16
07 – Ändringar i mönsterregistret.
Registrering nr:
Registrerad
Anteckningsdatum
Ändring
Innehavare
59118
2015-03-11
Förnyelse
Ny adress
Ombud
Tokai Corporation, 2F. Ai-Town-Plaza,6-21-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo 160-0023,
Japan.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Registrering nr:
59726
Registrerad
Anteckningsdatum
Ändring
2015-03-12
Nytt ombud
Innehavare
Ombud
FMT International Trade Aktiebolag, Dalaslingan 8, 231 32 TRELLEBORG, Sverige.
Org. nr: 556263-8048.
Noréns Patentbyrå AB, Box 10198, 100 55 Stockholm, Sverige.
Registrering nr:
60051
Registrerad
Anteckningsdatum
Ändring
2015-03-12
Nytt ombud
Innehavare
Ombud
FMT International Trade Aktiebolag, Dalaslingan 8, 231 32 TRELLEBORG, Sverige.
Org. nr: 556263-8048.
Noréns Patentbyrå AB, Box 10198, 100 55 Stockholm, Sverige.
Registrering nr:
61271
Registrerad
Anteckningsdatum
Avtalsdatum
Ändring
Innehavare
2015-03-13
2014-08-15
Överlåtelse
Nytt ombud
Ombud
De'Longhi Braun Household GmbH, Carl-Ulrich-Strasse 4, DE-63263 NEU-ISENBURG,
Tyskland.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Registrering nr:
63778
Registrerad
Anteckningsdatum
Ändring
2015-03-16
Nytt ombud
Innehavare
Ombud
Steelform Scandinavia Aktiebolag, Värendsgatan 30, 360 30 Lammhult, Sverige.
Org. nr: 556372-0142.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Registreringstidning för Design
Registrering nr:
Registrerad
Anteckningsdatum
Avtalsdatum
Ändring
Innehavare
2015-03-25
6/2015/17
65008
2015-03-13
2014-08-15
Överlåtelse
Nytt ombud
Ombud
De'Longhi Braun Household GmbH, Carl-Ulrich-Strasse 4, DE-63263 NEU-ISENBURG,
Tyskland.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Registrering nr:
67108
Registrerad
Anteckningsdatum
Ändring
Innehavare
2015-03-16
Förnyelse
Nytt ombud
Ombud
Steelform Scandinavia Aktiebolag, Värendsgatan 30, 360 30 Lammhult, Sverige.
Org. nr: 556372-0142.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Registrering nr:
69279
Registrerad
Anteckningsdatum
Ändring
Innehavare
2015-03-11
Förnyelse
Ny adress
Ombud
Nolato Polymer Aktiebolag, Box 66, 269 04 Torekov, Sverige.
Org. nr: 556380-2890.
Awapatent Aktiebolag, Box 1066, 251 10 Helsingborg, Sverige.
Registrering nr:
75725
Registrerad
Anteckningsdatum
Avtalsdatum
Ändring
Innehavare
2015-03-11
2015-01-02
Överlåtelse
Nytt ombud
Ombud
Indexator Rotator Systems AB, Box 11, 922 21 Vindeln, Sverige.
Org. nr: 556857-7927.
PAHAB E&D AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
Registrering nr:
75726
Registrerad
Anteckningsdatum
Avtalsdatum
Ändring
Innehavare
Ombud
2015-03-11
2015-01-02
Överlåtelse
Nytt ombud
Indexator Rotator Systems AB, Box 11, 922 21 Vindeln, Sverige.
Org. nr: 556857-7927.
PAHAB E&D AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
Registreringstidning för Design
Registrering nr:
Registrerad
Anteckningsdatum
Avtalsdatum
Ändring
Innehavare
2015-03-25
6/2015/18
76164
2015-03-13
2014-08-15
Överlåtelse
Nytt ombud
Ombud
De'Longhi Braun Household GmbH, Carl-Ulrich-Strasse 4, DE-63263 NEU-ISENBURG,
Tyskland.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Registrering nr:
76482
Registrerad
Anteckningsdatum
Avtalsdatum
Ändring
Innehavare
2015-03-13
2014-08-15
Överlåtelse
Nytt ombud
Ombud
De'Longhi Braun Household GmbH, Carl-Ulrich-Strasse 4, DE-63263 NEU-ISENBURG,
Tyskland.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Registrering nr:
80266
Registrerad
Anteckningsdatum
Ändring
2015-03-11
Nytt ombud
Innehavare
Ombud
Gotlandssnus AB, Roma Sockerbruk, 622 54 Romakloster, Sverige.
Org. nr: 556670-8821.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Registreringstidning för Design
2015-03-25
6/2015/19
09 – Avförda registreringar.
47713
47941
57609
65694
66387
66816
78156
80791
80801
80836
80928
80966
80987
47728
48030
57670
65696
66458
77945
78318
80792
80815
80860
80939
80967
80988
47931
48031
57671
65793
66459
77951
78366
80793
80816
80862
80941
80968
81021
47933
48316
57684
65994
66469
77953
80768
80794
80817
80863
80942
80969
81023
47934
48554
57762
66060
66506
78006
80769
80795
80818
80871
80943
80970
81025
47935
51024
58013
66061
66551
78041
80770
80796
80831
80872
80944
80971
81048
47936
57408
58407
66271
66587
78053
80771
80797
80833
80873
80945
80984
81137
47938
57450
59033
66288
66735
78116
80789
80798
80834
80902
80964
80985
47940
57541
65117
66290
66815
78118
80790
80799
80835
80903
80965
80986